Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > TGYÁS, GYED, GYES és ellátások kisokosa

TGYÁS, GYED, GYES és ellátások kisokosa

Szülőklapja képAnyasági támogatás, apanap, apasági nyilatkozat, Babakötvény, Családi pótlék, Egyedülálló szülő, Felmondási védelem, GYÁS, GYED, GYES, GYET, Gyermekápolási táppénz, Gyermeknevelési támogatás, Gyermek után járó szabadság, Lakcímkártya a baba részére, Start Plusz kártya, Start-Számla, TAJ-kártya, TGYÁS, Születési anyakönyvi kivonat, Születési támogatás, Szülési szabadság

Szerző: S. Puskás Judit
2010-10-26
Forrás: Szülők lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal
szakértő S. Puskás Judit
Munkaügyi szakember
kérdezd szakértőnket a témában >>

A kisokost a 2014. érvényben lévő szabályok alapján frissítettük.
 
A-Á (ANYASÁGI TÁMOGATÁS, APANAP, APASÁGI NYILATKOZAT) 
 
ANYASÁGI TÁMOGATÁS 

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás. A Magyar Államkincstár biztosítja a baba születése után a szülőknek. Összege 2014-ban 64.125,- Ft, ikergyermekek esetén 85.500,- Ft gyermekenként. A szülést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani, különben elévül.

Anyasági támogatás - További információk

Kinek jár az anyasági támogatás? Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően:
- az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)
- az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
- a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján- gondozásába kerül.
 
Mikor nem jár anyasági támogatás?
Abban az esetben, ha a gyermek a szülő háztartásából kikerül.
 
Hogyan kell benyújtani az anyasági támogatás iránti kérelmet?
Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a munkahelyhez kell benyújtani.


APANAP
 
Az apának gyermeke születése esetén 5, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság jár. A pótszabadságot legkésőbb a születést követő második hónap végéig kell kivenni, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

Apanap - További információk

2012. évi I. törvény 118.§ 4 pontjára hivatkozva a gyermek születésének bejelentésével együtt kell a szabadságot megigényelni az apukáknak.


APASÁGI NYILATKOZAT (TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT)
 
Ha a szülők nem házasok, akkor egy ún. apasági nyilatkozatot kell a baba érkezésének idején a kórházba vinni. Ennek alapján veheti az apuka a nevére a kicsit. Az apasági nyilatkozatot a területileg illetékes Önkormányzatnál állítják ki. Ehhez szükség lesz a várandós kismama gondozási könyvére, valamint mindkét szülő személyi igazolványára. Az Önkormányzatnál mindkettőjüknek alá kell írniuk a nyilatkozatot, melyből kapnak egy példányt.

Apasági nyilatkozat - További információk

Mire jogosít az apasági nyilatkozat?
A nyilatkozat alapján (amely a baba szempontjából gyakorlatilag a házassági anyakönyvi kivonattal egyenértékű lesz) a kisbaba automatikusan az apa vezetéknevét kapja. Ez azt jelenti, hogy az apának és az anyának közös szülői felügyeleti joga lesz, óvodai, iskolai beíratáshoz, stb. mindkettejük aláírására szükség lesz.
 
Hogyan lehet igényelni az apasági nyilatkozatot?
Azok a szülők, akik nem házasságban várják babájukat nyilatkozatot tehetnek ahhoz, hogy az apuka nevére kerüljön a baba. Erről a szülést megelőzően az anyuka lakóhelye szerinti önkormányzatnál (anyakönyvvezetőnél), a bíróságnál, a gyámhatóságnál (külföldön: magyar külképviseleti hatóságnál) lehet nyilatkozni.
A nyilatkozattétel minden esetben személyesen történik.
A kismama és az apuka egyhangú nyilatkozatát jegyzőkönyvezik, és a szülők aláírásukkal igazolják a nyilatkozatuk valódiságát. A nyilatkozat 4 példányban készül.
A nyilatkozat neve: Teljes hatályú apasági elismerő nyilatkozat.
 
Milyen dokumentumok kellenek az apasági nyilatkozat igényléséhez?
Szükséges hozzá: az apa és az anya személyigazolványa, lakcím-igazoló kártyája és a terhességi kiskönyv.
Amennyiben a terhesgondozási kiskönyvben nem szerepel a fogantatás feltételezett-, és a szülés várható időpontja – ez esetben szakorvosi bizonyítványra is szükség van. 
 
Hol kell leadni a nyilatkozatot?
Az apasági nyilatkozatot be kell készíteni a kórházi csomagba, ugyanis a kórházban a szülés előtt (van ahol utána) kell leadni.
 
Mi történik, ha nincs a nyilatkozat a kismamánál a baba születésekor?
Ha nincs apasági nyilatkozat az anyukánál, akkor automatikusan az anya vezetéknevét kapja a baba.
Az apaságot elismerő nyilatkozatot természetesen nem csak a baba születése előtt lehet tenni, de utána már a névváltoztatási kérelmet is be kell adni.
Ez meghosszabbítja az apuka nevére való ráíratást.
 
Speciális esetek
 
Ha csak az anya jelenik meg a hatóság előtt
Olyan eset is elképzelhető, hogy csak az anya jelenik meg a hatóság előtt, és előadja (valamint szakorvosi bizonyítvánnyal igazolja), hogy gyermeket vár, megnevezi az apát, akit a gyámhatóság beidéz, és nyilatkoztat. (Az apaság elismerése céljából tett teljes hatályú elismerő nyilatkozat tárgyában lefolytatott eljárás során az a kívánatos, ha valamennyi érintett együtt jelenik meg a gyámhatóság előtt, de annak sincs akadálya, hogy külön-külön nyilatkozzanak).
 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat halál esetén
Előfordulhat, hogy már nem él a gyermek, vagy az anya, vagy egyikük sem, amikor sor kerül a gyermek elismerésére. Ilyen esetben a gyámhivatal a gyermek és/vagy az anya halála után is pótolhatja az ő hozzájárulásukat. Ugyanez az eljárás akkor is, ha az anya és/vagy a gyermek tartós távolléte, vagy ismeretlen helyen tartózkodása miatt tartósan gátolva van, így nem szerezhető be a személyes hozzájáruló nyilatkozatuk.
 
Hova fordulhat az apa, ha a gyámhatóság megtagadja a hozzájárulást?
Amennyiben a gyámhivatal úgy dönt, hogy valamilyen oknál fogva nem adja meg hozzájáruló nyilatkozatát az apa a bíróságtól kérheti az apaság megállapítását.
 
Hivatalból induló eljárás a gyermek jogállásának rendezésére
A gyermek családi jogállásának rendezésére irányuló eljárás vagy valamelyik fél kérelmére, vagy hivatalból indul. Tipikusan akkor fordul elő ilyen, ha az anyakönyvvezető szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést a gyámhivatalnak, vagy más eljárása során észleli, hogy a gyermek családi jogállása rendezetlen. Az eljárást az anya vagy más törvényes képviselő, a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, és a 14. életévét betöltött gyermek is kérheti.


ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS
 
Álláskeresési járadékra jogosult az a személy, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, kereső tevékenységet nem folytat (vagyis munkaviszonya nincs), és munkát akar vállalni, de álláskeresése nem vezetett eredményre, illetve az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani.


Álláskeresési támogatás - További információk

Hány napig kapható a támogatást?
Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy napjáradék-folyósítási időnek felel meg. 
 
Mekkora a támogatás összege?
Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a: 2014-ben  ez 101.500,-Ft/hó > 3.383,-Ft/nap
 
Munkaerőpiaci járulékalapja:                                                                                                  
Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, munkaerőpiaci járulék alapját képező jövedelemből kell megállapítani.
Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.
 
Az álláskeresési támogatás szünetelése:
Ha az álláskereső 
 • terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának napjától,
 • előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, a büntetés megkezdésének napjától,
 • a közfoglalkoztatás alatt, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától,
 • rövid időtartamú, legfeljebb kilencven napig tartó kereső tevékenységet folytat - az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett - a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,
 • ha keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás kezdőnapjától,
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen időszak teljes időtartamára.
Ha az álláskeresési járadék folyósítása szünetelésének oka megszűnik, és fennállnak a meghatározott feltételek, az álláskeresési járadékot a megállapító határozatban meghatározott feltételekkel tovább kell folyósítani.B (BABAKÖTVÉNY-START SZÁMLA, BETEGSZABADSÁG, BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY)

BABAKÖTVÉNY - START SZÁMLA

2006. január 1-től az állam minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakhellyel rendelkező újszülött részére az anyakönyvezés után kincstári számlát nyit, melyen elhelyezik a támogatás alapösszegét. A Start számla nyitását a szülőnek nem kell kérelmezni, automatikusan létrehozza az államkincstár, és erről egy értesítő levelet is küld a szülők számára.
 

