Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > Óvodáztatási támogatás 2014 - feltételei, összege, ügyintézése - Szülők Lapja

Óvodáztatási támogatás 2014 - feltételei, összege, ügyintézése


Kik kérhetik az óvodáztatási támogatást? Mi a feltétele az óvodáztatási támogatás megállapításának? Mikor kapja kézhez a szülő a támogatás első összegét? Mit jelent a jogszabály által előírt „rendszeres óvodába járás”? A 2014-es aktualitásokról az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékesét kérdeztük.

Szerző: Szülők lapja
2014-08-18
Forrás: Szülők lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

Ez a cikk 2150 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságról, annak feltételeiről az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) illetékes munkatársát, Matyasovszky Nóra sajtóreferenst kérdeztük. A szakember a Szülők Lapja olvasóinak részletezi, hogy:
  • kik igényelhetik a támogatást,
  • mely gyerekek számítanak hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűnek, 
  • mekkora a támogatásnak az összege,
  • illetve hogyan történik maga a folyósítás.
     
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rögzíti, melyet itt lehet elolvasni>>>

Kinek állapítható meg az óvodáztatási támogatás?
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járását minél hamarabb elősegítsék.
Óvodáztatási támogatásra az a szülő (vagy családbafogadó gyám) jogosult, akinek gyermeke:

a) Halmozottan hátrányos helyzetű szülő jogosult
tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a Gyvt. 67/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és

b) A gyermek rendszeresen óvodába jár
legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.

Mely gyermekeket tekinti a jogszabály hátrányos helyzetűnek?
A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdés szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) Szülő(k)nek csak alapfokú végzettsége van
A szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) Szülő(k) munkanélküli
A szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) Elégtelen lakáskörülmények
A gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Mely gyermeket tekinti a jogszabály halmozottan hátrányos helyzetűnek?
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Mikor folyósítják a támogatás összegének első összegét?
A Gyvt. 20/C.§ szerint a települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására
a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában,
b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában
folyósítja.

Mikor jár a további támogatás folyósítása?
Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek vagy a családbafogadó gyámnak, ha
a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és
b) a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.

Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet december 4-éig, illetve június 4-éig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerős elbírálására december 4-éig, illetve június 4-éig nem kerül sor, a további óvodáztatási támogatás folyósításának fenti időpontjában kell folyósítani az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás folyósításának feltételei is fennállnak, akkor az első alkalommal járó és a további óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követően a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható, azzal, hogy a rendszeres óvodába járást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott időszak tekintetében kell vizsgálni. Ebben az esetben a jogosultat az első alkalmat követő, további óvodáztatási támogatás illeti meg.

Mekkora az óvodáztatási támogatás összege?
A támogatás összege gyermekenként első alkalommal: 20. 000 forint.
Ezt követően esetenként és gyermekenként: 10.000 forint.

Az első támogatás: pénzösszeg helyett utcai ruha vagy cipő is lehet
A települési önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási támogatást természetbeni formában kell biztosítani. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/H. § (5) bekezdése szerint a természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítása.   

Mi az óvodáztatási támogatás feltétele?
A Gyvt. 20/C.§ (3) bekezdés szerint az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/F.§ szerint az óvodáztatási támogatás iránti 11. számú melléklet szerinti kérelmet a szülő, a családbafogadó gyám a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.
(Az egyéb jogosultsági feltételek tekintetében lásd a fent írtakat.)

Mit jelent pontosan a „rendszeres” óvodába járás?
A rendszeres óvodába járás továbbra is feltétele az óvodáztatási támogatásra való jogosultságnak.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G. § (2) bekezdés szerint az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha:

a) Legalább 6 óra tartózkodás az oviban
 A gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és

b) Igazolt és igazolatlan hiányzás az oviban
A szülő, a családbafogadó gyám által a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Fotó: FreedigitalPhotos
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

TGYÁS, GYED, GYES, KALKULÁTOR >>

Címkék: óvoda, óvodás gyerek, óvodáztatás, óvodáztatási támogatás, óvodáztatási támogatás kifizetése

Feliratkozás hírlevélre

Érdekesnek találtad ezt a cikket? Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkeinkről, iratkozz fel hírlevelünkre.

Email*
Név*
hirdetés

Babát szeretnétek?

