Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > Felmondási védelem várandósoknak: mire vonatkozik és mire nem? Megtörtént esetek - Szülők Lapja

Felmondási védelem várandósoknak: mire vonatkozik és mire nem? Megtörtént esetek

Szülőklapja képÉrvényesíthető-e próbaidő alatt a felmondási tilalom kismamák esetén? Miért célszerű mihamarabb bejelenteni a várandósságot a főnökünknek? Hogyan érinti a próbaidő a veszélyeztetett terhes kismamákat? Jogi szakértőnk megtörtént eseteket ismertet, amikor várandós kismamákat bocsátottak el a munkahelyükről.

Szerző: Dr. Hajdu - Dudás Mária
2015-07-06
Forrás: Szülők lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

Ez a cikk 2143 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

szakértő Dr. Hajdu - Dudás Mária
Munkajogi ügyvéd
kérdezd szakértőnket a témában >>
Bár a kismamák a fizetés nélküli szabadság igénybevétele esetén felmondási tilalom alatt állnak, a próbaidő tartama alatt viszonylag könnyen megszüntethető a jogviszonyuk. A munkáltatók hatalma azonban ekkor sem korlátlan: tekintettel kell lenniük a munkajog alapelveire, különösen az egyenlő bánásmód követelményére.

A terhesség, anyaság, apaság sokszor hátrányt jelent a munkahelyen
A nem, kor, egészségi állapot, családi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, nemi identitás, vagyoni helyzet, terhesség, anyaság, apaság olyan tényezők lehetnek, melyek többnyire hátrányt jelenthetnek a munkavállalók számára. Erre tekintettel írja elő az Mt. 12.§ azt, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Részletesebb szabályokat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény tartalmaz, mely a III. fejezetben külön rendelkezik arról, hogy mi jelenti a foglalkoztatás területén az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét. Ilyennek minősül többek között a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése során alkalmazott megkülönböztetés.

Próbaidő alatt nem érvényesül a felmondási tilalom
A jelenleg hatályos szabályok szerint a várandós nő csak abban az esetben áll felmondási tilalom alatt, ha a terhességéről a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatót. A gyakorlatban problémát az okoz, hogy mi tegyen az a nő, aki várandósságáról való örömteli tudomásszerzéskor éppen próbaidejét tölti. Próbaidő alatt nem érvényesül a felmondási tilalom, ugyanis a jogviszonya megszüntethető azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül.

Miért fontos, hogy a főnök tudjon a várandósságról?
Az együttműködési kötelezettség és a jóhiszeműség elve alapján a kismama köteles jelezni terhességét a munkáltató felé, különösen, ha éjszakai munkát végez, vagy egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kerül foglalkoztatásra. Az előbbi ugyanis tiltott, a második esethez szükséges a munkavállaló hozzájárulása, hiszen az ilyen jellegű foglalkoztatás veszélyezteti a kismama és a babája egészségét. Azonban a munkáltató csak abban az esetben tud ügyelni ezen szabályok betartására, ha tudomása van a várandósságról.

Veszélyeztetett terhes kismamák próbaidőn
Nem egyszerű a helyzet akkor sem, ha a kismama veszélyeztetett terhes, és az orvos ragaszkodik a keresőképtelen állományban tartásához (naptári évenként 15 munkanap betegszabadság, ezt követően táppénz), azonban szüksége van a munkájára (már csak az anyasági ellátások miatt is), és a próbaidő elteltéig erről hallani sem akar.
Természetesen egy jogszabálykövető, jó  munkáltató esetében ez nem kellene dilemmát okozzon, de akad példa rosszhiszemű munkaadókra is.

Amikor a főnök a várandósság miatt rúgja ki a kismamát
Bár a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, azonban ha bebizonyosodik, hogy a munkáltató kifejezetten a várandósságára tekintettel szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát (azaz eljárása ütközik az egyenlő bánásmód követelményébe), ugyanúgy jogellenesnek minősül, mintha az általa közölt felmondás nem lenne valós, világos vagy okszerű. Az eljárás során a jogsérelmet szenvedett kismamának elegendő valószínűsítenie, hogy a munkaviszonya a terhességére tekintettel került megszüntetésre, ugyanis ezt követően már a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta.
Jogorvoslatként a kismama munkaügyi bírósághoz (elmaradt jövedelem címén kártérítést igényelhet), illetve az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (az EBH elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, bírságot szabhat ki, stb.) fordulhat.

MEGTÖRTÉNT JOGI ESETEK, AMIKOR KISMAMÁKNAK MONDTAK FEL - HOGY ÍTÉLT A BÍRÓSÁG?
Tanúságul álljon itt három, az EBH előtt zajlott eset.