Babakötvény - Start számla - További információk

Mekkora a babakötvény támogatási összege?
A babakötvény nevű állami életkezdési támogatás összege a 2013-ban érvényben lévő szabályok alapján gyermekenként a következőkből áll össze:
 
1) az alaptámogatás (csak a születést követően, egyszeri alkalommal jár) 
 • 2006-ban 40.000 Ft volt, 
 • az azt követő években született gyermekeknek pedig 42.500 Ft,
 • 2014-ben, illetve az azt követően megszülető gyermekek után járó alaptámogatás összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg.
2) gyermekvédelmi kedvezmény 
alacsonyabb családi jövedelem vagy átmeneti, vagy tartós nevelésben lévő gyermek esetén a gyermek 7 és 14 éves korában
 • a 2006-ban született gyermekek esetében egyszeri 42.000 Ft, 
 • az azt követő években született gyermekek esetében egyszeri 44.600 Ft, vagyis összesen 84.000, illetve 89.200 Ft, az alaptámogatással együtt - 2006-os szinten számolva - 124.000 Ft, az azt követő évekbeli szinten számolva 131.700 Ft. 
 • A 2014-ben, illetve azt követően megszülető gyermekek után járó gyermekvédelmi kedvezmény összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg.
3) amennyiben a szülő Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót választ 
(2012. október 1-től már csak a Magyar Államkincstár választható) és Start-számlára fizet be, a befizetések után minden évben a befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft, befizetések utáni állami támogatást kap. A szülőknek és egyéb természetes személyeknek 2012. október 1-től korlátlan összegű saját befizetésre van módjuk, mely a 2012. október 1. előtt megnyitott Start-számlákra is érvényes.
 
Két esetben a befizetések utáni állami támogatás a fentinél nagyobb:
-A gyermekvédelmi kedvezményben alacsonyabb jövedelem miatt részesülő gyermekeknél a befizetések utáni állami támogatás a Start-számlára történt saját befizetések után minden évben a befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb évi 12.000 Ft.
-A gyermekvédelmi kedvezményben átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek befizetés nélkül is 12.000 Ft támogatást kap, hiszen ő egyáltalán nem számíthat szülei támogatására.
A Start-számlát a pénzügyi szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékig terjedő díjért vezetheti. Ez jelenleg a Start-számla éves átlagos állományának legfeljebb 1%-a évente, mely csak a gyermek 18. születésnapjáig érvényes, annak betöltését követően a korlátozás megszűnik, így a díj akár nőhet is.


BETEGSZABADSÁG
 
A munkavállaló éves táppénzes állományának első 15 munkanapja betegszabadság, melyet a munkaadó fizet a dolgozónak.
Az első naptól táppénz jár a dolgozónak: üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság és gyermekápolás miatti keresőképtelenség tartamára.

Betegszabadság - További információk

Munka Törvénykönyv
126. § 
(1) A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. 
(3)Évközben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a betegszabadság arányos részére jogosult.
146. § 
(5)A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár.


BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY
 
Akkor vagy biztosítási jogviszonyban, ha rendelkezel jövedelemmel és a jövedelmed után munkáltatód, vagy saját magad vállalkozási mivoltodra tekintettel az adókat az állam felé megfizeted. Biztosított vagy akkor is, ha táppénzes állományban vagy, illetve ha a biztosítási jogviszonyodból TGYÁS-on, GYED-en, GYES-en vagy.

Biztosítási jogviszony - További információk

Mikor nem vagy biztosított?
-          ha nincs jövedelmet biztosító munkahelyed,
-          ha a havi munkabéred a minimálbér 30%-át nem éri el,
-          ha fizetés nélküli szabadságon vagy (kivéve, ha azt GYED, gyes, gyermekgondozás céljából veszed igénybe)

Biztosítottnak számítasz-e? Itt ellenőrizheted a jogviszonyod!

5. § (1) E törvény alapján biztosított
a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,
b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanuló, hallgató tagját és a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,
c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,
d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy,
e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,
f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,
g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,
h) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,
i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve
1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint - biztosítottat,
3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője, gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, szövetkezet vezető tisztségviselője, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselője, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget.
(3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik
.


C-CS (CSALÁDI PÓTLÉK)
 
CSALÁDI PÓTLÉK
 
A családi pótlékot az állam alanyi jogon folyósítja a baba születésétől a gyermeket nevelő család számára. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti, lényeg, hogy mindketten nyilatkozatot tegyenek, és csak egyikük igényelje az ellátást.

Családi pótlék - További információk

2013-ban a családi pótlék összege:
Egy gyermekes család esetén: 12.200 Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13.700 Ft
Két gyermekes család esetén (gyermekenként): 13.300 Ft
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként): 14.800 Ft
Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként): 16.000 Ft
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17.000 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23.300 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25.900 Ft


CSALÁDI ELLÁTÁS AZ EGT-TAGÁLLAMOKBAN

Az Európai Unióban a tagállamok szociális védelmi rendszerei nem harmonizáltak, vagyis a jogosultság feltételeiről, az ellátások köréről, azok színvonaláról, illetve a finanszírozási forrásokról, a jogosultság mértékéről a tagállamok szabadon döntenek. A harmonizáció helyett tehát a szociális biztonság területén a koordináció elve érvényesül.

Családi ellátás az EGT-tagállamokban - További információk

Mely országok állampolgáraira terjed ki a jogszabály?
2010. május 1-jével hatályba léptek a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló új uniós rendeletek - a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet -, amelyek közvetlenül és kötelezően alkalmazandóak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok (EGT tagállamok; az Európai Unió 27 tagállama és Norvégia, Liechtenstein és Izland) állampolgáraira és ezek családtagjaira.

Mely EGT állampolgárok lehetnek jogosultak családtámogatási eljárásokra?
Az uniós rendeletek alkalmazása tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) személyi hatályról rendelkező 2. §-a alapján két csoport érintett, ezek
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező azon személyek, akik az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Ennek alapján EGT-állampolgár, valamint EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja - biztosítási viszony létesítésétől függetlenül - jogosult lehet családtámogatási ellátásokra, amennyiben 3 hónapot meghaladó tartózkodási joggal és bejelentett lakcímmel rendelkezik, és esetében a Cst. egyéb jogosultsági feltételei is fennállnak.
az uniós rendeletekben meghatározott körbe tartozó személyek; amely ügyekben a magyar nemzeti szabályozást megelőzően az uniós rendeletek szerinti feltételek vizsgálandók.

Mi dönti el, hogy mely tagállam folyósítja a családi ellátást?
Azt, hogy mely tagállamból részesül egy család ellátásban, jogszabály rendezi - közigazgatási eljárás keretében kerül meghatározásra az, hogy az adott tagállam joga alkalmazandó-e elsődlegesen a családi ellátások folyósítása tekintetében. Nem az ügyfél döntése határozza meg tehát azt, hogy mely tagállam folyósít ellátást a részére, hanem az uniós rendeletek jelölik ki azt - az ügyben érintett - tagállamot, amely a családi ellátásokat folyósítani köteles a saját, nemzeti jogszabályai alapján. Fontos, hogy ezen ügyek esetében önmagában az állampolgárság nem meghatározó (az a tény, hogy valaki magyar állampolgár, önmagában nem jogosít magyar családi ellátásokra).

Főbb alapelvek – Mi minősül a közösségi rendeletek szempontjából pénzbeli családi ellátásnak?
Az EGT tagállamaiban a családi ellátások fajtái eltérőek (pl. nem találunk a magyar családi pótlékkal teljesen azonos másik tagállambeli családi ellátás-típust a jogosultsági feltételeket, az összegeket és az ellátás időtartamát, gyakoriságát tekintve), azonban az egyes tagállamok családi ellátásait az uniós rendeletek alkalmazása során együttesen kell figyelembe venni. Magyar vonatkozásban - a Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) kormányrendelet 27/F. § (1) bekezdése értelmében - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj.

