Főoldal > Szakértők > Szakértőnk Dr. Illés Blanka Családjogi ügyvéd Szülők Lapja

Szakértőink

Szakértő kereső

Foglalkozás szerint: Név szerint:

vonal Szakértőnek jelentkezem

Dr. Illés Blanka - Családjogi ügyvéd

vonal

szakértő fényképeMÁR NEM FOGAD KÉRDÉSEKET!
ÚJ CSALÁDJOGI SZAKÉRTŐNK >>


Iskolák, szakmai tevékenység

A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd vagyok, diplomámat 2000-ben szereztem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel, valamint ezt megelőzően 1997-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szereztem diplomát cum laude minősítéssel. Mielőtt 2005-ben megalapítottam saját irodámat, a Mayer és Társa Ügyvédi Irodában dolgoztam, amely kiemelten távközlési és Internet jogra szakosodott. Szakterületem az utóbbi években elsősorban a magyar és nemzetközi családjogra, valamint reprodukciós jogra korlátozódott, egyebekben ingatlanjoggal, általános polgári és gazdasági joggal foglalkozom. A Páneurópai Jogász Unió családjogi szekciójának vezetője vagyok, az utóbbi években szakmai konferenciákon előadóként szerepeltem, valamint esetenként az írott média, rádió és televíziós műsorok is kikérik szakmai véleményemet. Nemzetközi vonatkozású ügyekben megbízóim képviseletét angol nyelven látom el.


Szakterület

Ügyvédi irodám kiemelten magyar és nemzetközi családjogi ügyekkel foglalkozik. Megbízásaink döntő többségét a házassági bontóperek és élettársi életközösségek felbontása során történő képviselet ellátása teszi ki, különös tekintettel a vagyonközösségek megszüntetésére.


Egyéb szakmai segítség

A családjog körébe tartozó problémák - így különösen a válás, vagyonmegosztás és gyermekelhelyezés - esetében a jogi segítség csupán kis része a megoldás komplex folyamatának. Irodánknál számos szakember - pl. gyermek és felnőtt pszichológus, gyermek és felnőtt pszichiáter, igazságügyi szakértők, mediátor, magánnyomozó, adótanácsadó, vagyonkezelési tanácsadó, ingatlan és ingó értékbecslő - áll megbízóink rendelkezésére, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal igyekeznek segítséget nyújtani és támogatni ügyfeleinket azokban a nehéz időszakokban, amelyeket egy házasság felbontása, egy gyermek elhelyezése vagy egy idős hozzátartozó gondnokság alá helyezése okoz.


Előkészítés

Szerencsésnek tartom, ha valaki a házasság vagy élettársi kapcsolat felbontási szándékának realizálását megelőzően jön el hozzánk, így kellő információ birtokában hozhatja meg döntéseit, hiszen tisztában lesz azzal, hogy egy hosszú peres eljárást követően nagyjából mi az, amit el lehet érni, és csak ezt megfontolva hozakodik elő olyan követelésekkel, amelyek nagy valószínűséggel csak a konfliktust mélyítik el a felek között, reális esély az érvényesítésükre azonban igen csekély. Így például nem ajánl fel a háztartásból távozó apa nevetségesen alacsony gyermektartásdíjat, ami igen komoly konfliktushoz vezet a felek között, hanem már első alkalommal egy reális ajánlattal indít. Egy gondnokság alá helyeztetési eljárás során is jobb, ha az ügyfél tisztába van vele, melyek az eljárás befejezésének valódi következményei, mielőtt visszafordíthatatlanul magára haragítja valamelyik időskorú rokonát.


Kompromisszum

Irodánk határozott álláspontja családjogi ügyekben az, hogy nem szerencsés, sőt elkerülendő, ha egy, a felektől független harmadik fórum - a bíróság - dönt a felek mindennapjait, sőt legszűkebb magánéletét is érintő kérdésekben - pl. hetente hányszor láthatja az elvált szülő a gyermekeit. Célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése, ami a felek vérmérsékletétől és kompromisszumkészségétől függően gyorsan, avagy hosszú hónapok után jön csak létre. Ehhez nyújtanak segítséget pszichológus, pszichiáter és mediátor kollégáink, akik a családjogi ügyekben főleg az érzelmeikre és indulataikra hallgató ügyfeleink valós elvárásait segítenek megfogalmazni olyan formában, hogy a másik fél számára is elfogadható és ne bántó legyen.


Együttműködés

A házasság vagy élettársi kapcsolat felbontása, a gyermekek elhelyezése körében felmerült vita rendezése és a legtöbb családjogot érintő esemény mind komoly pszichikai megterhelést jelent. Az embert ért stresszhatások között a statisztikai kimutatásokban listavezető a válás, megelőzve a munkahely vagy egy közeli hozzátartozó elvesztését... A legtöbb esetben elengedhetetlenül fontos lenne, hogy az ügyvéd mellet pszichológus is segítsen az ügyfélnek a probléma megoldásában. Nagyon nehéz dolga van az ügyvédnek ha ügyfele bűntudatot, vagy mérhetetlen elkeseredést érezve felteszi a kezeit és a mellkasára mutat: "Ide lőjetek!" Szükség van egy stabil lelki állapotra, hogy valaki egy válást végig tudjon csinálni, képes legyen józanul gondolkodni és hatékonyan tudjon a szakemberekkel együttműködni. Az elején sokan hiszik, hogy ha aláírják a megbízási szerződést, attól kezdve megszabadulnak minden gondjuktól, a problémákat majd az ügyvéd megoldja. Én ilyenkor kénytelen vagyok kiábrándítani őket, mert elválni ők fognak, így a döntéseket is csak ők hozhatják meg és ha a másik féllel meg kell küzdeni, hogy az elvárásaikat érvényesíteni tudják, ott az ügyvéd csak hátvéd lehet!


Elvárások

Hibásnak tartom azt a hozzáállást, ahol a két szemben álló ügyvéd egy jogilag korrekt megállapodást elfogadtat az ügyfeleivel, ami aztán a gyakorlatban nem fog működni, mert a feleknek valós igényeik érvényesítésére nem volt alkalmuk - gyakran azért, mert a nehéz élethelyzetben lévő emberek nem is tudják, mit szeretnének, melyek a számukra hosszú távon is előnyös döntések. E fenti indokokból sok esetben javasolom megbízóinknak, hogy keressék fel irodánk kiváló pszichológusát, és ha már tisztában vannak valós elvárásaikkal, akkor folytassuk tovább az érdekérvényesítést.


A gyermekek érdeke

A házasság vagy élettársi közösség felbontásának legnagyobb vesztesei a gyermekek, hiszen ők az érdekeiket még nem tudják kifejezni, vagy még nem képesek az akaratukat érvényesíteni. Sajnos az ekkor felhalmozódó problémák súlya alatt megrokkant szülők gyakran nem képesek ezt a támogatást megadni a számukra, hiszen saját magukat sem képesek talpra állítani. Minden esetben tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy gyermekpszichológus támogatásával történjen meg a szülők elválása, és az egyik szülő elveszítése a lehető legkisebb kárt okozza a gyermekek pszichés fejlődésében. Ekkor a gyermekek érdekeinek előtérbe kerülése nem szokta vita tárgyát képezni és az amúgy vitázó felek is meglepően jól képesek együttműködni ennek érdekében.


Vagyonmegosztás

Házasságok, élettársi kapcsolatok felbontása során a legtöbb esetben vita tárgyát képezi a házastársi, élettársi közös vagyon megosztása. Ebben a jogászi munka mellett igen nagy segítséget nyújtanak az adó és illetékek, valamint a befektetés és vagyonkezelés körében jártas szakemberek, valamint az ingatlan és ingó értékbecslő kollégák. Ha ezeket a szakembereket mindkét fél kompetensnek elfogadja, a viták fő okát - hogy mi mennyit ér - legalább sikerül kiszűrni, és ezzel egy igen hosszadalmas és költséges bírósági bizonyítási eljárást megelőzni.


A gyermekek támogatása

Kiemelt céljaink között szerepel a gyermekek érdekvédelmi támogatása akár saját megbízónk elképzeléseivel is vitába szállva, hiszen egy hosszadalmas per során ők veszítik a legtöbbet. Bár a bíróságok és egyéb hatóságok elsődleges szempontja a gyermek számára legkedvezőbb döntés meghozatala, ha a felek egyező akaratnyilvánítása a jogszabályoknak megfelel, a döntésre hivatott szerv azt a legtöbb esetben jóváhagyja - az átlagostól lényegesen eltérő esetek kivételével. Pont ezért igyekszünk egyezségkötés esetén is a felek gyermekeikért érzett felelősségérzetüket erősíteni, és nem csupán a két szülőnek kényelmes, hanem a gyermekek hosszú távú kiegyensúlyozott életvitelét is biztosító megoldást létrehozni.


Dr. Illés Blanka

irodavezető ügyvéd

Weboldal: http://www.csaladjog.com

Kérdések- Válaszok

Cikkeim

vonal
Lakáshasználat válás után
A házasság felbontása esetén felmerül, hogy ki fogja használni az utolsó közös lakóhelyül szolgáló lakást, sőt ennek rendezése a házasság egyező akaratnyilvánítással történő felbontásakor kötelező is.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-09-12 00:00:00

tovább a cikkre
Gyermektartási díj – nagykorú gyermek tartásdíja
A gyermek - függetlenül attól, hogy nagykorú - tartásra lehet jogosult akkor, ha továbbtanul, vagy ha egészségi állapota miatt munkaképtelen. A továbbtanulást iskolalátogatási igazolás, munkaképesség-csökkenést orvos szakértői vélemény bizonyíthatja.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-08-24 00:00:00

tovább a cikkre
Jog vagy kötelesség? - A gyermekkel való kapcsolattartás szabályai
Sokakban nem világos a kérdés, a kapcsolattartás a különélő szülő joga, vagyis ha van kedve jön, ha nincs akkor nem? Vagy kötelesség is, tehát nem azon múlik, hogy épp ráér-e vagy sem, hanem köteles úgy alakítani az életét, hogy el tudja vinni a gyerekeit kapcsolattartásra?

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-08-14 00:00:00

tovább a cikkre
Élettársi kapcsolat, vagy házasság? Melyikre milyen szabályok vonatkoznak?
Sokan hiszik azt, hogy ha elkerülik a házasságkötést, akkor kedvezőbb helyzetbe kerülnek, mint akik kimondják az igent az anyakönyvvezető előtt.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-07-31 00:00:00

tovább a cikkre
Öröklési jog várható változásai - 2012.
Az idén nyáron elfogadásra kerülő új Polgári Törvénykönyv számos változtatást fog bevezetni az öröklési jog területén. Ha valaki végrendeletet készít, már most érdemes figyelembe venni az új szabályokat, hiszen amikor a végakaratunkat kinyilvánítjuk, akkor az a legritkább esetben szól pár hónapra.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-04-19 00:00:00

tovább a cikkre

Kérdések - Válaszok

vonal
Oldalak:

55. kérdés

vonal
MMarcsi
4:32:03
2012-10-09
Tisztelt Ügyvédnő! Élettársamtól 5 hónapja élünk külön, 2,5 éves kislányunk elhelyezéséről és a láthatásról megállapodtunk, amit bírói végzés is megerősített. A szokásosnak mondható minden 2. hétvége ill a kétnapos ünnepek másnapja a hivatalos láthatási idő az apa számára. Igyekszem ettől függetlenül rugalmasan kezelni ezt, azonban volt élettársam szerintem már túl rugalmas benne, úgy érzem ez nem jó a gyereknek. Jön ahogy eszébe jut és elvárja, hogy olyankor jöhessen is. Volt hogy hetekig nem jött hétvégén, hétközben meg össze-vissza 1-2 órára, ahogy a munkája engedte. Mostanában szinte minden hétvégén elvinné a kislányt, igaz csak egy napra és szeretné, ha hétközben is "beugorhatna" hozzá. Elég csúnya vitánk volt ebből. Én szeretném hétköznap élni nyugodtan, egy rendszer szerint élni az életünket és hogy csak akkor jöjjön a bölcsibe a kicsiért, amikor biztosan jönni tud és legaláb 2-3 órát tud is maradni, nem csak max felet. A másik pedig, hogy ő a saját családjával is megszakította a kapcsolatot, nem igazán tudjuk,miért, lehet az új barátnő hatása, így volt anyósomhoz és a volt sógoromhoz is én viszem el a kislányt, hogy ne szakadjon el tőlük sem. Ez az idő tudomásom szerint az apa idejéből kellene, hogy "jusson" nekik, erre hivatkozva kérhetem tőle jogosan, hogy hétköznap lehetőleg ne zavarja meg az amúgy is elég rohanós életritmusunkat a váratlan beugrásaival? A másik kérdésem pedig, hogy hétvégén sajnos egyik nap késő este részegen állított be váratlanul és mikor méltatlankodtam emiatt, agresszívvá vált,ezért bezártam az ajtót, amit ő megpróbált többször berúgni. Két napra rá láthatásra vitte a kislányt és bár ez nyilván nem bizonyítható,csak az én benyomásom, de szerintem mikor hazahozta, volt benne szintén kis alkohol (ő vezetett). Még sosem történt ilyen, de tudom, hogy amúgy elég sokat iszik. Ha ez ne adja Isten,de rendszeressé válik, mit tehetek a kicsi érdekében? Segítségét előre is köszönöm!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

54. kérdés

vonal
kicsi81
1:27:51
2012-10-07
Üdvözlöm! Az unokahugom és férje családba fogadta a sógóra kisfiát aki 4 hónapos volt akkor.A Kicsi vér szerinti szüleit kilakoltatták a lakásukból és mivel az utcán laknak,nem tisztálkodnak,ápolatlanok.Viszont a láthatást be kell tartani,de így hogy Ők nem tisztálkodnak,köteles-e az unokahugom vinni láthatásra a kisbabát?Illetve van-e erre valami jogszabály vagy törvény ami előírja,hogy így is köteles-e láthatásra vinni.Várom mielőbbi válaszát! Tisztelettel:Bencsicsné Ildikó
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

53. kérdés

vonal
Lupo
9:57:24
2012-10-01
Kedves Dr. Illés Blanka! Jelenleg 18 hetes terhes vagyok. A gyermekem apjával megromlott a kapcsolat ahogy megtudta,hogy állapotos vagyok tőle. Elmaradt az esküvő is és csak akkor látom,ha az orvosra ad pénzt. Nem élünk együtt és nincs bejegyzett élettársi kapcsolatunk sem.Kérdésem arra irányulna,hogy a gyermek viselheti az én vezetéknevemet úgy,hogy az apja aláírja az apasági nyilatkozatot? Szeretném, ha elismerné a gyermeket és szintén felvállalná a szülői kötelességeit,de másból nem kérek. Milyen lehetőségeim vannak? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel.: M. Zsanett
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

52. kérdés

vonal
margareta1
0:10:42
2012-09-24
Kedves Szakértők! Az lenne a kérdésem, hogy hallottam, hogy a gyes meghosszabbítható, ha a gyermek beteg. Pontosan milyen betegségek esetén van ez a "kedvezmény", illetve hogyan működik a hosszabbítás igénylése? Gondolok itt házi vagy gyermekorvosi papír kiállítására, vagy esetleg csak szakorvosi igazolás jó? Válaszukat előre is hálásan köszönöm! Üdvözlettel: egy anyuka
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 18:00:24

Sajnos a kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, társadalom biztosítási jogi kérdés, így nem tudok válaszolni rá.

