Főoldal > Szakértők > Szakértőnk Dr. Illés Blanka Családjogi ügyvéd Szülők Lapja

Szakértőink

Szakértő kereső

Foglalkozás szerint: Név szerint:

vonal Szakértőnek jelentkezem

Dr. Illés Blanka - Családjogi ügyvéd

vonal

szakértő fényképeMÁR NEM FOGAD KÉRDÉSEKET!
ÚJ CSALÁDJOGI SZAKÉRTŐNK >>


Iskolák, szakmai tevékenység

A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd vagyok, diplomámat 2000-ben szereztem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel, valamint ezt megelőzően 1997-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szereztem diplomát cum laude minősítéssel. Mielőtt 2005-ben megalapítottam saját irodámat, a Mayer és Társa Ügyvédi Irodában dolgoztam, amely kiemelten távközlési és Internet jogra szakosodott. Szakterületem az utóbbi években elsősorban a magyar és nemzetközi családjogra, valamint reprodukciós jogra korlátozódott, egyebekben ingatlanjoggal, általános polgári és gazdasági joggal foglalkozom. A Páneurópai Jogász Unió családjogi szekciójának vezetője vagyok, az utóbbi években szakmai konferenciákon előadóként szerepeltem, valamint esetenként az írott média, rádió és televíziós műsorok is kikérik szakmai véleményemet. Nemzetközi vonatkozású ügyekben megbízóim képviseletét angol nyelven látom el.


Szakterület

Ügyvédi irodám kiemelten magyar és nemzetközi családjogi ügyekkel foglalkozik. Megbízásaink döntő többségét a házassági bontóperek és élettársi életközösségek felbontása során történő képviselet ellátása teszi ki, különös tekintettel a vagyonközösségek megszüntetésére.


Egyéb szakmai segítség

A családjog körébe tartozó problémák - így különösen a válás, vagyonmegosztás és gyermekelhelyezés - esetében a jogi segítség csupán kis része a megoldás komplex folyamatának. Irodánknál számos szakember - pl. gyermek és felnőtt pszichológus, gyermek és felnőtt pszichiáter, igazságügyi szakértők, mediátor, magánnyomozó, adótanácsadó, vagyonkezelési tanácsadó, ingatlan és ingó értékbecslő - áll megbízóink rendelkezésére, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal igyekeznek segítséget nyújtani és támogatni ügyfeleinket azokban a nehéz időszakokban, amelyeket egy házasság felbontása, egy gyermek elhelyezése vagy egy idős hozzátartozó gondnokság alá helyezése okoz.


Előkészítés

Szerencsésnek tartom, ha valaki a házasság vagy élettársi kapcsolat felbontási szándékának realizálását megelőzően jön el hozzánk, így kellő információ birtokában hozhatja meg döntéseit, hiszen tisztában lesz azzal, hogy egy hosszú peres eljárást követően nagyjából mi az, amit el lehet érni, és csak ezt megfontolva hozakodik elő olyan követelésekkel, amelyek nagy valószínűséggel csak a konfliktust mélyítik el a felek között, reális esély az érvényesítésükre azonban igen csekély. Így például nem ajánl fel a háztartásból távozó apa nevetségesen alacsony gyermektartásdíjat, ami igen komoly konfliktushoz vezet a felek között, hanem már első alkalommal egy reális ajánlattal indít. Egy gondnokság alá helyeztetési eljárás során is jobb, ha az ügyfél tisztába van vele, melyek az eljárás befejezésének valódi következményei, mielőtt visszafordíthatatlanul magára haragítja valamelyik időskorú rokonát.


Kompromisszum

Irodánk határozott álláspontja családjogi ügyekben az, hogy nem szerencsés, sőt elkerülendő, ha egy, a felektől független harmadik fórum - a bíróság - dönt a felek mindennapjait, sőt legszűkebb magánéletét is érintő kérdésekben - pl. hetente hányszor láthatja az elvált szülő a gyermekeit. Célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése, ami a felek vérmérsékletétől és kompromisszumkészségétől függően gyorsan, avagy hosszú hónapok után jön csak létre. Ehhez nyújtanak segítséget pszichológus, pszichiáter és mediátor kollégáink, akik a családjogi ügyekben főleg az érzelmeikre és indulataikra hallgató ügyfeleink valós elvárásait segítenek megfogalmazni olyan formában, hogy a másik fél számára is elfogadható és ne bántó legyen.