Főbb alapelvek – Mely szülőt figyelembevéve ítélik meg az ellátást?
A családot, mint egészet kell figyelembe venni az eljárás, illetve a tényállás tisztázása során (egységesség elve), akkor is, ha az ellátást - azon tagállamként, akinek joga az adott ügyben elsődlegesen alkalmazandó - főellátásként, valamint akkor is, ha kiegészítésként kell elbírálni. A közösségi jogszabályok alkalmazása esetén általánosan követendő gyakorlat az, hogy mindkét szülő vonatkozásában kell az ügyet megítélni, amelytől azonban különleges élethelyzetben lévő személy esetén el lehet térni.

Kapható-e akár két tagállamból is teljes összegű családi ellátás?
Alapelv, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel ugyanarra az időszakra vonatkozóan két tagállam teljes összegű családi ellátást nem fizethet.
Nem tekintendő jogalap nélkülinek az a családi ellátás-kifizetés, amelyet az egyik tagállam olyan időszakra juttatott az érintett családnak, amely alatt másik tagállam joga volt elsődlegesen alkalmazandó (másik tagállam „helyett" fizetett). Ezen indokra hivatkozással tehát az érintettet visszafizetésre kötelezni nem lehet.

Melyik állam jogrendszere számít?
A családi ellátások tekintetében az adott ügyben érintett tagállamok közül az alábbi sorrendben előrébb lévő tagállam joga az elsődlegesen alkalmazandó:

- kereső tevékenység helye szerinti tagállam,
- nyugdíj folyósítása szerinti tagállam,
- lakóhely szerinti tagállam.

Ha mindkét szülő a fenti sorrendben azonos jogalap szerint (mindkettő végez munkát, mindkettő nyugdíjas, stb.) lehet jogosult két eltérő tagállamban családi ellátásra, akkor az a tagállam folyósítja az ellátásokat, ahol a gyermek lakik. A fenti elsőbbségi szabályok alól kivétel a kiküldetésben végzett munka. Amennyiben a kiküldetés ideje nem haladja meg a két évet, és nem egy másik kiküldött munkavállalót vált fel a kiküldött ügyfél, akkor a kiküldő tagállam joga az alkalmazandó a családi ellátások folyósítása tekintetében, és nem a kiküldetés helye szerinti tagállamé.

Amennyiben azon tagállamban, amelynek joga elsődlegesen alkalmazandó, a folyósított családi ellátások összege összességében alacsonyabb, mint a másik érintett tagállam nemzeti joga szerint megállapítható családi ellátások összege, a két tagállam ellátásainak különbsége erejéig ezen utóbbi tagállam hatósága különbözeti kiegészítést fizet, amelyet az ügyfélnek kérelmeznie kell.

Miután megállapította a hatóság, hogy az uniós rendeletek alapján az ő joga alkalmazandó, a következő lépésben meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél megfelel-e a nemzeti jogszabályok feltételeinek, a kérelmezett családi ellátás típusra vonatkozóan. A magyar nemzeti szabályoknak történő megfelelés esetén a jogosultság, illetve a folyósítás tekintetében - a speciális illetékesség szabályait kivéve - az uniós rendeletek alkalmazásával nem érintett családtámogatási ügyekhez képest nincs eltérés.

Mi szerint határozza meg az uniós rendelet a „lakóhelyet”?
A személy szokásos tartózkodási helye tekintendő lakóhelynek, tartózkodási helynek pedig a személy ideiglenes tartózkodási helye.

Az uniós rendeletek szerint a tagállamok együttműködnek az érintett személyek lakóhelyének tisztázása érdekében, ennek keretében - amennyiben a lakóhely meghatározása tekintetében nincs egyértelmű álláspont - meg kell határozni az érintett személy érdekeltségének központját, az alábbiak figyelembe vételével:

- az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama,
- a személy helyzete, ideértve:
- az általa gyakorolt tevékenység jellegét és ennek szokásos helyét,
- a személy családi állapotát és családi kötelékeit,
- nem jövedelemszerző tevékenységei gyakorlásának helyét,
- tanulók esetében - ha van - a jövedelem forrását,
- az érintett személy lakhatási körülményeit és lakásának állandóságát,
- adózási szempontból mely tagállamban rendelkezik lakóhellyel.
Amennyiben a fentiek alapján sem határozható meg a lakóhely, az érintett személy kikövetkeztethető szándékát kell meghatározónak tekinteni.

Melyek az illetékes hivatalok itthon?
A Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik a tagállamok közti családi támogatások adatcseréje, és az alkalmazandó jog meghatározása.
Amennyiben az érintett család esetében az uniós rendeletek szerint a magyar jog alkalmazásának van helye, a családi ellátások közül a gyermekgondozási díj tekintetében az egészségbiztosítási szerv rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Melyik az illetékes hatóság Ausztriában?
A családi ellátások közül a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás tekintetében a hatásköri és illetékességi szabályok a következők:
amennyiben a kérelmező vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy ha e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (Osztrák-Magyar ügyek Osztály, cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a., e-mail: omrcs@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-96/312-944).

Egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, cím: 1139 Budapest, Váci út 71., e-mail: nko.kmrig@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-1/350-2465) illetékes eljárni.
A Kincstár és a Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart közös ügyfélfogadása családi ellátás ügyekben.

Hova fordulhatnak az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók?
Akiknek a családja az egyik, vagy mindkét államban családi ellátásra lehet jogosult, 2010. januártól kezdődően havonta egy-egy alkalommal a két ország illetékes hivatalainak közös ügyfélszolgálatát is felkereshetik.
A közös ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
- Magyarországon: minden hónap 3. hétfőjén: Magyar Államkincstár, Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság, 9023 Győr, Szabolcska út 1/A., 11:00-12:00 és 13:00-14:00 óra között;
- Ausztriában: minden hónap 4. hétfőjén: Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, A-7001 Eisenstadt, Neusiedlerstrasse 46, 11:00-12:00 és 13:00-14:00 óra között.

Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály elérhetősége:
Call Center: 
0036-1/452-2910
0036-20/881-9535
0036-30/344-0045
0036-70/460-9005

 
E-É (EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ, EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ )

EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

Egyedülálló az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is, aki házastársával egyazon lakásban lakik, de a házasság felbontására már megindult a bírói eljárás).
Egyedülállónak kell tekinteni azt is akinek a házastársa I. vagy II. csoportos rokkant, illetve azt, akinek házastársa előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés-büntetését tölti, ill. azokat a házastársakat, akik a vakok személyi járadékban részesülnek, vagy jogosultak rá.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Annak, aki nem minősül biztosítottnak egészségügyi szolgáltatási díjat kell fizetnie azért, hogy ingyenes orvosi ellátásban részesüljön.

Fizetne kell az orvosnál annak, akinek nincs biztosítási jogviszonya?
Ha biztosított vagy, de fizetés nélküli szabadságra mész (kivéve a gyermek gondozása miatti GYED, GYES), akkor az első naptól, ha a biztosítási jogviszonyod megszűnik (munkaviszony, közalkalmazott, köztisztviselő, stb.), akkor a megszűnést követő 45. nap után vagy köteles ezt a díjat fizetni, különben az orvosi ellátást kiszámlázhatják.

Egészségügyi szolgáltatási díj - További információk

Ha valaki nem jár orvoshoz (és nem is biztosított), akkor is fizetne kell a járulékot?
Fontos! A díj fizetése alól akkor sem mentesül a fizetésre kötelezett, ha nem megy orvoshoz, ebben az esetben a NAV(volt APEH) értesíteni fogja, hogy elmaradása van és adótartozásként tartja nyilván.
A díjfizetés végét is be kell jelenteni, különben a NAV folyamatosan nem fizetett adóként tartja nyilván, azokra a hónapokra is, amikor már ismét biztosított volt az illető.

Mekkora az Egészségügyi Szolgáltatási Díj összege?
Az egészségügyi szolgáltatási díj havi 6810,- Ft/hó (227,- Ft/nap)
A NAV területileg illetékes igazgatóságán - idén a T1011 számú adatbejelentőn - lehet a díj fizetésére bejelentkezni, illetve kijelentkezni. A díjat csekken, vagy átutalással fizetheted.