51. kérdés

vonal
Kingaxia
9:20:31
2012-09-23
Tisztelt Ügyvédnő! Elváltam előző élettársamtól, s van egy hatéves gyermekem, aki eddig rendszeresen járt az apjához, de valamilyen oknál fogva most nem akar menni.( Nem mondja meg az okát) A volt élettársam minden héten jön ide hozzánk, hogy láthassa. Tehet-e jogi lépéseket ellenem ebben az esetben?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:59:32

Kapcsolattartás

Ha jól értem, nincs bírói határozat, tehát akkor nem tud gyámhatósági eljárást kérni a kapcsolattartás végrehajtására. Azonban a kapcsolattartás akadályozása - és 6 éves gyermeknél azt fogják mondani, hogy Maga a hibás - az bűncselekmény, tehát feljelentheti Magát. Sajnos sok hasonló ügy van, és én azt látom, hogy nem tudják az anyukák bizonyítani, hogy azért nem akar menni a gyermek, mert az apukánál valamiért rosszul érzi magát. Általában az édesanyákat marasztalják el. Tehát ha kell, akár pszichológus segítségével próbálják meg kideríteni, hogy mi a baja a gyerkőcnek, és azt próbálják meg orvosolni.

50. kérdés

vonal
katika31
3:50:55
2012-09-23
Tisztelt Szakértő! 2012. április végéig GYED-en voltam a 2. gyerekemmel (előtte GYED-ről mentem újra TGYÁS-ra és később GYED-re), utána GYES-t igényeltem. Augusztustól kivettem a felgyült szabadságaimat, október 1-én kezdenék ténylegesen a munkahelyemen, de valószínűleg kirúgnak. Tervezzük novembertől a 3. gyermeket, de már nincs "időm" új munkahelyre menni és 365 napot dolgozni, mert már 37 éves leszek, illetve szeretnék a gyermekeimmel itthon maradni. A kérdésem: hogyan járok jobban, ha a felmondási idő után visszamegyek GYES-re jövő év tavaszig és a szülés előtt (remélhetőleg ősszel) regisztrálok munkanélküliként, vagy valami más ötlete van-e? Sajnos az én esetemre nem tudom, hogyan érvényesülnek a 180 és a 365 napos feltételek. Mivel már 14 éve a munkahelyemen vagyok, a felmondási időm 30+25 nap (amitől remélem majd eltekintenek). Ön szerint van-e valami mód arra, hogy ne csak GYES-t kapjak a 3. gyerekkel, hanem TGYÁS-t és GYED-et is. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: katika31
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:52:29

Sajnos a kérdése nem a családjog témakörébe tartozik, hanem társadalom biztosítási jogi kérdés, így nem tudok rá válaszolni.

49. kérdés

vonal
bildis
7:44:33
2012-09-20
Kedves Blanka! Arról szeretnék érdeklődni,hogy én mint rehabititácios járadékot kapó magánszemély érvényesíthetek -e családi adókedvezményt?A férjem a Magyar Honvédségnél dolgozik ott szeretne igényelni,olvastuk hogy a rokkantsági nyugdíjat kapó személyek után lehet,csak nem egyértelmű hogy mi tudunk-e kérni.Két gyermekem van utánnuk kérjük,illetve folyamatban van. A férjem munkahelyén kérték,hogy nyomtassunk ki jogszabályt,hogy utánam lehet-e igényelni. Várom válaszát,és kérem írja le nekem honnan tudnék nyomtatni erre vonatkozo jogszabályt. Válaszát előre is köszönöm! Ildiko
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:51:29

Sajnos a kérdése nem a családjog témakörébe tartozik, így nem tudok rá válaszolni.

48. kérdés

vonal
Szederke2012
4:39:47
2012-09-06
Tisztelt Ügyvédnő! 2011. szeptemberében váltam el a volt férjemtől. Gyermekünk 2007. októberében született. Tartásdíj megállapítását ügyvédi okiratba foglaltuk: mindenkori jövedelmének 20 %-a, de minimum havi 15.000 Ft/hó. A végzésben ugyanakkor a bírónő sajnálatos módon belevette a rendszeres szót, vagyis mindenkori rendszeres jövedelmének. Volt férjem katona, és tavalyi évben kapott un. szerződéshosszabbítási díjat, aminek a honvédség automatikusan levonva a 20 %-át utalt a részemre. Majd rá 3 hónap múlva kaptam egy levelet a honvédségtől, hogy ezt fizessem azonnal vissza, mert ez nem minősül rendszeres jövedelemnek... A bíróság letiltó végzésében pedig szerepel: minden bérjellegű juttatás is... az ügyvédem írt a honvédségnek egy válaszlevelet, hogy ezt az összeget jóhiszeműen vettem fel, és a gyerekre fordítottam. Erre válasz nem érkezett. Majd most 6 hónap múlva jött az újabb levél a munkáltatótól, hogy 30 napon belül kamatokkal növelten fizessem vissza, mert különben perbe fognak jogalap nélküli gazdagodás miatt. Tájékoztattak továbbá hogy közben ez az összeg a volt férjemnek is kifizetésre került, így most őket kár érte... Tudtommal az életfenntartásra tévesen kiutalt pénzt nem vagyok köteles visszafizetni... Mi a teendő? Hogyan lehetnek a bírói elírást is módosítani? És megjegyezném, ez a visszakövetelt összeg jóval meghaladja a havi nettó fizetésemet.... hol van ilyenkor a gyermekvédelem? a gyereket miből tartom el?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:46:49

jogosulatlanul felvett tartásdíj

Sajnos a jogosulatlanul felvett összeget vissza kellett volna azonnal fizetni. akkor nem kérhetnek kamatot. A felszólítástól kezdve viszont igen - és ha perre kerül a sor, akkor sajnos nem csak az összeget, a kamatokat kérik, hanem komoly költség vonzata is lesz. Én javaslom próbáljon meg részlet fizetést kérni, de ha nem megy, akkor hitelből fizesse vissza, mert ezek az összegek a sokszorosára növekednek egy bírói eljárás során.

47. kérdés

vonal
milus2012
7:24:53
2012-09-06
Tisztelt Ügyvédnő! El szeretnék válni a férjemtől, hamarosan beadom a válókeresetet, összesen 2,5 évig voltunk házasok van egy 1,5éves kislányunk. A lakás amiben lakunk az övé én nem is tartok rá igényt. Van egy házunk is, aminek a fele ugyan az enyém, de arról lemondok a kislány javára. Jelenleg gyeden vagyok, de bármikor vissza vesznek a munkahelyemre, van hová mennünk, amit igazolni is tudok valamint anyáék is tudnak támogatni pénzzel, amiről szívesen írnak papírt is, amennyiben a bíróságon erre szükség van. A férjem munkanélkülin van hivatalosan, természetesen a kicsi velem marad! Az lenne a kérdésem, hogy Ön szerint mennyire fog simán menni a válás, amennyiben nem tartok igényt csak gyerektartásra ill. van egy személyi kölcsönünk és esetleg a havi törlesztő felére? Se kocsi se lakás se bútor nem kell nekem. Valamint szeretném tudni, hogy a láthatásra mi a gyakorlat illetve hogy mennyi időre utazhatok el a kislányommal úgy, hogy az apja nem fogja látni? Erre van valamilyen időkorlát? Fogadjak válóperes ügyvédet, vagy mehetek egyedül is a válóperre? Ugye a kislányomat nem vehetik el tőlem, mert el tudom tartani és rendesen nevelem, ellátom sokat foglalkozok vele?! Szeretném, ha neki ebből semmilyen kára nem származna! Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Dudás Ildikó
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:43:47

Tisztelt Asszonyom! Igen sok kérdést tett fel, amelyek hosszas kifejtést igényelnének, arra itt nincs lehetőség. Ami a lényeg: Az hogy mennyire megy simán egy bontóper, az megjósolhatatlan, amíg a másik fél elképzelését nem ismerjük. Általában nem kell ügyvéd - én azt szoktam mondai, hogy egyedül a gyermek elhelyezési vita az, amihez viszont mindig kell. A tartásdíjról nem mondhat le, az a gyermeké. A láthatás a bírói gyakorlat szerint minden második hétvége, a szünetek fele, kettős ünnepek második napja, nyáron 4 hét. Ezt biztosítani kell, a fennmaradó idővel Maga rendelkezik. Tisztelettel: Dr. Illés Blanka

46. kérdés

vonal
vizo12
0:45:38
2012-09-05
Tisztelt Ügyvédnő! Kérdéseinkhez röviden a történetünk: Párom beadta a válóperét miután férje külföldre távozott, az első tárgyalás megléte közös tartást eredményezett a gyerekekre (négy kiskorú) és nevetséges gyerektartási összeget közös megegyezéssel. Én már ott új párjának lettem bejelentve ami igaz is. A bíróságon ítélt nyári szüneti láthatásra nem vitte el a gyerekeket és egyéb módon (telefon, internetes telefon) is csak kétszer vette a fáradságot a kapcsolattartásra a gyerekekkel, egyhavi gyermektartási díjon kívül semmi mást nem küldött és már háromhavi elmaradása van minden téren. A kötelező második tárgyalás kitűzött időpontja hamarosan eljön. Párom megigényelte volna az ingyenes étkezést az óvodához, de ott már az én jövedelmem is beleszámítva ezt nem kapta meg. Így akkor hivatalosan is élettársak lettünk (Hatósági bizonyítvány a 2004. évi CXL. törvény 83.§-a szerint) bízva abban, hogy mivel már több hónapja együtt élünk és könnyítsünk a helyzetünkön, mint közös nevelésű gyerekekre igénybe vehetem az adókedvezményt, amit a munkahelyemen állítólag nem kaphatok. Kérdéseink: - A közös tartás a következő tárgyalásra megváltoztatható és ha igen milyen módon? Ne csak nekünk kelljen alkalmazkodni a be nem tartott ígéretekhez. - Annak ellenére, hogy nem fizet gyerektartást, de a csekélysége (bevallott jövedelméhez képest is!) miatt emelhető az összeg? - A nem fizetett összeg milyen módon hajtható be? - Az adókedvezményt tényleg nem tudom igénybe venni csak ha házasok lennénk? Ahhoz meg a válás kell, emiatt a gyerekeket és magunkat is kevesebből kell eltartanunk, pláne hogy így már az étkezéstől kezdve mindenért fizethetünk, nem értem miért nehezítik meg azoknak a dolgát (gondolom nem csak mi járunk hasonló cipőben) akik tisztességgel nevelnének gyerekeket?! Válaszát előre is köszönjük! Tisztelettel: vizo12
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:39:58

Sajnos a leírt adat kevés, a kérdések viszont igen hosszas kifejtést igényelnének, amire itt nincs lehetőség, de a lényeg: egyezséget 2 éven belül nem lehet megváltoztatni, de amit leírt, abból arra következtetek, hogy ebben az ügyben nem volt jogi értelemben vett egyezség - tehát a kereseti kérelmet viszont megváltoztathatja a párja az utolsó tárgyalás berekesztéséig. Tehát ha ez a helyzet, akkor kérhet többet. Az összeg nagyságának meghatározása igen bonyolult, valamennyi érintett fél jövedelmi és vagyoni viszonyai + a gyermekek szükségletei alapján határozzák meg - tehát erre a kérdésére nem tudok válaszolni. A tartásdíj behajtását számtalan nemzetközi egyezmény garantálja, ha meglesz a jogerős végrehajtható határozat, akkor az Igazségügy Minisztérium Nemzetközi Főosztálya segítséget nyújt a tartásdíj külföldi behajtásában.Az adókedvezmény kérdése nem családjogi témakör, sajnos arra a kérdésre nem tudok választ adni.

45. kérdés

vonal
Kyera
0:03:08
2012-08-28
Üdvözlök mindenkit Megpróbálom elmesélni a történetem . Van egy nem sokára 16 éves nagylányom akit az édesanyja, akitől10 éve elváltam, és nem hajlandó beszélni velem egy ideje, nem hajlandó elengedni hozzám . A nyári szünet ideje elején kérte tőlem a gyámügyön keresztül , hogy legyek otthon amíg nálam van a leányom ez sajnos megoldódott mivel baleset ért és többszörös töréseket szenvedtem mivel azóta nem mehettem el érte autóval, így kértem , hogy had jöhessen busszal el hozzám persze állom az úti költséget a következő kifogása az volt , hogy csak a hosszabb úton jöhet ami persze kényelmetlenebb is. A kérés ellenére rábeszéltem és meg győztem a másik rövidebb út előnyeiről . Azóta már persze ismételten változott a véleménye az ex nejemnek augusztus 2. án már azt üzente nekem " ne szokjak hozzá , hogy busszal jön a leányom ". hál istennek nagy nehezen sikerült még egyszer megoldani az eljövetelét . Azóta a helyzet a következő: én vagyok a hibás mert nem küldök autót a leányomért, én vagyok a hibás amiért elmentem a gyámügyre ( levelet írtam ) és kértem a keressenek valami kompromisszumot a láthatás megoldására mi az amit megtehetek még ha azt éreztetik velem , hogy a lányom ellenem nevelik és jelenleg nem hajlandó meghallgatni az ésszerű érveket amik a jogon alapulnak és én neki akarok jót hosszabb távon . A múltkor közölte velem mikor telefonon beszéltünk , hogy hazudni fog mindenképpen még hivatalos helyen is , hogy otthon megmaradjon a békesség . Számomra úgy tűnik ellenem nevelik és eléggé félre van vezetve szegény pedig én csak az igazságot szeretném és azt , ha a leányom jobb életet élhetne . A kérdésem az volna mi az amit tehetek még , van e valami jogi lépés is a gyámügyön kívül?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 16:00:26

kapcsolattartás

A 16 éves gyermek akaratát már figyelembe veszi a bíróság, gyámhatóság, rendőrség, és ha ő egyáltalán nem is akarja meglátogatni Önt, nem kell. Az más kérdés, hogy ha megszakad a kapcsolat, akkor csak 18 éves koráig kell fizetnie a tartásdíjat mert nagykorúan már érdemtelen rá ilyen magatartás miatt. Tehát jogi megoldás nincs. Gyakorlatilag segíthet ha a helyi családsegítő szolgálatnál mediációs eljárást kér - kapcsolattartási ügyekben ez igen általános - és ott mediátor segítségével fel lehet tárni a problémákat, és talán kompromisszumra lehet jutni, hogy legyen a kapcsolattartás. Azt hiszem egy próbát megér. Ha viszont a gyermek hajthatatlan, akkor ennyi idősen - a jog szerint 14 éves kortól - akarat ellen kényszeríteni nem lehet, sajnos akkor se ha az akaratát a másik szülő negatív befolyásolása okozta. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