Lekezelte, megsértette, majd kirúgta a terhes kismamát az ügyvezető - megtörtént eset
Az egyik ügyben (805/2011.) egy kismama azt sérelmezte, hogy miután a munkahelyén az ügyvezetővel közölte terhességét, a vezető megalázó, megszégyenítő módon nyugtázta a bejelentését, és minősíthetetlen módon, fenyegető stílusban beszélt vele. Jelezte, hogy várandóssága anyagi jellegű problémát okoz a cégnek, amiért kártérítéssel tartozik. Ez a magatartás emberi méltóságot sértő volta, munkáltatóhoz való méltatlansága a veszélyeztetett terhes munkavállaló egészségére is hatással volt, továbbá a tényleges munkavégzés jövőbeni alapjait ásta alá.  
Az EBH meghallgatta a feleket és tanúkat a munkáltató alkalmazottai közül, akik tudomással bírtak a bejelentés előtti és utáni munkahelyi viszonyokról. A kismama által készített hangfelvétel igazolta, hogy az ügyvezető a terhességét és annak a cégre vetített negatív következményeit taglaló beszélgetés során lekezelő, és tiszteletlen hangnemet használt.
A hatóság az ok-okozati összefüggést egyértelműen megállapíthatónak ítélte, miszerint a kérelmezővel szembeni hozzáállás annak következtében fordult át támadóvá, amint nyilvánvalóvá vált, hogy egy időre kiesik a munkavégzésből a terhessége miatt. Az EBH a munkavállaló kérelmének helyt adott.

Lombikprogramban vett részt, emiatt tették ki trükkösen - megtörtént eset
Egy másik ügyben (301/2011.) a munkavállaló azt sérelmezte, hogy emberi reprodukciós eljárásban vett részt és emiatt az iskola igazgatója vele szemben zaklató magatartást tanúsított. Miután ugyanis tudomást szerzett arról, hogy felmondási tilalom alatt áll, és ezáltal munkaviszonyát jogszerűen megszüntetni nem tudja; igyekezett munkavégzését ellehetetleníteni. Végül a jogviszonyát rendkívüli felmondással szüntette meg. Az EBH a lefolytatott bizonyítás eredményeként szintén megállapította a jogsértést.

Várandós kismama, akinek szabályosan mondtak fel a munkahelyen - megtörtént eset
A 163/2010-es eset szerint a munkavállaló azzal a panasszal fordult az EBH-hoz, hogy álláspontja szerint a munkáltató a terhessége miatt szüntette meg munkaviszonyát próbaidő alatt. A kismama a 3 hónapos próbaidő letelte előtt 10 nappal szóban tájékoztatta a munkáltatót, hogy gyermeket vár, aki ezt követően megkísérelte átadni számára a megszüntető nyilatkozatot.
Az eljárás során a munkaadó arra hivatkozott, hogy a munkaviszony megszüntetése iránti szándék már korábban kialakult, de mivel a kérelmező táppénzes állományban tartózkodott, megvárta annak közlésével azt a napot, amikor tudta, hogy a kérelmező személyesen meg fog jelenni. Védekezése alátámasztásául becsatolta azt a több kolléga között folytatott elektronikus levelezést, amelynek tárgya kifejezetten az volt, hogy milyen formában szüntesse meg a munkavállaló munkaviszonyát.

Az EBH a döntése kialakítása során figyelembe vette, hogy a munkáltató (és munkavállaló) nem köteles megindokolni, ha a munkaviszonyt a próbaidő letelte előtt kívánja megszüntetni, a bírói gyakorlat azonban egységes a tekintetben, hogy intézkedésének, döntésének meg kell felelnie a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. (BH 1995.608). Így annak ellenére, hogy a munkáltató nem köteles megindokolni a munkavállalónak a próbaidő alatt történő munkaviszony megszüntetéséről szóló döntését, döntése nem ütközhet az egyenlő bánásmód követelményébe.

A hatóság elfogadta a munkáltató védekezését, ugyanis a levelezés szerint valóban azt megelőzően döntött a munkaviszony megszüntetéséről, hogy tudomást szerzett volna a munkavállaló terhességéről. A fentiekre tekintettel az EBH a védett tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati összefüggés hiányában a kérelmet elutasította.

Szerző: Dr. Hajdu - Dudás Mária
Fotó: FreeDigitalPhotos

Címkék: kismama, várandosság, jog, felmondási tilalom, babavárás, munkahely, felmondás, lombikprogram

Feliratkozás hírlevélre

Érdekesnek találtad ezt a cikket? Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkeinkről, iratkozz fel hírlevelünkre.

Email*
Név*

OLVASD EL EZT IS!