Hogyan kell a díj fizetésére jelentkezni?
A bejelentkezéshez szükséges dokumentumok (a ’T1011-es nyomtatványon kívül):
- személyazonosításra alkalmas igazolvány,
- lakcímkártya,
- adóigazolvány,
- TAJ kártya,
- meghatalmazás, amennyiben nem az igénylő jár el az ügyben
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.

Hogyan kell kijelentkezni az Egészségügyi szolgáltatási díj fizetése alól?
Amennyiben a magánszemély a járulék fizetésére bejelentkezett, és ezt követően biztosítási, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot szerez, akkor a járulék fizetése alól az alábbiak szerint kell kijelentkeznie.
 Biztosítási jogosultság esetén (pl.: az adózó munkaviszonyt létesít):
Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megszűnését nem kell bejelenteni az adóhatósághoz, ha a fizetési kötelezettség biztosítással járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik meg, amelyet az állami adóhatósághoz a munkáltató, foglalkoztató, illetve egyéni vállalkozás létesítéséről az önfoglalkoztató egyéni vállalkozó bejelentett. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszüntetéséről az állami adóhatóság határozatban értesíti az adózót.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszerzése esetén viszont az adózónak kell bejelenteni az adóhatósághoz, hogy a továbbiakban már nem kötelezett az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. Ezt szintén a ’T1011-es nyomtatványon kell megtenni a változást követő 15 napon belül.


F (FELMONDÁSI TILALOM)

FELMONDÁSI TILALOM

A felmondási tilalom azt jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyt
- várandósság esetén (ennek feltétele, hogy a munkavállaló állapotáról tájékoztassa a munkáltatót),
-  a szülési szabadság tartama alatt,
-  a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt (ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi, a felmondási védelem kizárólag az anyát illeti meg),
-  a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének tartama alatt,
-  a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének tartama alatt, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónapig.

Felmondási tilalom - További információk


Felmondás esetén a kártérítés akár egy évi elmaradt jövedelem is lehet
Ha a munkáltató figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt, és a felmondási tilalom ellenére felmondást közöl, az jogellenes munkaviszony megszüntetésnek minősül. A munkavállaló (jogorvoslati kioktatás esetén 30 napon belül, egyébként 3 éves elévülési időn belül) bírósághoz fordulhat, és kártérítés jogcímén maximum egyévi elmaradt jövedelemre tarthat igényt.
 
Fizetés nélküli szabadság a GYED/GYES alatt – írásban kell nyilatkozni
A munkavállaló fizetés nélküli szabadságra (ezen idő alatt kaphat gyedet, illetve gyest) gyermeke harmadik életéve betöltéséig jogosult – a gyermek gondozása céljából –, továbbá gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyes folyósításának tartama alatt. A fizetés nélküli szabadság a munkavállalót a törvény erejénél fogva megilleti, annak igénybevételéhez elegendő egy erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
 
Kikerülhetünk-e a felmondási tilalom alól?
Amennyiben az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa, szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe, kikerül a felmondási tilalom alól, azaz a jogviszonya megszüntethető felmondással (azaz nem módosít e szabályon az sem, ha a munkába állást követően a munkavállaló részére gyed, gyes folyósítás történik).
 
A fizetési szabadság megszakításával elveszik a felmondási tilalom
Változás, hogy 2014. január 1. napja óta a gyermek egyéves korát követően gyed, illetve gyes folyósítása esetén is vállalható munka. (Már a gyed mellett dolgozó kismamák gyermekei is járhatnak bölcsődébe>> -a szerk.)
Ez anyagi szempontból mindenképpen kedvező döntés, ugyanis a korábbi szabályok szerint a gyed folyósítása alatt keresőtevékenységet a kismama egyáltalán nem folytathatott, gyes mellett pedig heti 30 órában vállalhatott munkát (otthontörténő munkavégzés esetén időkorlát nélkül). Ugyanakkor mivel a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát megszakítja, kikerül a felmondási tilalom alól. Kétségtelen, hogy nem lesz teljesen védtelen (ugyanis érvényesül a felmondási korlátozás), azonban számolnia kell azzal, hogy sajnos megszüntetésre kerülhet a munkaviszonya.
 
A munkáltató felmondhat, ha súlyosan vagy szándékosan vétünk
A felmondási korlátozás azt jelenti az érintett munkavállalók esetén, hogy a munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak abban az esetben szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (magatartással indokolt „rendkívüli ok”).
 
Felmondhat-e a munkaadó, ha nincs a képességünknek és végzettségünknek megfelelő munkakör?
A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor is felmondhat a munkáltató, ha a szervezetnél, illetve a munkaszerződésben meghatározott (ennek hiányában szokás szerinti) munkahelyén nincs más, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.
Azaz a felmondáshoz elegendő indokul szolgálhat a munkáltató részéről, hogy nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkozatásra irányuló ajánlatot elutasítja.


G-GY (GYÁS, GYED, GYES, GYET, Gyermekápolási táppénz, Gyermeknevelési támogatás, Gyermek után járó szabadság, Gyermek után járó szabadság)

GYÁS (TGYÁS, TERHESSÉGI GYERMEKÁGYI SEGÉLY)

Ld. TGYÁS

GYED

A gyermekgondozási díjra jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylőnek 2 éven belül 365 naptári napi biztosítási idővel kell rendelkeznie. Az anya esetében a szülés napjához igazodóan, egyéb igénylő (pl.: az apa) esetében pedig az igénybejelentésen feltüntetett naphoz — azaz, amelyik naptól a kérelmező igénybe kívánja venni a gyermekgondozási díjat — igazodóan kell vizsgálni a biztosítási idő meglétét.

GYED - További információk


 • a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, azzal, hogy valamennyi esetben további feltétel, hogy a gyermekgondozási díjat kérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje.
Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban áll, annak a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni. 
A bedolgozó részére gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett anyagot vissza nem adta.
A GYED adóköteles jövedelem, abból az adószabály szerint adót(előleget), és nyugdíjjárulékot kell levonni.

Fizetés nélküli szabadság GYED-re
A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalót – a gyermek 3. életévének betöltéséig a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadság illeti meg,
A szülőnek a Gyed igénylésekor a fizetés nélküli szabadságot kérni kell a munkáltatójától. A várható fizetés nélküli szabadság végét jelezni kell a kérelmen. Amennyiben a munkaviszonyod a GYED alatt is fennáll, akkor biztosításod folyamatos.

Mi számít bele a GYED igényléséhez a biztosítási időbe?
Az előzetes 365 napi biztosítási idő megállapításánál figyelembe kell venni:
- a biztosítási jogviszony időtartamát,
- biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,
- a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot.
- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mennyi ideig kaphatsz GYED-et a jogosultsági időd alapján?
 • A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • Abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül jogosult volt gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem lehet rövidebb a korábbi gyermekgondozási díj (1) bekezdés alapján megállapított időtartamánál, és ezen gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem hosszabbodik meg a korábbi terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély jogosultsági idejével.
 • Amennyiben a gyermekgondozási díj iránti kérelem a szülési szabadság vagy az annak megfelelő időtartam lejártát megelőzően kerül benyújtásra, a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülési szabadság, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő nap.
A gyermek második életévének betöltéséig a GYED akkor is jár, ha az ellátás igénybevételét időközben – pl. átmeneti munkába állás miatt – megszakítják. Az ellátás megszakítása a már megállapított GYED összegét nem érinti. 

Mikor nem jár a GYED?
 • a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;
 • a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;
 • a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül 
 • a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.
Hogyan kell megigényelni a GYED-et?
A GYED kérelmedet mindig a munkáltatónak kell beadni, minden ezzel kapcsolatos nyomtatványt, iratot neki kell odaadnod.(akkor is, ha Tgyás alatt megszűnt a munkaviszonyod.) Ha álláskereső vagy, akkor a munkaügyi kirendeltségen kell intézni. GYED igényt közvetlenül az OEP-nek akkor add be, ha a jogutód nélkül megszűnt a munkahelyed.
A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók a gyermekgondozási díj iránti kérelmet az OEP-hez továbbítják. Az ellátásodat ebben az esetben onnan kapod. Bármi gondod van, a TAJ számod bemondásával az OEP felvilágosítást ad.
A munkáltató, vagy az OEP küld egy nyomtatványt az igényléshez. Ha nem kaptad meg, akkor innen tudod letölteni a GYED igénybejelentő lapot >>.