44. kérdés

vonal
Kata67
6:18:07
2012-08-25
Üdvözlöm! Egy éve együtt élek a barátommal,akinek 2 gyermeke van(8-5)évesek. A párom el van maradva 2 havi gyermektartással,és az anyjuk ezért korlátozza a láthatást,illetve nem hozhatjuk el őket addig,amíg az utalás nem lesz rendszeres. Korlátozhatja-e az anyuka a láthatást ezzel az indokkal??? Válaszát köszönöm! Szép napot! Kata
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 15:45:50

Kapcsolattartás akadályozása

Egyértelműen nem! A tartásdíjnak és a kapcsolattartásnak az égvilágon semmi köze egymáshoz! Javaslom, jelentsék ezt be a gyermekek lakóhelye szerinti gyámhatóságnak, ők majd elmagyarázzák az anyukának, hogy súlyosan veszélyezteti a gyermekeit az ilyen magatartás! Azzal azonban legyenek tisztában, hogy a tartás elmulasztása bűncselekmény, tehát valamennyit mindenképp fizetni kell, olyan nincs, hogy semmit. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

43. kérdés

vonal
Jenő
6:20:06
2012-08-24
Tisztelt Ügyvédnő! Elváltam 2003-ban.Leányom 21 éves és túl van már egy gimnáziumon,valamint egy 2 éves szakmai iskolán amit el is végzett. Jelentkezett főiskolára és felvették--eddig nincs semmi gondom.Jelenleg,ezen a nyáron görög országban tölti a szakmai gyakorlatát,amit még az iskolája intézett neki,de csak október közepén jön haza,ezért úgy döntöttek az anyjával,hogy egy év halasztást kérnek az iskolától,hiszen szeptemberben nem tudja felvenni a szakokat,mert nincs itthon.A gyerektartást bírósági végzés alapján fizetés letiltással (20%) egyenlítem ki.A kérdésem az lenne a jövőre vonatkozóan,hogy az egy év halasztás után,azaz a 2013-2014-es tanévtől ugyan úgy kell-e fizetnem mintha nem is lett volna 1év kihagyás,illetve,a halasztás idejére kell-e fizetnem,ha munkát vállal és pénzt keres,vagy ha nem dolgozik csak lebzsel otthon,? Köszönettel és érdeklődve várom válaszát! Üdvözlettel:Jenő
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 15:43:10

nagykorú tartás

Kérnie kell a bíróságon a tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetését - ezt mindenképp bíró dönti el, a felek nem állapodhatnak meg róla külön. Ha a gyermek - mivel nagykorú, ezért nem az anyuka az illetékes már, hanem a gyermek - egyet ért, akkor írja alá ő is a kérelmet. Ha nem, akkor majd dönt a bíróság, majdnem biztos, hogy meg fogják szüntetni az Ön tartási kötelezettségét - valószínűleg az sem fog számítani, hogy majd ismét főiskolás lesz a gyermeke, mert csak az első képzésig kell eltartania, és az már megvolt. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

42. kérdés

vonal
hoviraeg
9:04:18
2012-08-22
Tisztelt ügyvédnő! Olvastam a cikkét a kapcsolattartásról és felmerült bennem egy kérdés. Kisfiam 7 hónapos volt, mikor külön mentünk az apjával. A kapcsolattartás mindig hektikus volt, akkor jött mikor kedve volt (általában az új barátnő volt az indok). A bírósági ítélet szerint minden páros szombaton 9-18 óra között vihetné el, valamint megegyezés szerint. De nem teszi, viszont ha akarja és nekünk épp nem jó, akkor megsértődik és ismét eltűnik hosszabb időre. Kérdéseim: Mit tehetek az ügyben, hogy gyakrabban lássa a gyereket? Azon kívül, hogy nem merünk menni sehová, nehogy véletlenül épp jöjjön. Jogosan háborodtak e fel a következő ügyekben: Karácsony előtt megbeszéltük, hogy az ünnepeket a szüleinél töltik. Kértem, hogy amint van egy biztos időpont, hogy mikor vinné el, de legalább az elvitel napjának reggelén értesítsen, hogy össze tudjak pakolni a gyereknek (sajnos nagyon sokszor volt már, hogy megígérte nekem/a gyereknek és "elfelejtett" jönni). Nem kaptam értesítést csak délután 3-kor az utazás napján, hogy akkor úgy 10 percen belül indulnának. Épp nem voltunk otthon, közöltem, hogy jelenleg nem tudom átadni a gyereket, mert nem vagyunk otthon és különben is kértem, hogy előtte órákkal szóljanak, hogy úgy alakítsuk a napunkat. Megsértődtek. Másodszor a nagyszülők szerették volna elvinni. Megbeszéltük (a gyerekkel is beszéltek és megígérték), hogy július 4-én elviszik magukkal, mert akkor jönnek fel. Mondtam a nagymamának, hogy mindenórás terhes vagyok (a telefon utáni másnapon megszültem) és nem tudom, hogy hogyan tudják átvenni, tehát szeretném kérni, hogy időben szóljanak, mikor jönnének a gyerekért, akkor is, ha a 4-e biztos. A gyerek teljesen be volt sózva 4-én. Egész nap a telefont leste, hogy mikor jönnek már a nagyiék. Nem szóltak. Anyósom mondta, hogy akkor ő inkább elviszi magával egy kis időre, hogy lenyugodjon. Ezt megtette délután 4 körül. Este 6kor telefonáltak, hogy akkor inkább másnap jönnének, mire mondtam, hogy sajnálom, de a gyermek nincs jelenleg a városban, megkérdezem, mit lehetne tenni ez ügyben. Mint kiderült, anyósom már beígért egy programot a gyermeknek, így visszahívtam a nagymamát, hogy pár nappal halasszuk el az elvitelt, mert a gyermek épp programon vesz részt. A nagymama megsértődött, de azért másnap küldött egy sms-t, hogy legyek kedves és vigyem el a gyermeket a pályaudvarra délután 4-re. Nagyon felzaklatott ez a hozzáállás, hiszen szóltam nekik, hogy terhes vagyok, később jeleztem, hogy a kicsi megszületett. Egy hetes volt csak és azt várták volna el, hogy a nagy melegben a 3 gyerekkel én utazzak át a városon, hogy ők láthassák az unokájukat, aki ráadásul nem is volt velem, mint azt közöltem velük. Azóta nem jelentkeztek ők sem, apuka sem, csak a születésnapon, mikor apuka átadta nekem az ajándékot és elment. Köszönöm előre is a választ. Üdvözlettel hoviraeg
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-23 08:39:21

Kapcsolattartás

Önnek a kapcsolattartást kizárólag a bírósági határozatban lévő rend szerint kell betartania - vagyis a megadott helyen és időpontban otthon kell lenni. De ha apuka 15 percet késik, nyugodtan lehet más programot csinálni. Ha apuka nem él a kapcsolattartás jogával akkor ezt jelenheti a gyámhivatalnak, akik először megpróbálnak vele beszélni, és ha elzárkózik attól, hogy rendszeresen jöjjön, akkor lehet kérni a kapcsolattartás csökkentését - pl havi 10 alkalomra. A lényeg, nem kell órákig haptákban állni, de a határozat szerinti időben viszont ott kell lenni, amíg nincs új határozat a csökkentésről. A nagyszülői kapcsolattartás akkor kötelező, ha van róla gyámhatósági határozat - ezt kérjék a nagyszülők. Általában havonta pár órát szoktak kapni. Dr. Illés Blanka

41. kérdés

vonal
magony_e
4:12:22
2012-08-21
Kedves Blanka! Óvodakötelezettségben kérném tanácsát.A mai napon kijöttek hozzánk a családsegítő központból,hogy menjek be a nagyobbik lányomat beíratni az óvodába,mivel márciusban múlt 3 éves.Én úgy tudtam,hogy a kötelező 3 éves kor 2014-ben lép érvénybe.Segítségét kérem,mi az igazság? köszönettel,Böbe
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-23 08:18:11

Tankötelezettség

Valóban 2014.09.01-én lép csak hatályba a következő: (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Dr. Illés Blanka

40. kérdés

vonal
kis jolan
0:39:02
2012-08-16
Tisztelt Dr. Illlés Blanka! Szeretném megtudni, hogy válás után van-e beleszólása férjemnek abba, hogyha külföldre szeretnék költözni a gyerekeinkkel, illetve megakadályozhatja-e azt. Válaszát előre is köszönöm! A gyermekkel való folyamatos kapcsolattartás keretében határozott a bíróság. Üdvözlettel: K.Jolan
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-23 08:07:54

külföldi letelepedés

Ha nincs közös szülői felügyeleti jog, akkor is mindkét szülő beleegyezése kell a gyermek tartós - 1 évet meghaladó - külföldre költözéséhez. Emellett kérni kell a magyar gyámhatóság engedélyét is. Amennyiben az édesapa nem járul hozzá a külföldre költözéshez, ebben az esetben a bírósághoz lehet fordulni, és az apuka nyilatkozatát a bírósági határozat pótolja. Ezek soron kívüli eljárások, pár hónapon belül meg szokott lenni a döntés, legrosszabb esetben viszont eltarthat egy évig is. Dr. Illés Blanka ügyvéd

39. kérdés

vonal
vivett
6:29:57
2012-08-02
Kedves Blanka! Nekem olyan kérdésem lenne Önhöz, hogy jogosult leszek e tgyásra és gyedre, és, hogy hol kinél és mikor kell megigényelnem. 2010. szeptembertől 17-től 2010 december 21 ig dolgoztam 1 gyárba, majd 2011. február 1 től 2012 július 31 ig bölcsődében. Ez idő alatt 2012 márciustól- július 31 ig táppénzen voltam. Mit kell tennem hogy tgyást és gyedet is kapjak? Jelentkezzek be a munkaügyibe álláskeresésire? Tanácstalan vagyok.Kérem írjon meg nekem minden lépést, hogy mikor kihez forduljak. Előre is köszönöm.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 07:53:30

Sajnos a kérdés nem tartozik a családjog témakörébe, így nem tudok segíteni.

38. kérdés

vonal
mikulás
2:13:34
2012-08-01
Tisztelt Ügyvédnő ! 2 éve elváltam , a gyerekek az anyjuknál maradtak . Fiam betöltötte a 18 . életévét . Vannak -e jogaim vele szemben , vagy csak a gyerektartás fizetése jut nekem míg el nem végzi az egyetemet ?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 07:56:53

nagykorú rokon tartás

A gyermek 18 éves korától felnőtt, tehát valóban nincs elhelyezve már sehol, és nincs kapcsolattartás sem - oda és akkor megy amikor akar. Azonban a gyermektartásnak is vége, 18 éves kortól nagykorú rokontartásról beszélünk, amelynek mások a szabályai - általában lényegesen kevesebb az összege, mint a gyermektartásé. Emellett ha egy nagykorú gyermek nem tartja a kapcsolatot az édesapjával, akkor érdemtelen arra, hogy tartásdíjat kapjon. Tehát pert kell indítani a tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése érdekében, és ebben a perben fogja a bíró megvizsgálni, hogy jogosult-e és mekkora nagykorú rokon tartásra a gyermek. Dr. Illés Blanka

37. kérdés

vonal
tke9
9:25:21
2012-07-17
Párommal 35 éve ismerjük egymást, fiatalabb korunkban 6 évig kapcsolatban is voltunk. Majd 13 év szünet után (családi körülményeink megváltozásával) 15 éve folyamatos élettársi (érzelmi, gazdasági életközösség) kapcsolatba kerültünk, melyről "Nyilatkozat"-unk is van megfelelő tanúkkal. Mára mindketten nyugdíjasok vagyunk, gyermekeink - de nem közös - felnőttek külön háztartásuk van. 5 éve vidékre költöztünk párom ingatlanába (ő háztartása), ahol párom a növény "szakértő", én pedig az állattartáshoz szakértek. 5 év alatt jelentős baromfiállományt, kecskeállományt "neveltem" fel, melyeknek tojás- és tej (sajt) haszna saját háztartásunkat gyarapítja. Míg én korán reggel elkezdem az állatok etetését, itatását, fejést, addig párom kb. délelőtt 10-kor csodálkozik a világra. Míg én azt csinálom amit kell kint és bent (háztartás, állatok ellátása), olykor úgymond "férfi" munkát is (tüzelőfa behordása, tyúkól, kecskeól takarítása, nagy vödör víz többszöri hordása az állatoknak), párom azt csinálja, amihez éppen kedve van (barkácsolás, fűnyírás, permetezés, ami nem minden nap aktuális, vízhordás, amikor eszébe jut). Ha szólok is, hogy segítsen, mire felfogja, hármat fordulok. Ha meg már végeztem egy "műszakkal", ártatlanul megkérdezi, hogy mit segítsen, amikor már nincs mit. Míg én 57 kg vagyok, ő felszedett 20 kg-ot 5 év alatt, tehát 100 kg jelenleg. Tekintettel arra, hogy 3 éve volt egy életmentő hasi aorta műtétem, bizony orvosi javallatra 5 kg-nál többet nem lenne szabad emelnem, ami ugye egy háztartásban kivihetetlen. Természetesen elfáradok, ezért ebéd után lefekszem. Majd délután 6 körül újból végzem az állatok körüli teendőket. Párom nem fekszik le ebéd után, ő ülve alszik a tévé előtt, mert elfáradt, viszont nekem sérelmezi, hogy miben fáradtam el és miért fekszem le. 5 éve másból sem áll az életem, mint mosogatás annyiszor, mintha egy 6 fős család lenne, holott csak ketten vagyunk, háztartás, állattartás. Kb. 1 hónapja sorozatosan kapom (már nem először), hogy miben fáradtam el, semmit sem csinálok, potyázok, lusta vagyok és ő tart el, ezért hazajöttem, mert ráadásul még sportot is űz abból, hogy esetleg mit csinálok rosszul, pedig nem ma kezdtem a pályát. Nos a helyzet a következő. Amit nem lát, az nincs, tehát az a semmi. Potyázok, mert megiszom a kecsketejet, míg ő csak a kávéjába tesz. Lusta vagyok, mert már a napi kilométerembe nem fér több méter megtétele (elég nagy a kert), mert leszakadnak a lábaim, és nyomást érzek a hasamban, ahova 10 cm-es "kütyüt" műtöttek be. Takarítás, rendcsinálás meddő dolog annál, aki alig várja, hogy egy káoszt teremtsen magakörül, hogy még csak a kezét se kelljen kinyújtani, a rendet pedig nem tudja tartani. Hogy ő tartana el!? Az ő dupla nyugdíja az enyémhez képest tart 2 hétig (ebből legalább 2 család is megélne), az én fele nyugdíjam a másik 2 hétig, amiből dupla csodát vár. Úgy alakult ki, hogy ő a nyugdíját maga kezeli, rezsi és tankolás után amit felírok megveszi, pluszban figyelmeztetésem ellenére sorozatosan beleesik a "mert olcsó volt" csapdájába, és olyanokat vesz hármasával, négyesével, amire legfeljebb egy fél év múlva kerülne sor, ezért úgy kifolyik a kezéből a nyugdíja, mint a füst, utána mindenki hibás, hogy nincs pénze. Az ő igénye a hasa (2 óránként "mit eszünk"), mócsingost a zsírossal, + több kg édesség. Gyakori vendégek a rokonai, míg az enyémek 1 évben egyszer tudnak csak meglátogatni bennünket anyagi lehetőségeik miatt. Az én igényem nem igazán kívánja a húst, de nem vagyok vegetáriánus. Többnyire csak bőségesen ebédelek, és estére a 2 l tej, amihez ragaszkodom. Magyarán a saját nyugdíjam amennyiben egyedül élek a saját lakásomban, az igényeimnek megfelel, párom népes rokonságának etetése már nem igazán fér bele. Jelenleg saját lakásomban vagyok. Ingatlan vitánk nincs, ingóság sincs, mert én is tudom, hogy mit vittem oda (berendezési tárgyak), amit el is hozok. Kérdésem mindezek fényében, hogy ha átmegyek, tojásért, tejért kellene-e fizetnem? Vagy egyáltalán mihez van jogom, lehet-e valamilyen jogos elvárásom akár elméletileg, akár gyakorlatilag, amire most nem tudnék konkrét példát felhozni. A megtisztelő választ előre is köszönöm. Tisztelettel: Erzsébet
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 08:09:19