Együttműködés

A házasság vagy élettársi kapcsolat felbontása, a gyermekek elhelyezése körében felmerült vita rendezése és a legtöbb családjogot érintő esemény mind komoly pszichikai megterhelést jelent. Az embert ért stresszhatások között a statisztikai kimutatásokban listavezető a válás, megelőzve a munkahely vagy egy közeli hozzátartozó elvesztését... A legtöbb esetben elengedhetetlenül fontos lenne, hogy az ügyvéd mellet pszichológus is segítsen az ügyfélnek a probléma megoldásában. Nagyon nehéz dolga van az ügyvédnek ha ügyfele bűntudatot, vagy mérhetetlen elkeseredést érezve felteszi a kezeit és a mellkasára mutat: "Ide lőjetek!" Szükség van egy stabil lelki állapotra, hogy valaki egy válást végig tudjon csinálni, képes legyen józanul gondolkodni és hatékonyan tudjon a szakemberekkel együttműködni. Az elején sokan hiszik, hogy ha aláírják a megbízási szerződést, attól kezdve megszabadulnak minden gondjuktól, a problémákat majd az ügyvéd megoldja. Én ilyenkor kénytelen vagyok kiábrándítani őket, mert elválni ők fognak, így a döntéseket is csak ők hozhatják meg és ha a másik féllel meg kell küzdeni, hogy az elvárásaikat érvényesíteni tudják, ott az ügyvéd csak hátvéd lehet!


Elvárások

Hibásnak tartom azt a hozzáállást, ahol a két szemben álló ügyvéd egy jogilag korrekt megállapodást elfogadtat az ügyfeleivel, ami aztán a gyakorlatban nem fog működni, mert a feleknek valós igényeik érvényesítésére nem volt alkalmuk - gyakran azért, mert a nehéz élethelyzetben lévő emberek nem is tudják, mit szeretnének, melyek a számukra hosszú távon is előnyös döntések. E fenti indokokból sok esetben javasolom megbízóinknak, hogy keressék fel irodánk kiváló pszichológusát, és ha már tisztában vannak valós elvárásaikkal, akkor folytassuk tovább az érdekérvényesítést.


A gyermekek érdeke

A házasság vagy élettársi közösség felbontásának legnagyobb vesztesei a gyermekek, hiszen ők az érdekeiket még nem tudják kifejezni, vagy még nem képesek az akaratukat érvényesíteni. Sajnos az ekkor felhalmozódó problémák súlya alatt megrokkant szülők gyakran nem képesek ezt a támogatást megadni a számukra, hiszen saját magukat sem képesek talpra állítani. Minden esetben tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy gyermekpszichológus támogatásával történjen meg a szülők elválása, és az egyik szülő elveszítése a lehető legkisebb kárt okozza a gyermekek pszichés fejlődésében. Ekkor a gyermekek érdekeinek előtérbe kerülése nem szokta vita tárgyát képezni és az amúgy vitázó felek is meglepően jól képesek együttműködni ennek érdekében.


Vagyonmegosztás

Házasságok, élettársi kapcsolatok felbontása során a legtöbb esetben vita tárgyát képezi a házastársi, élettársi közös vagyon megosztása. Ebben a jogászi munka mellett igen nagy segítséget nyújtanak az adó és illetékek, valamint a befektetés és vagyonkezelés körében jártas szakemberek, valamint az ingatlan és ingó értékbecslő kollégák. Ha ezeket a szakembereket mindkét fél kompetensnek elfogadja, a viták fő okát - hogy mi mennyit ér - legalább sikerül kiszűrni, és ezzel egy igen hosszadalmas és költséges bírósági bizonyítási eljárást megelőzni.


A gyermekek támogatása

Kiemelt céljaink között szerepel a gyermekek érdekvédelmi támogatása akár saját megbízónk elképzeléseivel is vitába szállva, hiszen egy hosszadalmas per során ők veszítik a legtöbbet. Bár a bíróságok és egyéb hatóságok elsődleges szempontja a gyermek számára legkedvezőbb döntés meghozatala, ha a felek egyező akaratnyilvánítása a jogszabályoknak megfelel, a döntésre hivatott szerv azt a legtöbb esetben jóváhagyja - az átlagostól lényegesen eltérő esetek kivételével. Pont ezért igyekszünk egyezségkötés esetén is a felek gyermekeikért érzett felelősségérzetüket erősíteni, és nem csupán a két szülőnek kényelmes, hanem a gyermekek hosszú távú kiegyensúlyozott életvitelét is biztosító megoldást létrehozni.