Lehet-e a GYED-et visszamenőleg igényelni?
A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.
Nézd meg, hogy mennyi GYED-et kapsz majd, míg otthon leszel a babáddal!
Tgyás, Gyed, Gyes kalkulátor >>
Szeretnéd a lehető legtöbb ellátást kapni, míg otthon leszel a babáddal?
Tgyás, Gyed, Gyes tanácsadás >>


GYED EXTRA

Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani. Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban, és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született. 
2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint korábban. Több gyermek esetében, akkor folyósíthatóak gyermekenként külön – külön az ellátások, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra. 

GYED Extra - További információk

Például, ha a biztosított anyának a 2013.02.01-jén született első gyermeke jogán járó gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. 01.01-én (vagy azt követően) megszületik a második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és emellett a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyt, majd ennek lejárát követően gyermekgondozási díjat kaphat. 

Hova lehet benyújtani a kérelmet? 
A legkisebb gyermek után járó ellátás iránti kérelmet, - csak úgy, mint eddig- a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. 

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni? 
Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A GYED esetében pedig az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. 
A kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,
- „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,
- Jövedelemigazolást. 
A nyomtatványok elérhetők itt>> 

Munkavégzés GYED folyósítása mellett
A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása mellett (a GYES folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik. 
 • Ha még nem dolgozol, de gyermeked elmúlt már 1 éves, és 2014. 01.01-jét követően szeretnél visszamenni, vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába állást nem kell bejelenteni a GYED-et folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett a GYED-et igénybe kívánod venni. (A GYED folyósításában ez nem okoz változást.) 
 • Ha Ön munkavégzés miatt 2014. 01.01-jét megelőzően szüneteltetted a GYED folyósítását, akkor a szüneteltetett gyermekgondozási díj továbbfolyósítását kérheted. Ebben az esetben a korábban megállapított GYED-et tovább fogják folyósítani a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben. 
Például, ha a 2012. 09.01-jén született gyermek szülője (aki egyébként a gyermek 2 éves koráig jogosult az ellátásra) 2013. 10. 01-jétől visszament dolgozni, és emiatt le kellett mondania a GYED-ről, úgy a szülő 2014. 01.01-jétől kérheti, hogy részére ismét, azaz továbbfolyósítsák a GYED-et. Ebben az esetben 2014. 01.01-jétől a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, azaz 2014. 09. 01-jéig kapni fogod a GYED-et. Ha azonban 2013.10.01-jétől heti 30 órában vállaltál munkát, és kérted a gyermek után a GYES-t, akkor 2014.01.01-jétől le kell mondanod a GYES-ről, csak akkor tudják részedre a GYED-et megállapítani. Munkát azonban már korlátlan időtartamban végezhetsz. 

Hova lehet benyújtani a kérelmet? 
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol – a folyósítás szüneteltetését megelőzően - legutoljára folyósították a kérelmezőnek a gyermekgondozási díjat. Azaz vagy a fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez vagy a foglalkoztatója által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez.
Ha az igénylő időközben munkáltatót váltott és a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoztató nem működtet társadalombiztosítási kifizetőhelyet, akkor a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell a kérelmet benyújtani. Az igény bejelentése személyesen vagy postai úton történhet.

Fontos, hogy a GYED-et nem folyósítják újra automatikusan, a GYED továbbfolyósítást kérni kell! 

Milyen nyomtatványon kell kérni, és mit kell hozzá csatolni? 
A kérelmet az OEP honlapján elérhető „KÉRELEM gyermekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kiállításával is be lehet benyújtani. Nincs kötelezően használandó kérelem forma, de ajánlott a „KÉRELEM gyermekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, mert olyan kérdéseket tartalmaz, ami a továbbfolyósításhoz szükséges, így a hiánypótlási eljárás elkerülhető. 
A kérelemhez csatolni kell: 
 • ha a kérelmező rendelkezik a GYED megállapításáról szóló határozattal, akkor a határozatot.
 • ha a kérelmező részére GYES-t folyósítottak, akkor a Magyar Államkincstár által kiadott GYES folyósításának megszüntetéséről szóló határozatot. 
A nyomtatvány elérhető itt>> .
KÉRELEM gyermekgondozási díj továbbfolyósítására

A gyermekgondozási díjra jogosultság időtartama ikrek esetében 
2013. 12. 31-ét követően született ikrek szülei részére a GYED folyósításának időtartama, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel meghosszabbodik. 
Például: A 2012. 01.01-től biztosított kismama 2014.05.10-én ikreket szül. A szülést megelőző biztosítási jogviszonyára figyelemmel, 2017.05.10-ig, a gyermekei két éves korától számított további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra. (Ikrek esetében nem jár dupla GYED, mert azonos várandósságból születtek.) 
Hova lehet benyújtani a kérelmet?
Ha biztosított a GYED igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor nem kell külön igényelni, automatikusan 1 évvel meghosszabbodik a GYED jogosultság időtartama. 

Kinek jár a diplomás GYED?
2014. január 1-jétől bevezették a „diplomás GYED” intézményét.
- Annak jár, aki magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
- a szülést megelőző két éven belül
- 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
- és a hallgatói jogviszony fennállása alatt,
- illetve annak szüneteltetését vagy megszűnését követően 1 éven belül szül. 

Mitől függ a diplomás GYED összege? 
- Attól, hogy a hallgató alap vagy mesterképzésben részesül a szüléskor vagy azt megelőzően.
A hallgató alapképzésben vesz, vagy vett részt akkor a GYED havi összege a minimálbér 70%-a.
Amennyiben mesterképzésen tanult, vagy tanul, akkor a GYED havi összege a garantált bérminimum 70%-a. 
A beküldendő nyomtatványokat letöltheted az OEP oldaláról>>
Nyomtatványok természetes személyeknek
IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra  
Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez
 

GYES

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő - ideértve a kiskorú szülőt a jogszabályban meghatározott, alábbiakban részletesen kifejtett esetben -, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt
a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni). A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.
c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén - amennyiben rá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek - úgy az igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet) szerinti igazolást.)

GYES - További információk

Nem jár gyermekgondozási segély annak a személynek, aki
 • az egy évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el,
 • a gyermek egyéves kora után - a kivételektől eltekintve - korlátozás nélkül teljes munkaidőben dolgozik,
 • olyan gyermek után igényli a gyermekgondozási segélyt, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve
a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat,
b) társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást, a rehabilitációs járadékot, a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát.

Kaphat-e a nagyszülő GYES-t?
A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek
 • az első életévét betöltötte, továbbá
 • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
 • szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével.
A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha
 • ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
 • a szülő esetében is fennállnak a jogosultsági feltételek - ide nem értve a keresőtevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt.
A nagyszülő gyermekgondozási segélyre való jogosultságát akkor is meg kell szüntetni, ha olyan kizáró körülmény áll be, amely a szülő az ellátásnak saját maga általi igénybevétele esetén a gyermekgondozási segélyre való jogosultságának elvesztését vonná maga után. A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Mikor nem jár GYES a nagyszülőnek?
 • a 3 évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el. A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek 3 évesnél idősebb,
 • olyan gyermek után igényli a gyermekgondozási segélyt, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve
a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat,
b) társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást, a rehabilitációs járadékot, a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát."