Élettársi vagyonközösség

Jogilag élettársi közös vagyonnak minősül minden, amit Önök az életközösség alatt szereztek - az állatok is. Amíg együtt élnek nincs elszámolási kötelezettség. Azonban ha megszakítják az életközösséget meg kell osztani az ingóságokat, állatokat - feltételezem vannak mezőgazdasági gépek ... stb. Javaslom írja össze a vagyonukat, jelölje meg hogy most mi mennyit ér, és találja ki mit szeretne. Ha otthagy mindent - nyilván az állatokat nem viheti a lakásába - akkor kérje az értéküket. Amit leírt, abból arra következtetek, hogy 50-50%-os szerzési aránnyal nyugodtan számolhat, nem számít, hogy a párjának nagyobb volt a nyugdíja, hiszen Ön tevőlegesen rengeteget dolgozott, ezért a vagyon felére igényt tarthat. Dr. Illés Blanka

36. kérdés

vonal
kovilo
4:48:34
2012-07-14
Tisztelt Dr. Illés Blanka! A kérdésem a következő: Szülés után gyes-re vagy gyed-re leszek jogosult és mekkore ezek összege? A gyerek születése januárra van kiírva. ebben az évben,2012-ben kb.5 hónapot dolgoztam, 2011-ben 4 hónapot,végig egy munkahelyen, 2011. szeptember 21-től-2012. jun. 10-ig. Azóta táppénzen vagyok veszélyeztetett terhességgel. Az ezelőtti 2 évben nem volt bejelentett munkám csak 2010-ben jártam egy államilag támogatott tanfolyamra jan. 1-től máj.10-ig. Az utóbbi években máskor nem voltam biztosított kivéve a mostani táppénzem,ezt beleszámítják a biztosított napjaimba? Lehetséges,hogy jogosult legyek GyED-re? Előre is köszönöm a válaszát. .
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 08:09:55

Kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, így sajnos nem tudok válaszolni.

35. kérdés

vonal
czellath
2:38:55
2012-07-14
Üdvözlöm! Az érdekelne, hogy 2010.szept.1-2012.08.31-ig folyamtatos munkaviszonyom van határozott szerződéssel. Most 5 hetes vagyok, 2013.márc.17.-én fogok szülni. Érdekelne, hogy milyen ellátásban fogok a terhesség ideje alatt és szülés után részesülni. Milyen lehetőségeim vannak?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 08:15:52

A kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, így sajnos nem tudok rá válaszolni.

34. kérdés

vonal
Ani01
2:57:50
2012-07-10
Tisztelt Dr. Illés Blanka Egy olyan kérdéssel fordulnék Önhöz hogy a férjemnek az előző házasságából van egy lánya 19 éves. A gyerektartás vonják a férjemtől mert előző év februárjában 2 nappal később adtuk fel a gyerektartás s az exe bírósághoz fordult egyből s így vonják a fizetéséből. De a lány most 2012 májusában befejezte az iskolát s dolgozik bejelentett minkahelyen s nem is tanul tovább de a férjemtől még mindig vonják a gyerektartást. Beadtuk a bírósághoz a lemondó kérelmünk most ebben a hónapban mert nem tudtuk hogy azt nekünk kell lemondani. S ezzel lenne két kérdésem hogy a férjemtől még jövö hónapban is vonni fogják a gyerektartást? S mivel a lány már június óta nem tanul akkor azt amit ebben a hónapban levontak a férjemtől azt visszaigényelhetjük?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 08:11:59

Gyermektartásdíj

Amíg nincs bírósági határozat a fizetési kötelezettség megszüntetéséről addig vonni fogják. Eltér a bírói gyakorlat, van bíró aki a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kötelezi a másik felet - de erre, legalább is szerintem, nincs jogi lehetőség. jogalap nélküli gazdagodás jogcímén van lehetőség külön perben ezeknek a visszakövetelésére. De ezek igen kétesélyes perek - megvizsgálják mindenkinek a jövedelmi és vagyoni viszonyait, és ezt követően döntenek... Nem tudom mekkora összegről van szó, de lehet hogy magasabb a perköltség, nem biztos hogy megéri a per. Hosszú évekig tartó jogosulatlan fizetés esetén szoktak pert indítani, az az általános. Dr. Illés Blanka

33. kérdés

vonal
kaktusz29
6:58:44
2012-07-09
Tisztelt Ügyvédnő! A párom gyermeke miatt írok. A barátom több mint 2 éve hagyta el a volt élettársát, a fiuk akkor volt 6 éves. Az asszony nagyon sok tartozást halmozott fel a párom nevére (10millió körül), lakásrezsi, bírságok, kölcsönök stb. Ezért a párom nem jelentkezik be hozzám állandó lakcímmel pedig majd két éve együtt vagyunk. A tartozásokat vonják, külföldön dolgozik 4 hetente 1 hétre jön haza, máskülönben éhen halnánk. A kisfiú velem van minden második hétvégén péntek este 7-től vasárnap este 7-ig. Nem kap rendesen enni, nem ismeri az ételeket az anyja nem főz neki, minden kisebb terhelésre rosszul van elájul, asztmás, allergiás és atópiás dermatitisze van, állandóan fullad, az anyja nem vesz neki semmi gyógyszert, mondván nincs pénze, pedig élelmiszer boltja van (ami a páromé volt) mindenhová kocsival jár stb. 8 éves de még iskolába is most kerül fel. Most gyerektartási perrel fenyegetőzik. De nem ez zavar. Nehezen kezelhető srác, én elég szigorú vagyok vele, ennek ellenére ott tart, hogy alig akar tőlem haza menni. El lehet venni az anyától? Milyen kitételeknek kell megfelelni? Vajon a gyerek iránti törődés hiánya elég? Előre is köszönöm a válaszát
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 08:05:35

Gyermekelhelyezés

A gyermekelhelyezés az egyik legbonyolultabb területe a családjognak. amit leírt igen aggasztó, tehát érdemes megpróbálni. azt tudni a kell, nincs 100%-os per, nem lehet biztos benne, hogy megnyeri-e, de ha a gyermeket elhanyagolják, jók az esélyeik. Ha viszont az anyuka a per hatására összeszedi magát, és elkezd foglalkozni a gyerekkel - ez gyakran előfordul - akkor csupán a múltbéli nem megfelelő viselkedés miatt nem veszik el tőle. Az is fontos,hogy mit akar a gyerek - bár csak 14 éves kortól veszik figyelembe az akaratát, mégis meg fogják kérdezni tőle, és számít, hogy mit nyilatkozik majd... Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

32. kérdés

vonal
lacidani
3:43:18
2012-07-08
Tisztelt Ügyvédnő! Ne haragudjon, hogy megint zavarom. Kezdek kiborulni csecsemőkorú gyermekem apjától. A kapcsolattartásra való tekintettel megadtam neki az e-mail cimem, azóta egyfolytában arra irogat. Engem minősit. Most azt találta ki, hogy nem biztositom a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást számára. Arra hivatkozik, hogy abban a szobában tartózkodom, amelyben Ő van a gyermekkel. Ez igaz is, csak azt nem teszi hozzá az apa, hogy nem velük foglalkozom, hanem a dolgomat végzem. Arról nem beszélve, hogy a kisfiam nagyon ragaszkodik hozzám és ha kimegyek a szobából, akkor van, hogy sir utánam, vagy a kis kezével mutatja, hogy jöjjenek utánam. Az apa arról is hallgat, hogy eddig Ő jött ki utánam a gyerekkel, ha én bármilyen okból kijöttem a szobából. S arról is hallgat, hogy nemrég úgy akarta banánnal megetetni, hogy nem pépesitette és majdnem megfulladt a gyerek, hogy fekete kávéba nyomta az ujját majd a gyerekkel leszopatta az ujjáról a kávét és az előszoba hideg padlózatára fektette a gyereket. Ezek után persze, hogy nem szivesen hagyom egyedül vele. Azzal fenyegetett meg, hogy nem látja jó dolognak, hogy a kisfiam nálam van és erre hivatkoztatva elveteti tőlem. Kérdésem: megteheti? Nem kell bizonyitania, hogy valóban zavarom a kapcsolattartást? Másik pedig: a biróság a gyermeket nálam helyezte el, nem rendelt el közös szülői felügyeletet. Az került bele a Végzésbel, hogy majd a gyerek 3 éves korában a kapcsolattartást az apa s a Pici között újraszabályozzák, valamint a szülői felügyeleti jogra is kitérnek, mivel az apa közös felügyeletet akart én viszont nem. Az apa nem tudja ezt elfogadni és most azzal jött, hogy az első tárgyaláson Ő jegyzőkönyvbe mondta, hogy csak azért egyezik bele a csecsemő nálam való elhelyezésére, mert a gyerek kicsi még. A második tárgyaláson ezt már nem emlitette. A végzésben ezen megjegyzése nem szerepel. A biróság elutasitotta azt a kérését, hogy a második tárgyalás jegyzőkönyvébe utólag kerüljön bele, a hogy a kisgyerek kora miatt lehet csak nálam. Kérdésem: akkor most ki rendelkezik a gyermek szülői felügyeleti jogával? Mi a mértékadó a jegyzőkönyv vagy a Végzés? Továbbá: a kapcsolattartás úgy került szabályozásra, hogy minden héten pénteken 14-15 óra között (pótló nap szombat ezen időtartamban)...az apa kitalálta, hogy a kapcsolattartás egy órájában Ő ellesz a gyermekkel utána pedig én számoljak be neki a gyerekről kötelezően. Köteles vagyok arra, hogy a lakásomban engedjem tartózkodni a láthatás idejének lejárta után? Valamint mik azok, amikről feltétlenül köteles vagyok Őt tájékoztatni, annak ellenére, hogy Ő semmit sem kérdez? Előre is köszönöm a válaszát! Maradok tisztelettel: Lászlóné
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 07:56:49

Kapcsolattartás

1. A kapcsolattartás idején valóban nem szabad bemenni, akkor se ha sír a gyerek - hangsúlyozom nem a saját véleményemet mondom! A kapcsolattartásnak az a lényege, hogy az apa és a gyerek egymáshoz szokjanak, hogy 3 éves korában, amikor elviszi, akkora már tudja kezelni ezeket a helyzeteket - itt nem csak a gyerek, hanem az apuka is tanul. Semmiképp nem mutat jól egy gyermekelhelyezési perben, ha Magának van pár elmarasztalása a kapcsolattartás akadályozása miatt. Ha tanácstalan meddig mehet el, szerintem érdemes bemenni a gyámhivatalba és segítséget kérni, ők mit javasolnak. Főleg azért, mert ha apuka bejelentést tesz, ők fognak majd eljárni, nem árt, ha már ismerik Magát. 2. A végzés számít. Emellett ma a magyar jog szerint nincs lehetőség közös szülői felügyeleti jogra bírói döntés alapján, csak ha Maga is belemegy... nyilván nem fog. 3. Nem nem köteles! Mondja meg az apukának, hogy magánlaksértés, ha a maga kérése ellenére nem távozik. Emellett nincs közös szülői felügyeleti jog, így nincs teljes körű tájékoztatási kötelezettség sem! Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

31. kérdés

vonal
czipott
2:02:59
2012-07-05
Üdvözlöm, én egy 27 éves kismama vagyok, és kétségbe vagyok esve.jelenleg nincs semmi jövedelmem, juniusban megszünt a határozott idejű szerződésem, szociális támogatást az bönkormányzattól max.6000ft-ot tudnék igényelni, és még a tb-t is magamnak kell fizetnem. Nem tudom milyen lehetőségeim vannak, mire számíthatok, nem volt folyamatos munkavisz.az elmult 3 évben 1-2hónap kiesések voltak. mire számíthat egy ilyen helyzetben lévő kismama.A válaszát előre is nagyon köszönöm. Cz. Krisztina
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-05 15:36:09

Sajnos ez a kérdés nem tartozik a család jog témakörébe, így nem tudok segíteni. A gyed-nél gyes-nél vannak méltányossági szabályok is - tehát bizonyos feltételekkel az is kaphat, akinek a főszabályok szerint nem jár. Illetve nagyszülő is igénybe veheti bizonyos feltételekkel - javaslom ezeknek járjon utána az illletékes szervnél.