Felmondási védettség, Felmondási tilalom

Felmondási tilalom – mikor nem mondhat fel a munkaadó? Ha a munkáltató felmondana, mekkora lehet a kártérítés összege? Kikerülhetünk-e a felmondási tilalom alól? Mi az eljárás, ha nincs a képességünknek és végzettségünknek megfelelő munkakör?

tovább a cikkre
Felmondási tilalom: még több védelem a kismama munkatársaknak

Változott a Munka törvénykönyve: a kismamáknak már nem kell bejelenteniük előzetesen a terhességet, illetve a lombik programban való részvételt a főnöknek ahhoz, hogy felmondási védelmet élvezzenek a munkahelyen. Jogi szakértőnket kértük meg arra, hogy magyarázza el, miért volt alkotmányellenes a korábbi - kismama dolgozókra- vonatkozó jogszabály.

tovább a cikkre
Mégsem kell bejelenteni a terhességet a felmondási védelemhez!

Alaptörvény-ellenes a munka törvénykönyvének az a rendelkezése, amely szerint a várandós nőt csak akkor illeti meg a felmondási védelem, ha állapotáról még a felmondás közlése előtt beszámolt munkáltatójának - mondta ki az Alkotmánybíróság, és 2014. május 28-a, keddi határozatával megsemmisítette a kifogásolt rendelkezést.

tovább a cikkre
Felmondási védelem várandósoknak, valamint Gyed, Gyes mellett, vagy után visszatérő kismamáknak

Kiket véd a felmondási tilalom? Felmondás esetén milyen kártérítés jár? Milyen indokokkal mondhat fel a munkáltató a kismamáknak? Felmondhat-e a munkaadó, ha megszűnik a munkakörünk?

tovább a cikkre
GYED extra - Felmondási védelem a Gyed mellett dolgozó szülőknek

A munkáltatók érdekeltek abban, hogy kisgyermekes anyákat foglalkoztassanak. De vajon a gyed mellett dolgozó kismamákra is vonatkozik a felmondási korlátozás?

tovább a cikkre
Amit a felmondási tilalomról tudni kell

Mikor nem szüntethető meg a munkavállaló jogviszonya felmondással az új Mt. szerint? A várandósság esetén mi a tilalom feltétele, a keresőképtelenség továbbra is védelmet jelent?

tovább a cikkre

A témával foglalkozó szakértőnk

Dr. Hajdu - Dudás Mária - Munkajogi ügyvéd

Vissza az előző oldalra

Legnépszerűbb

Videók

Recept ajánlatunk

Spenótkrém

Spenótkrém

Uzsonnakrémek kenyérre >>
10 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 1 kávéskanál főtt spenót 3-4 kávéskanál margarin

Recept:

A főtt, lehűtött spenótpürét összekeverjük a margarinnal és rákenjük az uzsonnára kínált kenyérszeletre.

(...) tovább a teljes recepthez...


Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

hirdetés

[x] hirdetés

Legfrissebb szakértői válasz

Pásztor Klára

Pásztor Klára

Jogviták megoldásai - Bírósági perek kiváltása (családjog-betegjog-ingatlan és kártérítések vitái)

tovább a szakértőhöz >>

Igazságügyi mediátor felkérése egyszerű szabályok mentén!

Nagyön örülök, hogy a párkapcsolata válságában legalább személyem kiválasztásában egyet tudnak érteni! Ez jó hír Önöknek!

Bejelentkezésre a névjegyemen látható telefonon 06-305-992-842 van mód napközben!


Reálmediátor tevékenység (RM) a Felek közötti vita bírósági per kiváltásával történő megoldása! Sokezer ügyféltalálkozó nyomán dolgoztuk ki.Eredménye a válások körüli egyezségek.

Nem szívesen írok árakat, de a tájékoztatás és kérdése fontos nekem!


Mediáció esetében óvakodni érdemes az alacsony munkadíjtól a hírdetésekben - mert az bizonytalanságról, rutintalanságról, részképzettségről árulkodik.


Egy válás mediációja, a bírósági vagyonmegosztás kiváltása munkaigényes és felkészültséget igénylő igazságügyi mediátori feladat!


Tudom pontosabbra gondolt ezért jelzem, hogy egy reálmediátori találkozó és feldolgozó alkalom általában 75.000Ft-90.000Ft közé esik.
Időben ez 3-4 órát jelent a szükséges írásos nyilatkozatokkal, külön rövid kaukusz ülésekkel.


Vesse össze a vagyonmegosztási perek akár több millió forintos több évre terjedő költségével a láthatja a bírósági per kiváltása reálmediátorral olcsóbb, időtakarékosabb!

Ezt olvastad már? [x]
Divat

Így lehetsz stílusos akkor is, ha nem akarsz vagyonokat költeni a ruhatáradra - Itt az F&F 2021-es nyári kollekciója

vissza vissza