Lehet-e végezni GYES mellett kereső tevékenységet?
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, a nagyszülőt, azt az örökbefogadó szülőt, akire az általánoshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak - kereső tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat.
A kiskorú szülő gyermekének gyámja a gyermekgondozási segély mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.
A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek három éves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
Az az örökbefogadó szülő, akire az általánoshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak (lásd ugyanezen rovaton belül: Örökbefogadó szülő jogosultságának eltérő szabályainál) a gyermekgondozási segély mellett heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.
A nagyszülő és az örökbefogadó szülő gyermekgondozási segélyre való jogosultsága tekintetében nem minősül kereső tevékenységnek a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

Mekkora a GYES összege?
A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 %-ával, 3 gyermek esetén 300 %-ával, 4 gyermek esetén 400 %-ával, 5 gyermek esetén 500 %-ával, 6 gyermek esetén 600 %-ával. Töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

Bejelentési kötelezettség
A gyermekgondozási segély folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt 15 napon belül, írásban a folyósító szerv részére jelenteni kell:
 • ha a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnik,
 • ha az ellátásra jogosult - ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját - a gyermek egyéves kora előtt, nagyszülő esetében a gyermek hároméves kora előtt folytat kereső tevékenységet,
 • ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszülő a gyermek hároméves kora után folytat kereső tevékenységet, kivéve, ha az a heti 30 órát nem haladja meg, vagy a kereső tevékenységet az otthonában folytatja,
 • ha a gyermekgondozási segélyre jogosult olyan örökbefogadó szülő, akire az általánoshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak (lásd ugyanezen rovaton belül: Örökbefogadó szülő jogosultságának eltérő szabályainál), heti 30 órát meghaladó időtartamban folytat keresőtevékenységet,
 • ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, vagy ha házastársa, élettársa terhességi-gyermekágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesül,
 • a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezését, kivéve, ha a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, továbbá, ha a gyermek már elmúlt egy éves,
 • az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
 • az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét;
 • nagyszülő által igénybe vett gyermekgondozási segély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár a nagyszülő vonatkozásában, akár a szülő vonatkozásában a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után;
 • az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
 • a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,
 • az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.
Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!
A gyermekgondozási segély igénylő lap letölthető itt >>.


GYES EXTRA

Amennyiben a 2013. december 31. előtt született gyermek után még GYES-re jogosult szülőnek 2013. december 31-et követően újabb gyermeke születik, vagy újabb gyermek kerül a háztartásába a korábban megállapított GYES megszüntetése nélkül további GYES-re lehet jogosult. a GYES-re való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy ezen szabály alkalmazásában az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.

GYET - GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS
 • Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.  Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.
 • A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
 •  A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

Gyermeknevelési támogatás - További információk

Mikor nem jár a GYET?
Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki
 • olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja
rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
 • a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat.
Bejelentési kötelezettség
A gyermeknevelési támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt 15 napon belül, írásban a folyósító szerv részére jelenteni kell:
 • ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
27. § (1) Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki
a) az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve
aa) a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díjnak vagy az Szt. 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjnak az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti összegét,
ab)93 a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátást, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a terhességi-gyermekágyi segélyt valamint a gyermekgondozási díjat, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát;
b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el;
c) (megszűnt - a szerk.)
d) előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.
 • az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
 • az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét;
 • az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
 • a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,
 • ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy kereső tevékenységet folytat, kivéve, ha az a heti 30 órát nem haladja meg, illetve ha a keresőtevékenységet az otthonában folytatja,
 • az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.
Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!

Mekkora a GYET összege?
A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

Hogyan nyújtsuk be a GYET-kérelmet?
A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik>>. A formanyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét. A formanyomtatvány ingyenes.  A gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatósága.
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.


GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ

A gyermekápolási táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:
1. a fennálló biztosítási jogviszony,
2. a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
3. az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

Gyermekápolási táppénz - További információk

Ki minősül keresőképtelennek - a gyermekápolási táppénz tekintetében?
- az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
- a szülő, abban az esetben, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli.
- a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett  tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben;
- a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő, aki a 12 és 18 év közti életkorú beteg gyermekét otthon ápolja, vagy, ha a gyermeket kórházban kezelik, a kezelése időtartamára, ha a gyermeke mellett tartózkodik a kórházban
1 évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekápolási táppénz:
A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.

Az 1-3 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz:
Az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

A 3-6 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz:
A 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

A 6-12 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz:
A 6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.


GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS

Ld. GYET

GYERMEK UTÁN JÁRÓ SZABADSÁG

A gyermek után járó szabadság két formáját veheti igénybe a munkavállaló: a fizetés nélküli szabadságot és a pótszabadságot.
Fizetés nélküli szabadságot köteles a munkáltató kiadni a szülőnek, ha gyermekét 3. életéve betöltéséig gondoznia kell, ha a gyermek 10. életévéig betegsége miatt otthoni ápolásra szorul. A pótszabadságot bármely szülő igénybe veheti.

Gyermek után járó  szabadság - További információk

A gyermekek utáni pótszabadság  2013. január elsejétől mind két szülőnek jár.
A pótszabadság a gyermek születésének évétől jár annak az évnek a végéig, amelyben a gyermek a 16. életévét betölti.
A pótszabadság mértéke egy gyermek esetén évi 2 nap, két gyermek után évi 4 nap, 3 vagy annál több gyermek esetén összesen évi 7 nap.


L ( LAKCÍMKÁRTYA)

LAKCÍMKÁRTYA A BABA RÉSZÉRE

A területileg illetékes Okmányirodában állítják ki.
Az igényléséhez szükséges:
- mindkét szülő személyi igazolványa
- mindkét szülő lakcímkártyája
- a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata

S-SZ (START PLUSZ KÁRTYA, START-SZÁMLA, SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT, SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS, SZÜLÉSI SZABADSÁG)

START PLUSZ KÁRTYA

Az APEH által kibocsátott kártya a kismamáknak segít megkönnyíteni a munkába való visszatérést. GYES mellett, vagy utána a kismama a kártya birtokában nagyobb eséllyel kaphat állást, mert a munkáltatót így jelentős kedvezmények illetik meg.

Start Plusz kártya - További információk

A két évig érvényes kártyával a munkáltató mentesül az egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól, valamint az első évben a bruttó bérnek mindössze a 15%-át, a második évben pedig a bruttó bér 25%-át fizeti járulékként. Ez a kedvezmény csak a mindenkori minimálbér kétszereséig (jelenleg 138.000,- Ft) jár. (Ha magasabb a fizetése, akkor a 138.000,- Ft-ig a kedvező feltételek érvényesek, a 138.000,- Ft fölötti rész után már az általános járulékfizetési szabályok vonatkoznak a kismamákat foglalkoztatókra is.)
A Start kártyák igénylése 2013. január elsejével megszűnt.
A még érvényben lévő kártyák utáni kedvezmény érvényesítésének időpontja legfeljebb 2014. december 31.


START-SZÁMLA

Ld. Babakötvény

SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT

A baba első saját okmánya a melyet a születési hely (kórház) szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatala állít ki. A kiállításához a szükséges adatokat a kórházban kell megadni. Egyes helyeken nem igényel külön utánajárást, mert a kórházból való távozáskor már kézhez kapják, máshol valamelyik szülőnek személyesen kell elmenni érte a hivatalba.

Születési anyakönyvi kivonat - További információk

A kórházba feltétlenül vigyék magukkal a házassági anyakönyvi kivonatot (300 napnál nem régebbit). Amennyiben nem házasok, akkor az apasági nyilatkozatot. Ezt a területileg illetékes Önkormányzatnál igényelhetik.


SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS

Minden anyuka a területileg illetékes önkormányzattól maximum 60 napon belül igényelheti ezt az egyszeri önkormányzati támogatást. A támogatás összege területileg változó. A születési támogatás nem kötelező támogatás, az illetékes önkormányzat költségvetése dönti el, hogy adja-e  ezt a juttatást a kismamáknak.

SZÜLÉSI SZABADSÁG - TGYÁS

Ld. TGYÁS

T-TY ( TAJ-KÁRTYA, TGYÁS )

TAJ-KÁRTYA

A kórházak hivatalból elindítják a baba TAJ-kártyájának az igénylését. Ennek kb. 3-4 hét az átfutási ideje. Az elkészültéig sajnos nem lehet elkezdeni a születés után igényelhető ellátások igénylését, mivel minden igénylésénél kérik ezt az okmányt. A TAJ-kártyát az OEP állítja ki.

TGYÁS - TERHESSÉGI GYERMEKÁGYI SEGÉLY

A terhességi gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző  két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
- a biztosítás fennállása alatt, vagy
- a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
- a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül.

Terhességi gyermekágyi segély - További információk

Hogyan kell igényelni a TGYÁS-t?
A TGYÁS  a szülés előtti 28. naptól igényelhető és 168 napon keresztül folyósítható.

Mekkora a TGYÁS összege?
A szülési szabadság kezdő napját megelőző naptári évben szerzett jövedelem, illetve munkahelyváltás esetén az új munkahelyi jövedelem napi átlagának a 70%-a.
A TGYÁS-t  jövedelemadó terheli.