30. kérdés

vonal
Wolf
3:04:46
2012-06-27
Jo napot. Köszönöm szepen,hogy välaszolt az elözö kerdesre. Kicsit reszletesebben leirnäm a körülmenyeket.. Az apuka kettös ällampolgär,magyar-nemet. Magyarorszägon született. Apasägi nyilatkozatot nem tudott tenni Magyarorszägon,mert nincs magyar irata es ez nem is lett elintezve.. Nemetorszägban tett egy apasägi nyilatkozatot amikor a kisfiam 1eves volt. Ezt en is aläirtam,de magyarorszägon nem fogadtäk el,mert a gyermek magyar ällampolgär. En mint magyar ällampolgär ha haza megyek a kisfiammal akkor az apuka elveheti tölem a gyermeket...,mind a ketten ragaszkodunk a kicsihez,szeretnem ha en nevelhetnem fel. En amikor kijöttem külföldre különösebben nem jelentettem be sehol Magyarorszägon a kiutazäsomat,bejelentett munkahelyem is van,de gyed-en vagyok. A vedönövel beszeltem meg a kiköltözesünket. Köszönöm a segitseget.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

29. kérdés

vonal
amarilisz
4:41:43
2012-06-26
Tisztelt Dr.Illés Blanka! Érdeklődni szeretnék az alábbiakkal kapcsolatban: párom gyermeke után tartásdíjat fizetünk. A fiú most volt 20éves, mivel 0.-ba járt most éretségizett. Azt mondta OKJ-s képzésben szeretne résztvenni. Lehet, hogy mellette dolgozni fog. A kérdésem, hogy meddig kell fizessük a gyerektartást? Honnan tudjuk, hogy tényleg jár iskolába? Ha a képzés mellett dolgozik és jövedelme van, akkor is jár utána a gyerektartás? Ha mondjuk most nem tanul tovább és elkezd dolgozni és utána megint tanul akkor fizetnünk kell? Ha most szeptembertől mégsem tanul tovább akkor egyszerűen nem utalom a díjat és ha újra tanul akkor igen? Köszönöm előre is válaszát.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-26 19:34:37

Nagykorú tartás

A gyermektartásdíj 18 éves korig jár. A fizetési kötelezettség megszüntetése iránt pert kell indítani a bíróságon - csak bíró mondhatja ki,hogy már nem kell fizetni. Nagykorú rokon tartás jár 18 éves kortól az első felsőfokú nappali képzés végéig, a gyakorlat szerint max 25 éves korig. Azonban a nagykorú rokontartás összege általában kevesebb, és nem jár, ha a nagykorúnak van saját jövedelme, vagy nem tanul jól, vagy nem nappalin tanul...stb. Tehát számtalan ok van, amiért mentesülni lehet a fizetési kötelezettség alól. Ha most dolgozik,aztán abbahagyja, akkor arra az időszakra ismét feléled a fizetési kötelezettség - vita esetén bíróság állapítja meg... Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

28. kérdés

vonal
Wolf
9:36:20
2012-06-25
Jo napot. Van egy 2eves kisfaim ,apasägi nyilatkozat hiänyäban az en nevemet kapta,az apukäval nem vagyunk häzasok,de együtt elünk Nemetorszägban. Nagyon megromlott a kapcsolatunk ezert en szeretnek haza menni Magyarorszägra a kisfiammal. Ebbe az apuka nem egyezne bele a gyermek miatt,ezert ha megyek akkor szöknünk kell es biztos,hogy megtenne mindent azert,hogy elvegye tölem a kicsit. Az lenne a kerdesem,hogy ezt megtudnä-e tenni ugy,hogy az en nevemen van a kisfiu es Magyarorszgon született... Es igy vannak -e apai jogai,kötelessegei.. Välaszät elöre is köszönöm.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-26 19:28:38

Apaság

Meglehetősen nehéz a kérdés. Két részre bontanám a választ: 1. Maga tudja, hogy ő a gyerek apja, így az ő beleegyezése nélkül nem jöhetnek Magyarországra - de ahhoz, hogy a Német bíróság ideiglenes határozattal engedélyezze a Magyarországra utazást - ilyet lehet kérni és meg is szokták adni - ahhoz először kell egy olyan anyakönyvi kivonat, ahol az apa be van jegyezve. 2. Ha Maga most Magyarországra hozza a gyereket, akkor hiába indítja el a Hágai jogellenes gyermekelviteli egyezmény alapján az apuka az eljárást - mivel formálisan nem ő a gyerek apja, ezért nem fog sikerrel járni. Ha Ön nem járul hozzá, hogy megtegye az apasági nyilatkozatot, akkor neki pert kell indítania, tehát egy hosszadalmas eljárás, mire apai státuszt kap. Ezt követően viszont ha megindít egy gyermekelhelyezési pert, akkor az Ön tettei - miszerint a jogi kiskapukat kihasználva Magyarországra utazott - nagyon kétségessé teszik, hogy hol is kerül végül a gyermek elhelyezésre. Összességében tehát a jogkövető magatartásra buzdítanám - ez a hosszabb, költségesebb út, de nem veszélyezteti az, hogy végül az apánál helyezik el a gyermeket. Üdvüzlettel: Dr. Illés Blanka

27. kérdés

vonal
lacidani
3:53:36
2012-06-24
Tisztelt Ügyvédnő! Kedves Blanka! 2012.04.03-án a biróság egyezséggel meghozta a végzését a gyermekem és az apja közötti kapcsolattartásra vonatkozóan. Szabályozta benne, hogy az apa melyik napon mennyi időtartamban láthatja a Kicsit, mikor van lehetősége pótolni az elmaradt kapcsolattartást, illetőleg azt, hogy a kapcsolattartás a lakásomon kell, hogy történjen. Az apa rendszeresen megteszi azt, hogy nem a kapcsolattartás rendes napján jön, hanem csak a pótló napon. Legtöbbször nem is értesit arról, hogy nem jön a rendes kapcsolattartási napon. Mikor ezt szóvá tettem neki, közölte, hogy nem került bele a Végzésbe az, hogy értesitési kötelezettsége lenne arra vonatkozóan, hogy mikor jön. Megnéztem a Végzést és valóban nincs benne erre vonatkozó szabályozás. Az van benne, ha pénteken nem tud jönni, akkor másnap (szombaton) pótolhatja azt. Amennyiben nekem nem jó sem a péntek, sem a szombat, akkor egy előre egyeztetett napon a következő héten biztositanom kell a láthatást. Tehát első kérdésem: Az apának valóban nincs értesitési kötelezettsége felém, hogy jön-e vagy sem? Nekem kell értesitenem az apát, ha nekem nem jó a kapcsolattartásra kijelölt napok egyike vagy másika, vagy egyike sem?? Második kérdésem: az apa tudja, hogy a láthatás időtartama 14-15 óráig tart minden héten pénteken (ill. szombaton mint pót napon) mégis mindig előbb jön illetve később megy el. Már többször szóltam neki, sőt le is irtam, hogy ragaszkodom a Végzésben lévő szabályozáshoz, de nem tartja be. Mit tehetek? Harmadik: az apa mindenáron meg akarja szerezni a telefonszámom,mondván, hogy ez kell a kapcsolattartáshoz. Én megadtam neki egy telefonszámot, amit nem hajlandó elfogadni, mondván a nagyfiamé. (megjegyzem terhességem ideje alatt a zaklatásai miatt kellett több éves tel.számot megváltoztatnom, és akkor nem zavarta, hogy csak a fiam telefonján ér el!) Megadtam neki az e-mail cimem, illetve tudja a posta cimem is. Tehát, ha nagyon akar elér. Kérdésem: köteles vagyok kiadni neki a telefonszámom? (Minden héten találkozunk a gyermekkel való kapcsolattartás során, és más értesitési elérhetőséget ahogy irtam megadtam.) Félek, ha megadom, akkor majd az lesz a baja, hogy ekkor meg akkor nem vettem fel, nem ért el, mert pl. ki volt kapcsolva a telefonom, és attól is, hogy megint zaklatni kezd.. Kérem segitsen a válaszával. Előre is köszönöm! Lászlóné
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-26 19:22:05

Kapcsolattartás nehézségei

1. A végzésben benne kellene lennie, hogy mennyivel előbb kell értesíteni a másik felet a kapcsolattartás akadályáról - ez a bírói gyakorlat szerint 48 óra. Ha ezen időtartamon belül történik meg az értesítés, akkor nincs pótlás. Sajnos csak a bíróságtól kérheti az eredeti határozat módosítását - hivatkozzon arra, hogy a gyakorlatban ennek a rendelkezésnek a hiánya problémát jelent. Olyan természetesen nincs, hogy valaki csak a pótlásra jön automatikusan... 2. Pontosan be kell tartani a kapcsolattartási időpontokat - nem kell beengedni az apukát ha előbb jön + minden egyes esetet jelentsen a gyámhatóságnak. Tudom, hogy macerásnak tűnik, de aki nem szabálykövető, sajnos csak kényszerrel lehet jobb belátásra bírni. 3. nos a telefon tekintetében nincs jogi szabályozás DE általában az alapvető együttműködéshez hozzátartozik, hogy a telefont Ön felveszi - pl, hogyan értesítse Magát az apuka időben, ha nem tud jönni - mármint ha végre időben elkezdi jelezni. Gyakorlati javaslat, amit sokan alkalmaznak - vegyen egy feltöltős kártyát, napi 1X nézze meg az SMS-eket - apukának mondja meg, azon küldhet SMS-t. Így tud Önnel kommunikálni.

26. kérdés

vonal
kisjudit73
3:41:12
2012-06-14
Tisztelt Ügyvédnő! A kérdésem következő: A párom 3 éve külön él feleségétől, jelenleg zajlik a válóper. Mi 1 éve élünk közös háztartásban, van egy közös gyermekünk is. A kapcsolatunkat nem nézi jó szemmel a volt asszony és megígérte, hogy tönkre tesz minket minden szempontból. Már egy két éves kikészítő hadjáraton vagyunk túl (zsarolás, öngyilkossági kísérlet, lejáratás stb.). Mikor terhes lettem, kitalálta, hogy ő mégis szereti a férjét és vissza akarja kapni, holott ő lépett félre másfél éven keresztül a férje legjobb barátjával. Eladta a közös lakást és külön akart költözni, amit meg is tettek 2009. márciusában. A 2012. januári első tárgyalási napon megállapodás született, hogy a 3 közös gyermekre tekintettel 48.000 16.000 ft (egy közös hitel miatt), összesen 64.000 ft jár a volt feleségnek. (Itt jegyzem meg, hogy előtte is fizetett gyerektartást). Ezt a párom minden hónapban oda is adta KÉZBE, hiába mondta neki mindenki, hogy ne bízzon benne azok után, amiket velünk csinált. A második tárgyalás családi okok miatt elmaradt és a bíróság megszüntette az eljárást, de igazolási kérelmünket elfogadta és új határnapot tűzött ki a bírónő. Hát most bekövetkezett az, amitől tartottam, bíróságra adta a páromat, hogy nem vagy csak részben teljesíti a gyermektartás fizetést. Ez nem igaz, minden hónapban megkapta a pénzt (amit a gyerekek is láttak, a 17 éves pedig bizonyítaná is a bíróságon) és a gyerekek is sokat vannak nálunk, mivel a hónap közepétől már nincs kenyérre sem az asszonykának pénze. Egy hónapból minimum 10 napot nálunk vannak a gyerekek, hogy enni tudjanak. Ilyenkor 6 gyermekről gondoskodunk, mert nekem is van kettő az előző házasságomból. Ezért felháborító, hogy a párom 110.000 ft-os fizetéséből odaadja a 64.000 ft-ot, sőt a gyerekeket a kétheti láthatáson felül napokig eltartjuk és bosszúból elment a bíróságra, mert a párom nem állt el a válópertől. Egyszerűen kétségbe vagyok esve, hogy mihez kezdjünk. A párom annyira jóhiszemű (sajnos mindenkivel szemben), hogy az már szinte fáj. Milyen esélyeink vannak a bíróságon? Mivel tudnánk bizonyítani, hogy a pénzt megkapta? Előre is köszönöm szépen a segítségét. Üdvözlettel: Csernisovné Judit
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-20 11:02:56

Tartásdíj

Sajnos rossz hírem van. Valóban a Maga párjának kell bizonyítania, hogy mikor és mennyi tartásdíjat adott át. Ha ezt nem sikerül, akkor meg fogják állapítani a hátralékot. Ezért nagyon fontos, hogy banki átutalás legyen, és legyen benne a megjegyzésben, hogy tartásdíj! Bizonyíték lehet - ha volt ott valaki a pénz átadásánál, ha a bankszámláról mindig hónap elején vette le mindig ugyan azt az összeget... de ezek sem 100%-os bizonyítékok. Tehát amit tehet, hogy legalább a jövőre nézve bizonyíthatóan fizet.