Dr. Illés Blanka

irodavezető ügyvéd

Weboldal: http://www.csaladjog.com

Kérdések- Válaszok

Cikkeim

vonal
Lakáshasználat válás után
A házasság felbontása esetén felmerül, hogy ki fogja használni az utolsó közös lakóhelyül szolgáló lakást, sőt ennek rendezése a házasság egyező akaratnyilvánítással történő felbontásakor kötelező is.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-09-12 00:00:00

tovább a cikkre
Gyermektartási díj – nagykorú gyermek tartásdíja
A gyermek - függetlenül attól, hogy nagykorú - tartásra lehet jogosult akkor, ha továbbtanul, vagy ha egészségi állapota miatt munkaképtelen. A továbbtanulást iskolalátogatási igazolás, munkaképesség-csökkenést orvos szakértői vélemény bizonyíthatja.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-08-24 00:00:00

tovább a cikkre
Jog vagy kötelesség? - A gyermekkel való kapcsolattartás szabályai
Sokakban nem világos a kérdés, a kapcsolattartás a különélő szülő joga, vagyis ha van kedve jön, ha nincs akkor nem? Vagy kötelesség is, tehát nem azon múlik, hogy épp ráér-e vagy sem, hanem köteles úgy alakítani az életét, hogy el tudja vinni a gyerekeit kapcsolattartásra?

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-08-14 00:00:00

tovább a cikkre
Élettársi kapcsolat, vagy házasság? Melyikre milyen szabályok vonatkoznak?
Sokan hiszik azt, hogy ha elkerülik a házasságkötést, akkor kedvezőbb helyzetbe kerülnek, mint akik kimondják az igent az anyakönyvvezető előtt.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-07-31 00:00:00

tovább a cikkre
Öröklési jog várható változásai - 2012.
Az idén nyáron elfogadásra kerülő új Polgári Törvénykönyv számos változtatást fog bevezetni az öröklési jog területén. Ha valaki végrendeletet készít, már most érdemes figyelembe venni az új szabályokat, hiszen amikor a végakaratunkat kinyilvánítjuk, akkor az a legritkább esetben szól pár hónapra.

Szerző: Dr. Illés Blanka | 2012-04-19 00:00:00

tovább a cikkre

Kérdések - Válaszok

vonal
Oldalak:

84. kérdés

vonal
Amy
3:57:55
2013-07-06
Tisztelt Ügyvéd nő! Abban szeretném kérni a segítségét, hogy élettársi kapcsolatom megszűnt gyermekem születését követő 2. hónapban, majd apuka még látogatta őt hellyel-közzel 7 hónapos korági. Utána bírósági végzéssel szabályozták azt, és gyakorlatilag édesapa egy éve egyetlen egyszer sem látogatta gyermekét, nem érdeklődik, nem jelentkezik. Annyit tett, hogy Törvényszék elé állított, miszerint sokallja a gyermektartásdíj összegét, de ez azt gondolom nem is érinti a kapcsolattartás kérdését. Valójában az én kérdésem az lenne, hogy ennek fényében, hogy édesapa nem látogatja gyermekét, nem él ezzel a jogával és egyben kötelességével, én kérhetem-e, hogy szüntessék meg azt. EGyrészt értelmetlennek tartom, másrészt nagyon tartok tőle, hogy amikor már nagyobbacska lesz, akkor alkalmanként fel-felbukkan és felzaklatja majd csak gyermekünket a rendszertelen látogatásaival. Kérdésemhez ugyan nem kapcsolódik szorosan, de talán mégis fontos, én több ízben kértem, írtam apukának, hogy éljen a láthatással, ő ezekkel mit sem törődött válasz nélkül hagyta, csak most a tárgyalás előtt írt vissza valami értelmetlenséget, miszerint én vagyok az oka, annak, hogy ő nem jön. Előre is nagyon köszönöm válaszát!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

83. kérdés

vonal
nvica
9:10:36
2013-07-02
Tisztelt Ügyvédnő! Férjemnek nemrég lezárult egy gyermeke után járó gyerektartásdíj leszállítás iránti pere, új egyezségkötéssel, házasságunkból született két gyermekünkre tekintettel csökkentettek... Második gyermekünk januárban született és még abban a hónapban be is adtuk a keresetet. Ennek ellenére csak egy hónapja tűztek ki tárgyalást és az új egyezségkötésig -írásbeli kérésünk ellenére- nem függesztették fel a 16,6% feletti rész kifizetését. Az egyezségkötésnél férjem azt a választ kapta, hogy csak külön perben igényelhetné vissza a nekünk járó összeget, de az eljárás nehézkes és anyagilag sem érné meg. Ez valóban így van? A bíróság miért nem függesztette fel a kérésünknek megfelelően addig is, ill. rendelkezett ebben az eljárásban? válaszát köszönöm!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-07-04 07:58:08