Hogyan kell megigényelni a TGYÁS-t?
A terhességi gyermekágyi segély iránti kérelmet a jogosult foglalkoztatójánál kell bejelenteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. 
Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél kell benyújtani. 
Egyéni vállalkozó a székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél írásban nyújthatja be a kérelmét, a megfelelő nyomtatványon. 
Ha a munkáltatónál nem működik kifizetőhely, akkor a munkáltató az OEP felé a munkáltatód továbbítja az igényedet.

1. Mit kell tenni, ha a kérelem benyújtáskor még nem született meg a baba?
A szülési szabadságot már a szülés várható időpontja előtt 28 nappal igénybe veheted.
Ha a szülési szabadságot úgy kezdted meg, hogy az orvosod már terhes-állományba vett, a baba születése előtt, vagy saját magad kéred a szülési szabadság kiadását a szülés előtt, akkor csatolni kell: 
-          a terhes-állományba vételt igazoló orvosi igazolást, vagy
-          ha nem vettek terhes-állományba, akkor a terhes-gondozási könyv másolatát.
A gyermek születését t a szülést követően születési anyakönyvi kivonat másolatát pótlólag a TGYÁS folyósítójához kell benyújtani.(A jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható).
Nyilatkozat a terhességi-gyermekágyi segély megállapításához (NYIL. 40/thgys. r.sz.) itt tölthető le>>.
2. Mit kell tenni, ha a szülés napjától igényled az ellátást?
Aki az ellátást csak a szülés napjától igényli, annak a szülés bekövetkezésének időpontját a gyermek születését igazoló anyakönyvi kivonattal kell igazolni. (A perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható a jogosultság). 
3. Mi kell tenni örökbefogadás esetén?
Örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot és az örökbefogadási szándékról szóló igazolást kell csatolni. 
4. Mit kell tenni, ha munkanélküli ellátásban részesülsz?
Az álláskeresési támogatás megállapításáról illetve szüneteltetéséről szóló határozatot csatolni kell a TGYÁS igényléséhez.
5. Mit kell tenni, ha több helyen is dolgozol/dolgoztál?
Ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, a biztosítási időt az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról”, az ellátás alapját képező jövedelmet a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványokkal kell igazolni, nem rendszeres jövedelem esetén pótlapot is ki kell tölteni. Mindig ahhoz a munkaadóhoz kell benyújtani az igényt, ahol a magasabb óraszámban dolgozik az igénylő, vagy, ha egyforma, pl. 4 órás munkaidejű a foglalkoztatása, akkor, ahol régebben kezdődött a munkaviszonya.  Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nincs, a jövedelemigazolást közvetlenül az illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez is be lehet nyújtani.
6. A biztosítás megszűnését követően benyújtott kérelem esetén
Az igényt az OEP területileg illetékes igazgatóságához kell beadni. A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) TGYÁS kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az  egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell.  

Mi számít bele a TGYÁS igénylésbe a jogosultsági idő számításánál?
- biztosítási jogviszony (pl: munkaviszony, társas vagy egyéni vállalkozás, stb.)
- a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap

- Ha azért nincs meg a biztosítási időd, mert nappali tagozaton folytattad a tanulmányaid:
A Tgyás-ra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, előző TGYÁS, előző GYED folyósításának az idejét.
- Ha azért nincs meg a biztosítási időd, mert rehabilitációs járadékot kaptál:
A rehabilitációban töltött időt hozzáadhatod a biztosításban töltött időhöz, és ha így együtt megvan a 365 nap, akkor már jogosult vagy a TGYÁS igénylésére. A rehabilitációban töltött teljes idő beszámítható a 365 biztosításban töltött nap eléréséig!

Szabad-e munkát vállalni TGYÁS folyósítása alatt?
Nem! A TGYÁS folyósítása alatt keresőtevékenységet nem folytathatsz.
Nézd meg, hogy mennyi Tgyást kapsz majd, míg otthon leszel a babáddal!
Tgyás, Gyed, Gyes kalkulátor >> 
Szeretnéd a lehető legtöbb ellátást kapni, míg otthon leszel a babáddal?
Tgyás, Gyed, Gyes tanácsadás >>


Szerző: S. Puskás Judit és a Szülők Lapja
Fotó: Freedigitalphotos.net
TGYÁS, GYED, GYES KALKULÁTOR >>
Tudod hogyan kaphatsz több pénzt Tgyás, Gyed, Gyes alatt? A TÁMOGATÁSGURU segít >>
 
 

Címkék: Anyasági támogatás, apanap, apasági nyilatkozat, Babakötvény, Családi pótlék, Egyedülálló szülő, GYÁS, GYED, GYES, GYET, Gyermekápolási táppénz, Gyermeknevelési támogatás, Gyermek után járó szabadság, Gyermek után járó szabadság, Lakcímkártya

Kapcsolódó cikkek

Családi pótlék
Családi pótlék

A családi pótlékot az állam alanyi jogon folyósítja a baba születésétől a gyermeket nevelő család számára. Igénylését a baba TAJ kártyájának átvétele után lehet megkezdeni.

tovább a cikkre
Egyszeri anyasági támogatás
Egyszeri anyasági támogatás

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson részt vett.

tovább a cikkre
GYES
GYES

Gyermekgondozási segélyre az a szülő (nevelőszülő) jogosult, aki a háztartásában legfeljebb hároméves gyermeket gondoz, vagy tízévesnél fiatalabb tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el.

tovább a cikkre
Gyed 2010. április 30-a után született gyermekek után
Gyed 2010. április 30-a után született gyermekek után

2010-ben változik a GYED-re vonatkozó TB törvény. A 2010. április 30-a után születendő babáknál már az új törvény szerint folyósítják a kismamáknak a GYED-et. Cikkünkben bemutatjuk az új GYED törvényt.

tovább a cikkre
Terhességi gyermekágyi segély – TGYÁS változása 2010. május 1-től
Terhességi gyermekágyi segély – TGYÁS változása 2010. május 1-től

2010-ben változik a TGYÁS-ra vonatkozó TB törvény. A 2010. április 30-a után születendő babáknál már az új törvény szerint folyósítják a kismamáknak a terhességi gyermekágyi segélyt. Cikkünkben bemutatjuk az új TGYÁS törvényt.

tovább a cikkre
Apasági nyilatkozat – speciális esetek
Apasági nyilatkozat – speciális esetek

Apasági nyilatkozat kérelmezése során előfordulhatnak speciális esetek is. Összeállításunkban ezeket mutatjuk be.

tovább a cikkre
Gyermekgondozási támogatás (GYET)
Gyermekgondozási támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő (nevelőszülő vagy gyám) jogosult, aki a háztartásában három, vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legkisebb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár.

tovább a cikkre
Egyedülálló szülőknek járó juttatások
Egyedülálló szülőknek járó juttatások

Sajnos manapság egyre több szülő egyedül neveli gyermekét, ami elsősorban a válások számának növekedésével magyarázható. Mivel az egyedülálló szülőknek egyedül kell fizetniük a költségeket, a rezsitől a ruházkodásig, az étkezéstől a kikapcsolódásig, így az Állam, az Önkormányzatok, illetve a szolgáltatók plusz juttatásokat, illetve kedvezményeket biztosítanak számukra.

tovább a cikkre
Babakötvény – Start-számla
Babakötvény – Start-számla

2006. január 1-től az állam minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakhellyel rendelkező újszülött részére - az anyakönyvezés után - kincstári számlát nyit, melyen elhelyezik a támogatás alapösszegét.

tovább a cikkre

A témával foglalkozó szakértőnk

S. Puskás Judit - Munkaügyi szakember

Vissza az előző oldalra

hirdetés

BABÁT VÁRSZ?

Kíváncsi vagy, hogy mekkora? Mit érez? Hallja-e, ha beszélsz hozzá? Tudj meg mindent róla! A magzat fejlődése hétről hétre 4 dimenziós ultrahang fotókkal illusztrálva!

vonal

[x] hirdetés

Szakértők

Képgaléria

Hivatalos ügyek

Munka törvénykönyve változások 2015. január 1-jétől tovább

2015. január 1-jétől újabb szabály biztosítja a 3 vagy több gyermeket nevelő munkavállalók védelmét, bekerült az apaszabadság a Kjt-be, stb. A változások kedvezőek ugyan, azonban a munkavállalók...