25. kérdés

vonal
kaatinkaa
5:40:47
2012-06-08
Jó napot! Szeretném a segítségét kérni. Fél éve szétmentünk a párommal, van egy közös gyerekünk. A múlt héten elmentem egy ügyvédhez, hogy indítsuk el a gyermekelhelyezést és a gyerektartást. A volt párom kamionozik. Amennyit keres azt átutalják neki csak nem mindet bérként, hanem különböző címeken, hogy üzemanyag megtakarítás stb. 300000 felett keres, de nem ennyivel van bejelentve. Azt még nem tudta megmondani, hogy mennyivel van bejelentve. Azt szeretném megtudni, hogy csak a bejelentett bérének a 20%-ára vagyok jogosult vagy az egész fizetése után amit utalnak neki? Véleményem szerint az mindegy, hogy mennyivel van bejelentve ő úgyis az átutalt összeg után fog adózni. Vagy a külön címszók alatt kapott pénzéhez nekem nincs közöm? Várom válaszát! Előre is köszönöm! Tisztelettel Kaatinkaa
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-13 17:27:25

Tartásdíj alapja

Sajnos ismerni kellene, hogy milyen jogcímeken kapja az összeget, mert ha pl. költségtérítés, akkor az nem alapja a tartásdíjnak. Jogszabály határozza meg pontosan, hogy miből jár a tartásdíj, miből nem, így ha megvan az összes átutalt összeg jogcíme akkor egyesével végig kell nézni, mi számít, mi nem. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

24. kérdés

vonal
plant72
3:24:50
2012-06-04
Tisztelt Ügyvédnő 2010. októbere óta zajlik a válóperem feleségemtől. Most jutottunk a per abba a szakába ahol a bíróság felszólít hogy nyilatkozzam , hogy lakáshasználati jogviszonyom megszüntetése esetén igénylem-e a lakáshasználati jog ellenértékét. A kérdésem az hogy ez milyen összeg lenne, (Egy kb. 10 millió forint forgalmi értékű lakásról van szó, melyben -volt-feleségem maradna a -per jelenlegi állása szerint- két kiskorú gyermekeünkel , Fele - fele tulajdoni hányadban van) illetve jár-e nekem ezekután valamiféle többlethasználati díj? Ha igen ez mekkora összeg lehet. További kérdésem hogy a felperes jelenlegi -az eggyezteési szándékok meghiúsítása- magatartása szerint azt akarja elérni , hogy a bíróság a lakás elhagyására kötelezzen engem, használati jog ellenérték megfizetése nélkül. Sikerülhet ez neki? A felperes ezirányú ideíglenes intézkedés iránti kérelmét eddig több alkalommal elutasította. Köszönettel: Plant72
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-13 17:25:08

Lakáshasználati jog ellenértéke

A lakáshasználati jog ellenértéke szakértői feladat, de a jogszabály szerint, a lakás beköltözhető és lakott forgalmi érték különbözetének az 1/3-a. Vagyis kb, az ingatlan értékének 1/6-a, jelen esetben kb 1.660.000.-Ft. Emellett jár többlethasználati díj is - ez szintén szakértői kérdés. Ha Önnek 1/2 a tulajdoni hányada, akkor a lakás bérleti díjának a fele - ha bérbe lenne adva a lakás. Ha Ön önként elhagyja az ingatlant, akkor nem jár egyik összeg sem - de ha a bíróság dönt így ideiglenesen, hogy Magának költöznie kell, akkor természetesen ezek az összegek járnak. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

23. kérdés

vonal
zanajudit
6:21:37
2012-05-24
Tisztelt Ügyvédnő ! Az alábbi kérdésekkel fordulok Önhöz. Felnőttkoru fiam hogyan létesithet fiatalkoruval hivatalosan élettársi kapcsolatot, ill. házasságot hogyan köthet vele? Az iskolakötelezettség 18 éves koráig tart, ezalól van kivétel? Folytathatja esti tagozaton vagy levelezőn tanulmányait? Az iskolakötelezettség alól van kivétel? gondolok arra ha időközben gyereke születik_ akkor ez hogyan van ? Amennyiben a fiatalkoru szülei nem egyeznek bele az élettársi közösségbe, vagy házasságba akkor ez ellen nem lehet tenni semmit? Köszönöm válaszát: Judit
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-04 08:47:42

Kiskorú házasságkötése

A gyámhatóságtól kérheti a 16 évesnél idősebb kiskorú a házasságkötés engedélyezését - így az ő lakóhelye szerinti gyámhatósághoz menjenek be. Ehhez nem kell a kiskorú szüleinek a beleegyezése. A tankötelezettség pedig 16 éves korig tart, az iskola igazgatójával egyébként érdemes megbeszélni, van-e lehetőség, hogy év végén vizsgát tegyen - így nem marad le, és akár le is érettségizhet. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka ügyvéd

22. kérdés

vonal
lacidani
8:17:51
2012-05-23
Tisztelt Ügyvédnő! Elnézést, hogy megint irok. A következő kérdésem lenne: milyen okok kellenek ahhoz, hogy a gyermeket (akit nálam helyeztek el 2012. 04. 03.) az apánál helyezzék el? Az apa nem akar belenyugodni abba, hogy a Kicsi nálam van. Abba pedig pláne nem, hogy nincs közös szülői felügyelet. Terhességem ideje alatt e-mailban leirta, hogy inkább gyermekotthonba helyezteti el, minthogy én neveljem. Ez év januárjában a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának mondta azt, hogy elveteti Tőlem a Kicsit. Valamint, hogy nem volt jogom haza hozni a kórházból, amikor megszületett a gyermekem/ünk. Azóta a láthatás során mondta egy alkalommal, hogy "lehet jobb helye lenne intézetben, mint nálam." Félek, ha sikerül elérni, hogy hozzá kerüljön a gyerek, akkor intézetbe adja. Holott igazából ellenem nem tud felhozni semmit sem. csak azt hangoztatja, hogy alkalmatlan vagyok a gyermeknevelésére és erkölcstelen. Okokat nem sorol fel, amire ezen "állitásait" alapozza. Már irt a biróságra, mely a végzést meghozta a gyermekelhelyezés kapcsán, hogy a jegyzőkönyvből kimaradt azon kitétele, hogy csak a Kicsi életkora miatt egyezik bele abba, hogy hozzám kerüljön a gyermek, aki most 6 hónapos. A biró a jegyzőkönyv módositását elutasitotta úgy tudom. A helyi gyámhivatlnak is irt, hogy nem fogadja el őket egy esetleges eljárás során, mert az apa szerint a gyámügyi dolgozó aktivan részt vett az én apaellenes bosszúhadjáratomban és barátnők vagyunk. Kérem, irja le nekem, milyen okok esetén veszik el tőlem a Kicsit és helyezik el az apánál, ha az apa gyermekelhelyezés megváltoztatását kéri? Előre is köszönöm a válaszát! Maradok tisztelettel: Lászlóné
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-04 08:38:42

Gyermekelhelyezés

Sajnos a germekelhelyezés az egik legbonyolultabb része a családjognak, többszáz oldalas szakkönyvek szólnak róla, így nem tudom Önnek leírni azokat az okokat, amiért elvehetik a gyermeket Öntől. Azonban általános alapelv, ha megfelelően gondozza - a fizikai szükségleteit kielégíti, és megfelelően neveli - a ma általánosan elfogadott erkölcsi elvek alapján tanítja és Ön is ezek szerint viselkedik - akkor nem fogják a germeket elvenni Öntől. A lényeg, a kirívó magatartásokat bünteti a törvény - ha valaki drogozik, prostituált, napokra eltűnik bulizni, nem viszi a gereket orvoshoz ha beteg...stb. Az hogy az apuka nem nyugodott bele a bíróság döntésébe, az nem elegendő a gyermekelhelyezés-megváltoztatására. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

21. kérdés

vonal
Marica1976
7:37:27
2012-05-23
Tisztelt Ügyvédnő! Szerteném tudni hogy a férjem kitehet e a közösen épített házból közös gyermekünkkel ha nekem van egy külön lakásom megteheti e?Azt a pénzt amit megítél a bíróság azt apródonként akarja visszafizetni de én a pénzt egy összegben adtam /5000000Ft/ és ő kb 10 év allatt szeretné visszaadpni apródonként amit én nem szeretnék elfogadni megtehetemVálaszát előre köszönöm
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-06-04 08:25:04

Közös vagon megosztása

A bírói ítéletben szerepelni kellene, hogy milyen határidővel kell az 5M Ft-ot megfizetni. Ha a bíró részletfizetést engedélyezett, akkor el kell fogadni, egyébként nem. A lakáshasználatról is rendelkeznie kellett volna a bírósági határozatnak - az is kötelező tartalmi elem. Ha csak a férje kapott kizárólagos lakáshasználatot, akkor kirakhatja Magukat - persze nem önhatalommal, hanem végrehajtási eljárást indíthat. Logiskusnak azt tartanám, hogy Önnek akkor kell költöznie ha megkapta az 5MFt-ot, de hangsúlyozom, ezekben a kérdésekben az ítélet az irányadó. Ha hiányoznak ezek az adatok, akkor meg kell próbálni az ítélet kiegészítését kérni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka ügyvéd

20. kérdés

vonal
Klára2
1:37:31
2012-05-14
T. Dalma! Kérdésem: Hagyatéki eljárásban érdekelt vagyok,ami most folyik.A Párom elhunyt 2011 nov. Élettársaként bejelentetten 15 éve éltem vele jelenleg is ott lakom. Örökös 1 leánygyermek van az ővé. Nem született közös gyermekünk.Értéknövelő beruházást és az örökölt ingatlanjaim vételárából kapott a lány még 2007-ben átutalással 3 millió ft.ot. Kérhetem e a lakáshasználatom megállapítását és kitehet-e a lakásból 15 év után. sajnos ezt az összeget letagadja mert apja utalta nem én. Édesapja szóban is meghagyta a lakáshasználati jogom ezen feltételek mellett. Rákban halt meg és még a kórházban is két tanu jelenlétében(nem tudom érvényes-e mivel az egyik tanu saját testvére volt) ebben u.ezt mondja el és rendelkezik életem végéig hogy használhatom az ingatlant. A szóbeli végrendelet sz. nem tudtuk,de ami elhangzott tiszta tudatában tette és én sem számítottam rá hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik. A tanuk látogatás céljából érkeztek hozzá . Félek hogy bajom eshetne mert addig sem tettem semmit hogy rám irasson és a házasságot sem akartam megkötni a Betegsége idején mert attól is féltem,hogy ezt örökös roszhiszemünek venné. Milyen jogaim keletkezhetnek ez ügyben.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-15 15:07:38

Élettársi vagyonközösség

A hagyatéki kérdések nem tartoznak a családjog körébe, így azokra válaszolni nem tudok. Azonban ha Önök 15 évig élettársak voltak, és közösen is gazdálkodtak, akkor élettársi vagyonközösség jogcímén az elhunyt vagyonának egy részére igényt tarthat. Ha az ingatlant csak a párja vette, akkor az az ő különszerzeményi vagyona, de ha közös szerzeméni vagyonból költöttek rá, annak a megtérítését kérheti. Az elmúlt 15 évben vett ingóságok, megtakarítás ... stb-tekintetében is élhet akár tulajdonjogi igénnyel is. Az arány nem 50-50% mint az élettársaknál, hanem fő szabályként jövedelemarános. Ami a szóbeli végrendeletet illeti, ahogy jeleztem, erről részletes tájékoztatást nem tudok adni, de az biztos, hogy csak akkor érvényes, ha objektív életveszélyben volt az örökhagyó amikor tette. Itt sajnos nem elegendő, ha valaki halálos beteg, olyan hekyzetnek kell fennállnia, ami lehetetlené teszi, hogy írásbeli végrendeletet tehessen. A 3 Millió forint tekintetében pedig bizonyítani kell, hogy azt Maga adta az élettársának, és ezért került Tőle átutalásra. Ha nem tudja igazolni, akkor sajnos nincs sok esély a pernyertességre. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

19. kérdés

vonal
lacidani
0:00:17
2012-05-13
Tisztelt Ügyvédnő! Kétségbeesésemben irok. Problémám több komponensből tevődik össze. 2012. április 03-án egyezséggel végződő gyermekelhelyezési perben, a biróság nálam helyezte el most 5,5 hónapos kisfiamat. Az apa ugyan kérte a közös szülői felügyeletet, de -mivel nagyon konfliktusos a helyzet közöttünk- a biróság nem rendelte el. Ennek következtében az apa szülői felügyeleti joga szünetel és a gyermekért én vagyok felelős. Az apa ezt a dolgot nem akarja elfogadni. Teljesen úgy viselkedik, mint aki jelen sem volt a tárgyaláson. Több alkalommal elmondtam neki, hogy a gyermek sorsát jelentősen érintő kérdésekben kell közösen döntenünk, de szerinte mindenhez kell a beleegyezése. Első kérdésem az lenne, hogy melyek azok a dolgok, melyeket meg kell beszélnem az apával? Mi az amibe, beleszólhat? (pl. bölcsődébe, óvodába adhatom a gyereket az apa beleegyezése nélkül?? a keresztelőt megtarthatom az apa nélkül?) Második kérdésem: a kapcsolattartást a biróság hetente egyórában szabályozta, minden pénteken 14 - 15óráig a lakásomon, a gyermekelitele nélkül. Amennyiben az apa nem tud jönni pénteken, akkor következő nap szombaton, ugyanúgy 14 - 15óra között pótolhatja az elmaradt kapcsolattartást. Ez is megegyezés alapján került szabályozásra. Erre az apa irt egy levelet, miszerint sem pénteken, sem szombaton nem tud jönni és követeli az elmaradt láthatás pótlásának lehetőségét tőlem. Pótolhatja? Harmadik: az apa bosszúhadjáratot folytat ellenem. Mindenfelé irogat. A helyi Gyámhivatalhoz irt levelet, hogy egy esetleges problémakor nem fogadja el a gyámügyi ügyintéző eljárását, mivel szerinte az gyámügyes aktivan részt vett az én apaellenes hadjáratomban, illetve barátnők vagyunk. Ennek az állitásnak nincs valóság alapja. Az apa viselkedése miatt kellett telefonszámot cserélnem a terhesség ideje alatt, de akkor a fiam telefonjára üzengetett. Lépten-nyomon mocskol. Azt hajtja, hogy alkalmatlan vagyok a Kicsi nevelésére és erkölcstelen életet élek. Ez negativ fényt vethet rám a bölcsődei vezetői állásra való pályázatom során. Illetve irt a végzést hozó biróságnak egy levelet, hogy a jegyzőkönyvből kimaradt, miszerint Ő csak, azért egyezik bele a Kicsi nálam való elhelyezésében, mert a kora miatt rám van szüksége. Gyermekelhelyezés megváltoztatását akarja. Kérdésem mit tudok tenni az apa "ellen", hogy békén hagyjon? Illetve milyen okok kellenek ahhoz, hogy a gyermeket az apánál helyezzék el?? Előre is köszönöm a válaszát! Maradok tisztelettel: Lászlóné
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-15 15:18:54

Gyermekelhelezés

1: a magyar jog szerint csak akkor van közös szülői felügyeleti jog, ha abba mindkét fél egyet ért - tehát attól ne féljen, hogy ő egyedül el tudja intézni a közös szülői felügyeletet. Amihez joga van: óvoda, iskolaválasztásba beleszólhat, de ha nem értenek egyet, akkor az apuka indíthat eljárást október 31-ig, ha ezt elmulasztja, nincs lehetősége, hogy beleszóljon. Joga van beleszólni a gyermek névváltoztatásához, illetve ahhoz ha Magától távol vagy 1 évnél hosszabb időre külföldre szeretné elhelyezni. Semmi másba nem szólhat bele - tehát a keresztelőt nyugodtan tarthatja nélküle nem jogsértés - bár a viszonyt nyilván nagyon elmérgesítené, ami nem jó a gyereknek, hiszen a kapcsolattartási rendszer miatt 18 éves koráig ha tetszik, ha nem mennie kell majd. 2. Ha az apuka sem a kapcsolattartással, sem a pótlással nem él, akkor nincs kapcsolattartás. Tehát ha se péntek se szombat nem jó neki, akkor nincs kapcsolattartás. 3. Ha lejáratja Magát mindenhol, az büntetőjogi kategória lehet - becsületsértés, rágalmazás... a zaklatás is bűncselekmény. Lehet hogy nem jó feljelenteni a gyermekünk apját, de he nem tudja hol a határ, akkor nem igen lesz más választása. Elsőre ne számítson komoly büntetésre, de ha valaki visszaesőként követ el egy bűncselekményt, az már általában komolyabban büntetendő. Sajnos egy erőszakos zaklatóval szemben nincs igazán hatékon megoldás. Üdvözletttel: Dr. Illés Blanka