Tartásdíj leszállítása

Sajnos a bíróság malmai gyakran lassan őrölnek DE kérni kell a pluszban kifizetett tartásdíj beszámítását! Vagyis a gyermek születésétől számítva, visszamenőleges hatállyal kell kérni a tartásdíj leszállítását, ki kell számolni, hogy mennyi az a plusz összeg amit levonatak a párja fizetéséből, és kérni kell, hogy azt számolják el. Többnyire úgy szokták elszámolni, hogy 6-12 hónapra elosztva részletekben kell azt anyukának visszafizetnie - gyakorlatilag ennyivel kevesebb tartásdíjat vonnak majd. Üdvözlettel: Illés Blanka

82. kérdés

vonal
cuncikata
4:48:27
2013-06-28
Kedves Ugyvedno... Irorszagban elek a 9 honapos babammal es a ferjemmel,de megromlott mar regota a kapcsolatunk es szeretnek hazakoltozni.A ferjem nem Eus tagallamu..En ugy tudom,h itt 4 ev kulon eles utan lehet csak elvalni ami nekem az mar tul sok ido....esetleg tudna nekem egy par sorban segiseget nyujtani,h merre is induljak....Koszonom elore is a valaszat.. Tisztelettel cuncikata
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-07-04 07:47:48

Tartózkodási hely kijelölése

Mivel a gyermek Írországban van, ezért ott van a bíróságnak joghatósága. A határon csak akkor viheti át, ha ehhez az édesapa hozzájárul - ellenkező esetben jogellenes gyermekelvitelnek minősül a cselekedete és annak komoly következményei vannak. Ha apuka nem engedi hogy hazaköltözzenek, akkor Írországban keressen ügyvédet, és intézzék el a gyermek magyarországi tartózkodási helyének kijelölése iránti eljárást - annak alapján hazautazhat magyarországra. Ennek semmi köze a váláshoz, tehát a 4 éves szabály nem vonatkozik rá. Magát a válást - mivel Ön maqgyar állampolgár -Magyarországon is beadhatja attól függetlenül, hogy hol tartózkodik. Üdvözlettel: Illés Blanka

81. kérdés

vonal
monalisa
3:02:14
2013-06-28
Tisztelt Ügyvédnő! Hogyan működik a nagyszűlői láthatás? Nem igazán jó a kapcsolatunk élettársam édesapjával, de 2 hetente elmegyünk hozzá 3 éves gyermekünkkel. Most úgy néz ki, hogy gyámügyre fog menni láthatás ügyben, azt szeretné, hogy elvihesse a gyermeket. Azonban én ragaszkodnék, ahhoz, hogy mi is jelen legyünk a találkozások alkalmával és nem is szeretném azokat sűríteni. Köszönöm
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-07-04 07:44:14

Nagyszülői kapcsolattartás

Nincs kialakult gyakorlata a nagyszülői láthatásnak, gyámhatóságonként más és más - érdemes telefonon megkérdezni mire számíthatnak. a leggyakoribb, hogy két havonta 2-3 órára elvihetik a gyereket - 3 éves gyereknél nem szoktak felügyelet melletti kapcsolattartást megítélni. De ha a gyerek mindkét szülője ugyan azt kéri - pl ne vihessék el a nagyszülők a gyereket - azt komoly súllyal veszik figyelembe a döntés során. Üdvözlettel: Illés Blanka

80. kérdés

vonal
kikkisz
9:56:31
2013-06-26
Tisztelt Ügyvédnő!Az unokahúgom kérésére írok Önnek!A helyzet náluk a következő!A párjának van egy előző házasságából született 10 éves lánya,valamint a mostani kapcsolatból is egy kislány,aki aug.-ban lesz 2 éves.A volt feleség beadta a kérvényt a bírósághoz,hogy emeljék meg a tartásdíjat,jelenleg 20.000Ft.-ot fizetnek.A nagylány asztmás,emelt összegű családit és közgyógy ellátást kap.A kérdésem annyi lenne,hogy a bíróság ilyenkor megítélheti a 25%-os gyerektartást?Valamint,a kisebbik kislányra hamarosan csak a gyest fogja kapni az unokahúgom,ezt figyelembe veszik?És még egy utolsó kérdés,az unokahúgom jelen lehet-e e a bíróságon?Hisz az ő érdeke,pedig az,hogy a közös kislányuk(2.),ne szenvedjen semmilyen hiányt az 1. gyermek miatt!Beleszólhat-e a tárgyalás menetébe?Válaszát előre is köszönöm.-Kikkisz-
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-07-04 07:41:44