Mikor és mennyi szabadság és pótszabadság jár a kismamáknak, szülőknek? tovább

Jár-e munkabér annak a várandós kismamának, aki munkaidőben vesz részt kötelező terhességi vizsgálatokon? Hány órát mentesül a munkavégzés alól a szoptatós kismama a szoptatás időszakában?...

Első házasok kedvezménye 2015. január 1-jétől - NAV tájékoztató tovább

Ki és milyen feltételekkel jogosult az első házasok kedvezményére? Házasságot követően meddig vehető igénybe az adókedvezmény? Hogyan befolyásolja a családi kedvezmény az első házasok...

Családi támogatások változása 2015-ben: családi otthonteremtési kedvezmény, diplomás gyed, adókedvezmények, részmunkaidő, stb. tovább

Gyermekes családokat és fiatal párokat érintő kedvezményekről, állami támogatásokról indul kampány 2015 elején. Ezáltal a családi otthonteremtési kedvezményről (korábbi szocpol), diplomás...

2015-től 105 000 Forint a minimálbér tovább

2015-től 105 ezer forint lesz a minimálbér, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint, a vállalkozási szférának ajánlott béremelés mértéke pedig 3-4 százalék. A 2015. évi bérmegállapodást...

Szoptatás

Miért fontos a szoptatás mind a babának, mind a mamának? Orvos válaszol tovább

Miért van szükségük anyatejre a csecsemőknek? Hány hónapos korig ideális szoptatni a babákat? Hogyan hat a szoptatás az édesanyára? Anyatejről, szoptatásról és szoptatási nehézségekről...

Szoptatás - Miért fontos a babának, milyen pozitív hatásai vannak? tovább

Tudtad, hogy a szoptatással egyúttal fejleszted kisbabád beszédértését, logikáját, de akár későbbi olvasási képességét? De nem csak ezeket, hanem még sok minden mást is! Gyógypedagógus...

Mikortól és milyen tejet adhatunk a babáknak? - dietetikus válaszol tovább

Adható-e bátran a babáknak kecsketej és juhtej az anyatej, illetve tehéntej helyett? Fogyaszthatnak-e tejallergiás gyerekek más állati eredetű tejet és tejterméket? Ihatnak-e kecsketejet a laktózérzékeny...

Csecsemőkori túltápláltság és elhízás – Miért lehet gond az, ha a kisbaba túl sokat eszik?! tovább

Mit tehetsz, ha a kisbabád túl mohón eszik, vagy csillapíthatatlan az étvágya? Tudtad, hogy a csecsemők ízlésvilága még jól alakítható, de később már egyre nehezebb lesz vele új ízeket...

Szoptatási nehézségek és csecsemőkori étvágytalanság tovább

A csecsemőkori táplálkozási zavar kialakulásának több oka is lehet. Milyen jelekből lehet észrevenni, hogy a kisbabának táplálkozási gondjai vannak, és hogyan segíthet azokon az édesanya?...

Párkapcsolat

Párkapcsolat

Hűtlenség, megcsalás - Miért tesszük? Mit nyerünk és mit veszítünk vele? tovább

Így lehet felismerni, hogy pornófüggő-e a partnered tovább

Baj-e, ha egy ágyban alszunk a gyermekünkkel? - Pszichológus véleménye tovább

Szeretem a férjem, de tetszik valaki más - mit tegyek? tovább

Mit tehetünk mi szülőként azért, hogy a gyermekünk boldog legyen? tovább

Mi az oka a félrelépéseknek? Miért tartunk szeretőt? tovább

Már nem szeretjük egymást, de a gyerekek miatt együtt maradunk! tovább

Otthon, barkács

Otthon, barkács

Mérgező növények a lakásban - Fotók a növényekről tovább

Farsangi jelmezötletek - csiga jelmez tovább

Farsangi jelmezötletek - csontváz jelmez tovább

Fansangi jelmezötletek - bagoly jelmez tovább

Farsangi jelmezötletek - páva jelmez tovább

Hogyan készítsünk bábszínházat Karácsonyra? tovább

Készíts játékkonyhát gyermekednek! Lépésről-lépésre tovább

Babakonyha

Babakonyha

Hozzátáplálás 8 hónapos kortól - Milyen új ételeket vezethetünk be? Hogyan vezessük rá őket a rágásra? tovább

Mikortól adhatunk tojást a babáknak? Miért fontos a gyerekeknek a tojás? tovább

Miket adunk enni a gyerekeinknek? Azt hisszük, hogy egészséges, mert nem nézzük meg a címkét... tovább

Nyaralni mész babáddal, kisgyermekeddel? - ezekre figyelj oda az etetésüknél!  tovább

Ezeket NE add a gyermekednek enni! Egészségtelenek, mégis kaphatóak 2015. márciusáig tovább

Határérték feletti rovarölőszert találtak az egyik bébiételben  tovább

Hozzátáplálás, mit-mikor egyen a baba - letölthető táblázattal tovább

hirdetés

[x] hirdetés

hirdetés

[x] hirdetés

hirdetés

KISMAMARUHÁK - TÉLI VÁSÁR

MoNa Mama TÉLI VÁSÁR Hatalmas akciók, kedvezmények várnak MOST a MoNa Mamánál

[x] hirdetés

hirdetés

TGYÁS, GYED, GYES kalkulátor

Tudod, hogy mennyi lesz a Tgyás, Gyed, Gyes összege? Kalkulátorunkkal könnyen kiszámíthatod. Speciális eset a Tiéd? Nálunk mindenki megtalálja a rá vonatkozó számításokat!

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Programajánló

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Pocakosnapló

Pocakosnapló

2 800 Ft.-

Megnézem

Videók

Recept ajánlatunk

Zöldséges csirkemell

Zöldséges csirkemell

Várandós kismamáknak ajánlott ételek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 4 db csirkemell 1 fej lilahagyma 1 csomó újhagyma 3 db paradicsom 1 db paprika 15 dkg reszelt sajt Tej Jódozott só Bors Mustár Vaj

Recept:

A csirkemellet alaposan megmossuk, majd a mustárral ízesített tejben 1-2 órát pácoljuk. A hagymákat, paradicsomot, paprikát karikákra vágjuk.

Egy tűzálló tálat kikenünk egy kevés vajjal. A csirkemellet alaposan lecsöpögtetjük, sózzuk, enyhén borsozzuk(...) tovább a teljes recepthez...


Baba keresztnév ajánló

lány

Amál

Ma ünnepli névnapját.
A név jelentése:
(német) ld.: Amália jan.28., máj.4., júl.10., okt.7., nov.20., 21., 30.

Legfrissebb szakértői válasz

Dr. Torkos Ágnes

Dr. Torkos Ágnes

Gyermekorvos, homeopátiás és akupunktúrás orvos

tovább a szakértőhöz >>

sírós éjszakák

Tisztelt Szülő!
Sajnos nem könnyű kideríteni, mi állhat a sírás mögött, de gondolom a háziorvosuk is próbálta kideríteni, nincs-e szervi betegsége a babának. Nem írja, hogy bármi fejlődésleni elmaradás, székrekedés vagy hasmenés lenne, ami felvethetné valamilyen táplálékkal szemben intolerancia lehetőségét.Hasi ultrahang, vizeletvizsgálat ajánlott. Ha minden rendben alvászavarára Stramonium 15Ch adását javasolom, 5-7 napig, majd Hé,Sze,Pé napo-kon 1X5 golyót.Ahogyan a panaszok csökkennek,úgy kell a szer adá-sát csökkenteni heti 2X5 golyóra majd heti 1X 10 golyóra. Mindig vízben feloldva ajánlott beadni.Ez nem alkati szere a babának, azt nem is lehetne ennyi információból, ez a tünetek alapján választott szer, a riadtság, félelem, nehezen megnyugtat-ható volta miatt.
Remélem sikerrel járnak.Tisztelettel: Dr. Torkos Ágnes

Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Nyereményjáték   /   Szakértők   /   Fórum   /   Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Párhoroszkóp
Aktuális horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok

Ezt olvastad már? [x]
Hírek, érdekességek

Nevelőszülőket keres a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nevelőszülői csoportja!

vissza vissza