18. kérdés

vonal
Zsigó Melinda
0:24:13
2012-05-11
Tisztelt Ügyvédnő! Abban szeretném kikérni a tanácsát, hogy nekem van egy 6 éves kislányom 5 éves koráig egyedül neveltem. Tavaly decemberben megházasodtam és született egy kis fiam. A problémám az lenne, hogy a lányom édesapja 4 éves koráig nem is kereste és gyerektartást se fizetett, azóta kb. kétszer-háromszor látta és gyerektartást is csak hébe-hóba fizet, kanion sofőrként dolgozik külföldön és ritkán van itthon legalábbis ő ezt mondja, hogy ezért nem tudja látogatni a kislányt, gyerektartásra is mindig kifogásokat talál ki leginkább azt, hogy azért nem tud fizetni mert nem kapott annyi fizetést mint kellett volna meg hogy a másik gyerekre kellett kifizetnie többet mert ott mindig van valami. A kérdésem az lenne, hogy bírósági úton elérhetném e hogy vegyék el a szülői jogait a férjem a nevére venné a kislányt, nekünk inkább nem kell a gyerektartás se csak szeretnénk ha végleg eltűnne és nem hitegetne minket meg leginkább a kislányt. A kislány nem is kíváncsi rá amikor ide is jött meglátogatni nem akart vele lenni csak kiborult hogy miért kell neki vele lenni. Telefonon se keresi a kislányt pedig kértem, hogy hívja legalább hetente ha nem is tud haza jönni de nem is hívja, egyszer hívta de a kislány alig akart vele beszélni pedig mi nem beszélünk ellene nem uszítjuk, de igazából nem is érdeklődik a kislány hogy mi van az apjával. Előre is köszönöm a segítséget.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-15 15:23:14

Szülői felügyeleti jog

A szülői felügyeleti jog megszüntetése az egyik legsúlyosabb jogkövetkezmény, az ha egy édesapa nem látogatja a gyermekét, vagy nem igen fizet tartásdíjat önmagában nem elegendő. A kapcsolattartást korlátozhatja a bíróság, ha az apuka nem él vele, de megszüntetni biztosan nem fogja - még azt is el tudom képzelni, hogy korlátozni sem igen fogják, de egy próbát e germek érdekében lehet hogy megér. A tartásdíj tekintetében végrehajtást + büntetőeljárást is lehet kezdeményezni - ezeket javasolom. Amit szintén meg lehet próbálni: beszéljenek az apukával, hátha hajlandó nyílt örökbefogadással örökbe adni a gyermeket a Maga új párjának. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

17. kérdés

vonal
Dudás Ildiko
8:01:24
2012-05-05
Tisztelt Ügyvédnő! Jár e nagy családos kedvezmény ha a nagyobbik gyermekem juniusba betölti a 18 évet?! Augusztusba fogok szülni! Köszönöm Dudas Ildikó
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-15 15:30:58

Sajnos kérdése nem tartozik a családjog körébe, a tb joghoz nem értek, így nem tudok válaszolni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

16. kérdés

vonal
vicky84
8:46:50
2012-05-04
Jó napot kívánok!nekem egy olyan kérdésem lenne,hogy hogy tudnám felvenni a félszocpolt régi házra? Köszönöm
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-15 15:32:13

Sajnos kérdése nem tartozik a családjog körébe, így nem tudok válaszolni. Az Interneten az Államkincstárnak igen jó ismertetői vannnak, javaslom azokat. Üdvözlettel: Dr Illés Blanka

15. kérdés

vonal
katrin
1:15:41
2012-05-03
Édesapám 2011-11-30. napján meghalt. Most e hónapban lesz a hagyatéki eljárás.Sok ingóságot vett a saját külön megdolgozott pénzén, így garázst is.A lakásba a feljegyzéseiért a mostohaanyám, elzárkózott, és fogalmam sincs csak apa elmondása szerint miket vett és mekkora összeg van a bankszámláján. Pár fényképet adott át temetéskor a mostoha anyám és (más apától született leánya). Milyen jogaim vannak? Az édesapám 2 évig haragban volt velük, mert anyagilag kihasználták, viszont kettőjük szava mellett egy szó az enyém. tehetek valamit? Keresek ügyvédet?t Halála előtt 3 MFt. vett fel amely pár hét alatt eltűnt, apám szerint. Viszont ezt hogyan bizonyítom? Kérem, segítsen.Ügyvédet keresek aki ért a hagyatéki eljáráshoz? Akkor voltam ügyvédnél, viszont semmit sem lett, a lakásba sem mehettem be, apám és közös életünk dolgaiért.Ebben nagyon járatlan vagyok, Ismeretlen terület. Tisztelettel Előre is köszönve a válaszra fordított időt.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-03 17:00:34

Hagyaték

Sajnos a hagyatéki leltárt fő szabályként az örökösnek kell összeállítania. Ha Önnek nem volt rálátása az édesapja vagyontárgyaira, akkor sajnosnem igen tehet semmit. Lehet kérni az önkorményzatot - közjegyzőt - hog vegyenek fel ők hagyatéki leltát az ingatlanban, de ha vita van, hogy meliyk ingóság kié, akkor azt perben kell igazolni... Ha az édesapja halála előtt 3M-Ft eltűnt a számlájáról, az gyanús, de mindenképp ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést, nehogy a végén hamis vád miatt Önt marasztalják el. Lehet kérni az önkorményzatot - közjegyzőt - hogy keressék meg a földhivatalt volt-e más ingatlan az édesapja tulajdonában, vagy megkereshetik a bankokat, hogy volt-e ott megtakarítás. Próbáljon ebben az irányban információhoz jutni, de sajnos ami nem ingatlan, és nem bankban van, annak gyakran bottal üthetik az örökösök a nyomát... Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

14. kérdés

vonal
Sandra85
8:48:57
2012-05-02
Kedves szakértő! A párom előző kapcsolatából van egy 5 éves kislány akivel sajnos nem találkozhat mert az anya mindent elkövet ennek érdekében. Most megkérdezte hogy mit szólna a párom ahhoz ha ő inkább nem kérné a gyerektartást akkor lemondana e a gyermekről mert másnak a nevére íratná a kislányt.Persze a párom nemet mondott erre. Ez hogy működik? Mindkét szülő beleegyezése kell ehhez? Köszönöm válaszát! Tisztelettel egy anyuka
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-03 16:49:42

Szülői felügyeleti jog

Nincs arra lehetőség, hogy valaki önként lemondjon a szülői felügyeleti jogáról, és tárgyi ügyben arra sem látok lehetőséget, hogy bíróságtól kérje az anyuka a szülői felügyeleti jog megszüntetését. Ha a vér szerinti apa nem egyezik bele egy nyílt örökbefogadásba, akkor ezt kikényszeríteni nem lehet. Egyébként a kapcsolattartás akadályozása bűncselekmény - anyukának fel kell hívni rá a figyelmét! Emellett a gámhatóság is kikényszeríti a kapcsolattartás betartását - általában második alkalommal már bírságol, egyre növekvő összegekre, tehát előbb utóbb anyuka oda fogja adni a gyermeket. Ha még nincs kapcsolattartásra határozatuk, akkor azt bíróságtól lehet kérni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

13. kérdés

vonal
fufa
9:11:44
2012-04-27
Kedves Ügyvédnő! A páromnak van 2 gyermeke az előző élettársi kapcsolatából, márciusban volt tárgyalás ahol a bíróság 34%-ot állapított meg a két gyermekre figyelembe véve, hogy én most 6 hónapos kismama vagyok. A párom fix összeget szeretett volna mert változó a fizetése, de a bíróság nem engedte meg 34% és minimum 32.200 Ft tartásdíjat kell fizetni havonta. Ezzel nem is lenne probléma, de nincs maximalizálva a gyermektartás. Az a kérdésem lenne, hogy ez miatt mehet-e ő a bíróságra, hogy maximalizálják az összeget? A fizetése attól függ, hogy mennyi távoli munkát vállal el, ő pedig nem szeretne sokat elvállalni, mert ami megy a volt párjának pénz semmit nem látunk, hogy a gyerekekre lenne költve. Eddig mi csak 20000 Ft-ot fizettünk és vettünk ruhákat a gyerekeknek, de most hogy kb 44.000ezer gyerektartást kap a volt pár nem tehetjük meg, mert sajnos én már nem tudok dolgozni, táppénzen vagyok. Ha megszülök július közepén figyelembe venné a bíróság azt, hogy 3főre az összes bevétel kb 100-110 ezer forint lenne, mert sajnos én csak 4órába voltam bejelentve a munkahelyemen így nagyon minimális összeget fogok kapni, míg a volt párnak a bevétele 140-150 ezer forint 3 főre és a párját letagadja aki vezető egy jól menő cégnél. Sajnos most a bíróság azzal nem foglalkozott, h neki van élettársa csak azzal, h mi ketten keresünk a párommal ami már nem így van. Az pedig nem is érdekelte a bírónőt, h a volt párnak is van élettársa. Ott figyelembe vették, h közös kölcsönt fizet a nő augusztusig, mikor a párom szerette volna mondani, h neki ott van a közös lakáskölcsön, a volt pár által felhalmozott gázszámla ... azokat nem vette figyelembe a bíróság. Miért van ez, hogy csak az egyik oldalt nézik? Tudom, h anyacentrikusságról beszélünk, de sajnos nagyon sok kiadásunk adódik a volt pár miatt. Válaszait előre is köszönöm! Egy aggódó kismama!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-05-03 16:30:00

gyermektartásdíj

Sajnos a bírói gyakorlat szerint nem lehet maximalizálni a tartásdíj mértékét, így erre esélyt nem látok. Talán arra lehet esély, hogy ne 34% legyen a tartásdíj, hanem 33,3% - mert a tartásra kötelezett jövedelmének 50%-át osztják el a gyermekek száma szerint. Ennek ellenére bírói gyakorlat az is, hogy gyermekenként 20.000.-Ft-nál kisebb összeget nem állapítanak meg, tehát ha pert indítana sajnos megvan annak a kockázata, hogy nemhogy nem csökkentik a tartásdíjat, hanem még meg is emelik... Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

12. kérdés

vonal
betti
1:26:51
2012-04-26
Tisztelt szakértő! 4 éves házasok vagyunk, van egy másfél éves kisfiunk. Férjem még összeköltözésünkkor(élettárs) aláíratott egy szerződést, hogy amennyiben gyermekek születnek és válásra kerülne a sor, ugy gyermek és asszonytartást sem fizet, vagyis lemondok a jogaimról, illetve minden amit számlákkal bizonyít az övé, külön kasszán vagyunk, de fizetéstől független mindent felesben fizetünk, rezsi, gyermek,élelem, stb.szerinte ez így helytálló, a lakás egyébként az övé, a házimunka az enyém. kérdésem a következő: válás esetén perelhetem e gyermektartás ügyben, ő a még meg nem született gyermekre kötötte ezt a szerződést, illetve a házimunka számít e valamit pénzben, és az, hogy a számláknak a felét minden hónapban kifizetem becsületesen(erről nincs szerződés)összefoglalva válás esetén mi jár és mi nem. A szerződés tartalmazza azt is, hogy egymás lakására nem tartunk igényt (nekem is van egy, de kiadom albérletbe)de engem inkább a gyermektartásra való jogaim érdekelnek.A szerződés részletes és hiteles sajnos.(nem is írtam volna alá ha nem akartam volna annyira babát, vagy ha már van gyerekem, ez csak személyes megjegyzés, csak azért, hogy nem buta vagyok, csak nagyobb volt az anyaság iránti vágy.) Köszönettel: M Bettina
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-04-26 12:52:26

lemondás a tartásdíjról

A gyermektartásdíjról Ön nem mondhatott le, mert nem az Öné, hanem a gyermeké - vagyis a szerződéstől függetlenül meg fog állapítani a bíróság gyermektartásdíjat. A házastársi tartás tekintetében sincs olyan jellegű kötelező ereje a szerződésnek, mint mondjuk egy adásvételi szerződés, de ott azért meg kell magyaráznunk, hogy az aláírás óta mi változott ami miatt meggondoltuk magunkat. A vagyon tekintetében ennyi információ alapján nem igen tudok biztosat mondani. Ha teljesen kizárták a vagyonközösséget? akkor mindenkinek az jár amit a saját bevételéből vásárolt. A házimunka fő szabályként házasságban nem számolható el, de ezzel kapcsolatban is a szerződésük lehet irányadó. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

11. kérdés

vonal
MMarcsi
0:40:32
2012-04-26
Tisztelt Ügyvédnő!élettársammal 5 éve élünk együtt, egy két éves kislányt nevelünk. Sajnos nemrég szakításra került sor köztünk,mert teljesen elhanyagol minket, csak a barátok és a bulik érdeklik. Most kérni akarja azt a 1,5 millió Ft-ot, amit 4,5 éve ő tett le önrészként a lakáshitelünkhöz. A gond az,hogy egyrészt nem tudom kifizetni, másrészt viszont a berendezés nagy részét a családomtól kaptuk, az autóinkat apu ingyen szervízelte, anyagköltséget sem kért soha. A legfőbb problémám pedig,hogy mivel az elmúlt öt évben legtöbbször egyáltalán semmi vagy csak minimális keresete volt,ezért sokszor csak az én fizetésemből éltünk és ebből fizettük a törlesztést is. Arról nem beszélve, hányszor vitte el az utolsó pénzünket valami buliba. Egyébként felajánlottam, hogy elviheti az egyik kocsit (amibe 70%-ban az én korábban külön vásárolt kocsimat számították be) vagy nem kérek gyerektartást, csak látogassa a gyereket. Ő ragaszkodna a pénzhez. Egyébként most kb fél éve végre talált egy egész jó munkát,amiből biztosan meg lehet élni. A kérdésem az lenne, mennyire jogos a részéről ez a követelés, ha magunk nem tudnánk megegyezni, milyen esélyeim vannak? A másik kérdésem, hogy amennyiben megegyeznénk,akkor is érdemes lepapírozni mindent, pl a gyerekelhelyezést is? Mert az viszont fel se merült, hogy elvinné a gyereket, ebben teljesen egyetértünk. Válaszát köszönöm!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-03-13 04:55:18