Babát szeretnétek?
Ovuláció kalkulátorunkkal könnyen kiszámolhatjátok, hogy mikor van rá a legnagyobb esélyetek! Tovább a kalkulátorra >>

 
vonal

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

Szobatisztaság - Hogyan szoktassuk le a gyereket a pelenkáról? Óvónő tanácsai
Szobatisztaság - Hogyan szoktassuk le a gyereket a pelenkáról? Óvónő tanácsai

Honnan lehet tudni, hogy érett-e már a gyerek a szobatisztaságra? Mi a jelenlegi felfogás a szobatisztaság kapcsán? Miért nem szabad erőltetni, és mit érdemes kerülni? Óvodás lesz, mégsem szobatiszta? 20 hasznos tipp a pelenkáról való leszoktatáshoz!

tovább a cikkre
Az óvodai beszoktatás

Már mindenhol arról lehet hallani, hogy hamarosan kezdődik az óvoda és az iskola. Már többségében tudják a szülők, mit kell majd megvenni, bevinni, beszerezni, mikor lesz az ebédbefizetés stb. De hogyan készülgetnek azok az alig három, vagy éppen három, vagy már akár négy éves apró gyermekek és szüleik, akik most kezdik először a közösséget, most ülnek fel először az oktatási rendszer bűvös szekerére?

tovább a cikkre
Szobatisztaság - pisilés, kakilás

Bezzeg a régi időkben, amikor még kézzel mostuk a pelenkát, meg sokszor itt is-ott is kifolyt, sokkal könnyebben ment ez a dolog! Igen ám, de nem a régmúltat kell visszasírni, hanem a jelenlegi problémákkal kell megbirkózni. Mert ugye senki nem vesz a gyerekének rosszabb minőségű pelenkát csak azért, hogy előbb szobatiszta legyen (bár én már ilyet is hallottam).

tovább a cikkre
Beszoktatás az óvodába

Az óvodáskor kezdetén nem csupán a kisgyermek, hanem a szülei is valami újat kezdenek. Egy új életszakasz kezdődik a család életében, tele izgalommal, szorongással, félelemmel. Hatalmas változás ez a kisgyermek életében, hiszen ő 3-4 éves koráig egy aurában él édesanyjával. Azaz, minden egyes rezdülését, érzését, érzelmét, gondolatát vele együtt éli meg.

tovább a cikkre
Óvodai - bölcsődei beszoktatás

A beszoktatásnál - ha bölcsődéből jött gyermek, óvodai beszoktatásáról van szó -, könnyebb a dolgunk, mert neki már van tapasztalata a környezetváltozást illetően. Ha a gyermek még nem volt bölcsődés, vagy éppen otthonról megy bölcsődébe, meg kell próbálnunk őt felkészíteni az új helyzetre, amennyire tudjuk.

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

hirdetés

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Videók

Recept ajánlatunk

Karácsonyi beigli -
 klasszikus recept

Karácsonyi beigli - klasszikus recept

Sütemények >>
18 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: Töltelékhez (2 rúdhoz) Diós: 25 dkg darált dió vagy Mákos: 25 dkg darált mák 15 dkg cukor 1 marék rumos tejbe beáztatott mazsola 1,5 dl tej Tésztához (2 rúdhoz): 40 dkg liszt 20 dkg Ráma 2 tojássárgája 1 dl tejföl 2 evőkanál cukor 2,5 dkg (kocka)élszető fél vanília rúd közepe

Recept: Töltelék elkészítése
A klasszikus karácsonyi beigli diós vagy mákos töltelékkel készül.

Kisebb lábasba beleöntjük a tejet, a finoman kikapargatott vaníliát, a cukrot és a darált diót (vagy mákot). Egy picit pároljuk, (...) tovább a teljes recepthez...


Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Pocakosnapló

Pocakosnapló

2 800 Ft.-

Megnézem

Legfrissebb szakértői válasz

Pásztor Klára

Pásztor Klára

Jogviták megoldásai - Bírósági perek kiváltása (családjog-betegjog-ingatlan és kártérítések vitái)

tovább a szakértőhöz >>

Szétköltözés, vagy megosztás a használatban?

Sok fontos részlet bújik meg a leírt helyzetben!


Első, hogy lehetőleg, szakembereink segítségével a kommunikáció egy szintjéhez vissza érdemes térni!


Viszonylag nem jellemző, hogy a nő szoruljon ki egy ingatlanból!


Készséggel várjuk Önt kollégáinkkal a használat megosztása témájában, gyakorlati lépésekkel!


Team munka, peres és nem peres gyakorlat egy helyen!
Ezt olvastad már? [x]
Gyermeknevelés

6 éves fiának engedte az apa, hogy vezesse az autót, ő meg átült az anyósülésre - Videón is közvetítette az egészet

vissza vissza