Élettársi kapcsolat

10. kérdés

vonal
Ivett
4:47:57
2012-04-25
Tisztelt Hölgyem! Érdeklödni szeretnék,a férjemmel épp gyermeket várunk,neki előző kapcsolatában van két lánya minimálbért keres a bíróságon pedig az asszonynak 25000+5000 ft lett megítélve.A gyermekeket 2010 október 11 óta nem láthatta amikor gyámügyhöz fordultunk a gyámügy még az apukát hibáztatta. nem foglalkoztak a bizonyítkkokkal sm-sek és telefon felvételek amelyben érthető hogy az édesanya nem engedi hogy lássa gyermekeit.Arra lennék kíváncsi hogy lehet-e csökkentetni ezt az összeget hiszen én gyest fogok kapni és az ő 30 ezrével együtt nem nagyon lehet megélni.A másik édesanya minden segélyt megkap mint egyedülálló anya emellett 30 eft...többől él mint mi és édesanyjával él akinek saját tulajdona a a háza. Előre is köszönöm tanácsát! Papp Istvánné
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-04-26 12:24:51

Gyermektartásdíj leszállítása

A bróság a tartásdíjat akkor csökkenti, ha a határozat óta lényeges és tartós körülményváltozás állott be.Tekintettel arra, hogy a férjének 3 gyermeke van, és a fizetésének csak az 50%-ig terjedhet a tartásdíj fizetési kötelezettség, ezért a25-25.000.-Ft-ot le lehet csökkenteni a fizetésének a 16,6%-ra gyermekenént - összesen33,2%-ra. Arra számítani lehet, hog a felek jövedelmi és vagyoni viszonyait részletesen feltárja a bíróság, így a kiadásokról érdemes a számlákat gyűjtögetni, hogy pontosan bizonítani tudják. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

9. kérdés

vonal
tothanett87
8:42:10
2012-04-24
Tisztelt Blanka! Van egy jelenleg 3 hónapos kislányom, és egy 5,5 éves kislányom is ( nem ugyan az az apuka ), már új kapcsolatom van. A 3 hónapos kislányom apukája már elvált és ott egy gyermek van (4 éves, és nem egyedül neveli az anyuka ) aki után 25.000 Ft gyerektartást és még 5.000 Ft egyéb költség megfizetéséről hozott döntést a bíróság az anya kérésére. Az apával a gyerekelhelyezésben, láthatásban szülői felügyeletben megtudtunk egyezni. A gyerektartásra azt mondta hogy 10. 000 Ft-ot írjunk rá a bírósági gyermekelhelyezési szerződésre. Az lenne a kérdésem,ez mennyire reális, ebbe beleszól-e a bíróság. A gyermekelhelyezési szerződést csak ezzel az összeg ráírásával adja be jóváhagyásra. Ha ez egy közös megegyezéses szerződésben leírjuk, azt megváltoztathatja-e a bíró? Körülbelül mennyi illetéket kell ilyenkor fizetni, és melyik félnek? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Tóth Anett
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-04-26 12:09:19

Gyermektartásdíj mértéke

A gyermektartásdíj mértéke a hatályos jogszabályok szerint az apuka jövedelmének a 15-25%-a, de emellett figyelembe veszik a gyermek szükségletét is. Nincs törvényi minimum, de 20.000.-Ft-nál kevesebbet nem igen szoktak megítélni. Mivel a KSH szerint egy gyermek létminimumon kerül 50.000.-Ft-ba, ezért ha semmi jövedelme nincs az apukána, akkor is a 20-25.000.-Ft a minimálisan elvárható. Ha viszont Ön aláírja a szerződést, azt a bíróság nem fogja módosítani - bár megtehetti, de nem igen szokták. Bár nem ismerem az ügy részleteit, de feltételezem nem kell attól tartania, hogy a bíróság az apukánál helyezi el a gyermeket ha vita van, így nem érdemes aláírni egy olyan megállapodást, ami lényegesen hátrányosabb annál, amit bíróság előtt el tud érni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

8. kérdés

vonal
kevica82
1:45:06
2012-04-18
Tisztelt Hölgyem! Érdeklődni szeretnék hogy milyen távolságra helyezhetik át a kismamát, ha vissza szeretne menni a gyermek 2 éves kora után?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-04-20 15:05:27

Tisztelt Asszonyom! Sajnos a kérdés nem tartozik a családjog körébe, a munkajog nem szakterületem, így nem tudok válaszolni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

7. kérdés

vonal
bevamama
4:58:56
2012-04-14
Tisztelt Ügyvédnő! Szeptemberben lesz 3 éves az unokám, akit a lányom egyedül nevel. A gyerek apja összesen 2 alkalommal látta a gyermeket: először a DNS vizsgálatnál, másodszor pedig útlevél készítésekor. Túl vagyunk a gyermekelhelyezési procedúrán is. Bírósági végzéssel megállapított gyermektartásdíj fizetési kötelezettségének az apa mind a mai napig nem tesz eleget. Megindult ellene a végrehajtás is, ami már 2. hónapja húzódik, mivel a munkáltatója nem akarta átvenni a végrehajtó által küldött levelet. Most ezek után arra hivatkozik, hogy a gyámhatóság azt a tájékoztatást adta neki, hogy mivel az ő beleegyezése nélkül szülte meg a lányom a gyermeket, így ő nem kötelezhető a tartásdíj fizetésére. Kérdésem az lenne, hogy valóban van ilyen paragrafus, ami ezt elrendeli? Az apaság megállapítása iránti per alkalmával ezt a dolgot egyáltalán nem is említették. Az apa mindvégig tudott a terhességről, de azt állította, hogy a gyermek nem az övé. Persze a DNS vizsgálat egyértelműen igazolta a lányomat, hogy gyermek valóban a megnevezett apáé, hiszen szexuális kapcsolata csakis ezzel az egy férfival volt a fogantatás idején. Most itt tartunk, hogy a 31 hónapos unokám még mindig nem kapja sem az apától, sem az állam által megelőlegezett tartásdíjat. Várom válaszát. Köszönettel: bevamama
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-04-17 10:25:01

Tartásdíj fizetési kötelezettség

Sajnos a végrehajtási eljárások nem gyorsak, ez nem csak az Önök esetében van így. Az apuka viszont nem tud kibújni a fizetési kötelezettség alól – nem lehet arra hivatkozni, hogy a gyermeket ő nem akarta. Tehát legyenek türelemmel, a végrehajtó előbb utóbb sikerrel jár, ha nem a fizetésből, akkor majd ingó vagy akár ingatlan végrehajtás útján. Egyébként a tartásdíj fizetési kötelezettség elmulasztása bűncselekmény is – tehát feljelentést lehet tenni ezzel kapcsolatban a rendőrségen. Ami a tartásdíj megelőlegezését illeti, arra csak akkor van lehetőség, ha a tartásdíj behajtása átmenetileg nem megy – erről majd a végrehajtó fog kiállítani igazolást. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka ügyvéd

6. kérdés

vonal
baby0309
6:00:06
2012-04-03
Tisztelt Ügyvédnő! Nem tudom,hogy tud-e nekem segíteni,de megkérdezném,hogy ha a férjemnek van több évvel ezelőtti bkv tartozása,amiről mostanában kapott is ügyvédi felszólítást és amennyiben nem áll módjában azt rendezni így az én fizetésemhez(gyeden vagyok) hozzányúlhatnak vagy a családi pótlékhoz vagy csak is a férjem bejelentett összegéből tudnának vonni? Nem tudom számít-e,de mikor megbüntették még nem voltunk házasok. Köszönettel: Tímea
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-04-04 15:49:39

Házastárs mögöttes felelőssége

Fő szabályként a házassági életközösség alatt keletkezett tartozásokért az ügyletben részt nem vett házastárs is felel a közös vagyon erejéig. Azonban jelen esetben az Ön férje jogellenes magatartásával okozott tartozást, így ezért csak ő felel. Annak is jelentősége van, hogy nem voltak házastársak, csak – gondolom – élettársak, így nem felelős az ő tartozásáért. Üdvözlettel: dr. Illés Blanka

Vissza az előző oldalra

Szakértők

Képgaléria

Hivatalos ügyek

Egy 9 éves gyerek lőtte le a jeladós svájci farkast tovább

Hatalmas felháborodást keltett idén áprilisban, amikor kiderült, hogy a jelkövetővel ellátott svájci farkas életét vesztette hazánkban. Az ügyben szerdán 2 embert őrizetbe vettek, és azóta...

Családi pótlék 2023 - Augusztusban kétszer érkezik a családi pótlék tovább

Augusztusban kétszeri családi pótlék kifizetésre számíthatnak a magyar családok. Az első utalás augusztus elején várható, míg a másodikat augusztus végén kapják meg a jogosult háztartások....

Figyelem, termékvisszahívás: Ha ilyen rágcsát vettél, ne edd meg! Mérgező vegyületet találtak benne tovább

Határérték feletti aflatoxin-tartalom lehetséges előfordulása miatt a bajai Mogyi Kft. visszahívott a forgalomból többféle ízesített, pörkölt kukoricaszem-terméket. Mutatjuk a részletes...

Kormányinfó június 22: Változik a csok és a babaváró hitel! - Gulyás Gergely ismertette, mire kell számítani tovább

A június 22-ei Kormányinfón Gulyás Gergely sok témát érintett, egyebek közt a családtámogatásokról született döntéseket ismertette....

Figyelem, termékvisszahívás: Veszélyes baktérium a baromfirudacskában - Ha ilyet vettél, vidd vissza! tovább

Visszahívta a forgalomból a Baromfirudacska 1000 g elnevezésű terméket az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. és a szállító Merian Foods Élelmiszeripari Kft. listeria monocytogenes baktérium...

Szoptatás

Ingyenes szoptatási ambulancia: Ha szoptatási problémáid vannak, itt segítenek neked - Beutaló sem kell! tovább

Ingyenes szoptatási tanácsadás várja a szoptatási nehézséggel küzdő édesanyákat a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának Laktációs Ambulanciáján....

Szoptatási pózok: Így kell helyesen mellre tenni a babát, hogy ne sebesedjen ki a mellbimbó - Szakember tanácsai tovább

Az első gyermek megszületésekor a sikeres szoptatás nem mindig egy magától értetődő folyamat, sok édesanya megküzd azért, hogy babáját minél tovább táplálhassa anyatejjel....

Lefejt anyatej tárolása szobahőmérsékleten, hűtőben és fagyasztóban - Meddig és hogyan használhatod fel? tovább

Fontos, hogy minden kismama ismerje a tárolás biztonságos módszereit, az anyatejhez kapcsolódó eltarthatósági időket és a felhasználás lehetséges formáit....

Covid elleni oltás várandósoknak és szoptató anyáknak: A te oltásod a kisbabádat is védi a koronavírustól! tovább

A Covid-19 ellen beoltott szoptató anyák anyateje jelentős mennyiségű antitestet tartalmaz, amely segíthet megvédeni a csecsemőket a koronavírustól - derült ki a Floridai Egyetem új kutatásából...

Anyatejes táplálás előnyei: Így hat az anyatej a babák immunrendszerére tovább

Az anyatejjel táplált babák immunrendszerében életük első három hetében sokkal több szabályozó T-sejt jelenik meg, mint a tápszeres babákéban. Miért jó, ha szoptatod a kisbabádat?...

Párkapcsolat

Párkapcsolat

Honnan tudhatod, hogy nárcisztikus a párod? - Ezekre a jelekre figyelj a pszichológus szerint tovább

"A válás megölheti a gyerek lelkét" - 3 gyakori hiba, amit a válófélben lévő vagy elvált szülők elkövetnek tovább

15 romantikus ötlet pároknak - Így tudjátok éreztetni a másikkal, hogy mennyire szeretitek akkor is, ha közben apák és anyák lettetek tovább

Hogyan hat a baba érkezése a párkapcsolatotokra? 2 kérdés, ami segít kideríteni - A pszichológus szerint tovább

Az ölelés pozitív hatásai: Így hat a testre és a lelkiállapotra, ha veszekedés után megölelitek egymást tovább

A boldog házasság a genetikán is múlik - Így tudhatod meg, hogy jól választottál-e párt magadnak tovább

Párkapcsolati problémák babavárás alatt és után: Így oldjátok meg hatékonyan a konfliktusokat a szakember szerint tovább

Otthon, barkács

Otthon, barkács

Ilyen legyen egy jó tanulósarok tovább

Puha és omlós krumplis pogácsa recept, a nagyi receptes könyvéből: Hétvégi kiránduláshoz, piknikhez is tökéletes tovább

Tökfestés ötletek képekkel: Így dekorálhatod ősszel a lakást vagy a kertet, ha nem akarsz tököt faragni tovább

Tökfaragás ötletek gyerekeknek: 25 látványos tökdísz iskolai tökfaragó versenyre vagy otthoni dekorációnak tovább

Védelem allergia és kórokozók ellen - Philips légtisztító 4000i teszt: vélemények, tapasztalatok a légtisztítóról tovább

Tavaszi kreatív foglalkozások óvodásoknak: Így fejlődhet a gyerek szókincse, finommotorikája, koncentrációja tovább

Paradicsomos fetás tésztarecept a Tiktokról: Így készítsd el serpenyőben ezt a gyors és finom tésztás ételt tovább

Babakonyha

Babakonyha

8 szuper tipp, hogy a gyerek örömmel egye meg a zöldségeket is - Ezeket próbáld ki! tovább

Elronthatatlan répatorta recept: Olyan finom lesz, hogy nem tudod abbahagyni - Gluténmentes változatban is! tovább

Puha, omlós almás pite recept, vastag töltelékkel: Finom és egyszerű, még mérleg sem kell a hozzávalókhoz tovább

Mennyei krémes madártej recept, habgaluskával - Ennek senki nem tud ellenállni tovább

Extra gyors kefires fánk recept: Csak keverd össze, süsd ki és már eheted is! - Baracklekvárral a legfinomabb tovább

Omlós sajtos rúd élesztő és sütőpor nélkül: Bögrés recept! - Ha gyorsan és egyszerűen sütnél valami finomat tovább

Muffin alaprecept és 5 ízvariáció: Nem kell mérleg, mérd ki bögrével a hozzávalókat - Fél óra múlva már eheted is tovább

Legnépszerűbb

Recept ajánlatunk

Savanyú krumplifőzelék

Savanyú krumplifőzelék

Főzelékek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 3 szem burgonya fél pohár tejföl (20%-os) egy fél citrom leve só bors 3 babérlevél

Recept: A burgonyákat felkarikázzuk, és babérleveles sós vízben megfőzzük. Miután megfőtt, a babérleveleket a főzővízből kivesszük, és a víz nagy részét a burgonyáról leöntjük.
(Tényleg csak egy egész kevés vizet hagyjunk meg, különben a f(...) tovább a teljes recepthez...


Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Terhesség hétről hétre 

Nyereményjáték   /   Szakértők   /      Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Szerelmi horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok
Ezt olvastad már? [x]
Gyermeknevelés

Boldogtalan lesz az a gyerek, akit folyton fegyelmeznek. Ezt csináld helyette!

vissza vissza