Tartásdíj

A tartásdíj összegét a felek jövedelme, vagyontárgyai és a gyermek tényleges szükségletei alapján állapítha meg a bíróság. Itt számítani fog az unoka hug jövedelme, és a 2 éves kislánnyal kapcsolatos kiadások. Nehét megjósolni, hogy mi lesz a vége, de minde adatot fel kell tárni, ebben lehet segíteni a bíróságnak. A tárgyaláson csak a felek lehetnek jelen, més csak mint "néző" ülhet be, ha nem zárják ki a nyilvánosságot. Lehet hogy jobb ha tanuként kérik az unokahuga meghallgatását, bár bele nem szólhat az eljárás menetébe, de elmondhatja a család bevételeit, kiadásait és a kislénya szükségleteit. Üdvözlettel: Illés Blanka

79. kérdés

vonal
csezário
3:54:38
2013-06-24
kedves dr nö kérdésem van egy tehermentes lakásunk nejemel és van két kiskorú gyerekünk vállás után hogy rendezödne a lakáskérdés ha nála marad a lakás akkor az összes költségét neki kell rendezni?(rezsi) vagy a lakás felét eladhatom illetve ki kell fizetnie
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-26 07:23:00

lakáshaszálat

Tisztelt Asszonyom! Ez azon múlik miben állapodnak meg, vagy mit kér a bíróságtól. 1. kérheti a lakáshasználat rendezését - ekkor aki használja a lakást az fizeti a rezsit + használati díjat fizet a kiköltözött félnek. 2. kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését is, ekkor vagy kifizeti magát a másik fél, vagy ha nem tudja el kell adni a lakást és a vételárat meg kell osztani. Üdvözlettel: Illés Blanka

78. kérdés

vonal
lizatimo
4:47:13
2013-06-23
Tisztelt Ügyvédnő! Látom, hogy nem ez a szakterülete, de hátha tudna segíteni nekem, hogy milyen irányban induljak el. Ikerházba élünk és az ikerszomszédunk megkereseríti az életünk (pontosabban a gyermekeink nyugalmát) Főleg alvásidőben és késő este rendszeresen hangoskodnak. Két kutyájuk egész nap a hálószoba ablakunk alatt ugat kb. 1 méterre van (egybe épült ikerházakről van szó) Nem létezik olyan, hogy csendespihenő, mint a társasházban vagy egyéb lakóközösségekben? Mit lehet ellenük tenni? A helyi önkormányzatnál tudom meg, hogy erre a városra milyen szabályok vonatkoznak? Jeleztem már többször nekik, próbáltam beszélni velük, de lehetetlen már szóba se áll velünk, nem is köszön. Nem tudom, hogy mi tévő legyek, nekem a gyerekeim nyugalma a legfontosabb, de most tehetelen vagyok. Várom válaszát, köszönettel: Liza
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-26 07:24:48

Tisztelt Asszonyom! Sajnos ez valóban nem a szakterületem, de javaslom a helyi polgármesteri hivatalban kérjen segítséget a birtokvédelmi osztálytól, ők majd részletesen tájékoztatják mik a lehetőségei. Üdvözlettel: Illés Blanka

77. kérdés

vonal
kata65
4:37:36
2013-06-22
Tisztelt Ügyvédnő!Egy(férfi)ismerősöm nevében szeretnék Öntől segítséget kérni! Házassságon kívül született 1 gyermeke, aki időközben leérettségizett és elkezdte a főiskolát,majd fél év után abba hagyta és elkezdett egy 2 éves OKJ-és, amit sikeresen be is fejezett.Most az a terve,hogy újra elkezdi a főiskolát (hallomása szerint taktikázni szeretnének,hogy minél tovább húzzák a fizetési kötelezettséget...ezzel kapcsolatban az lenne a kérdése, hogy meddig kötelezhető gyermektartás fizetésére, vagy, ha esetleg nem veszik fel főiskolára és nem is létesít munkaviszonyt,akkor is kell-e fizetni,addig,amíg el nem helyezkedik?Viszont van egy házasságból született gyermek is, aki után szintén fizet gyermektarást és mivel anygi helyzetei megváltoztak, negatív irányban,lehet-e kérni a bíróságtól gyermektartás csökkentést, és,ha beadja a kérelmet,milyen költségekkel jár?Amennyiben sikerül választ kapni, nagyon szépen megköszönnénk!Kati
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-26 07:28:35

Tartásdíj leszállítása

Nagykorú gyermeknek az első nappali képzés végéig jár a tartás - így a párja gyermekének jó eséllyel nem. Tehát be kell adni a tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése iránti keresetet és ha a gyermek nem igazolja, hogy ő továbbra is rászorul, a jelenlegi végzettségével nem tud elhelyezkedni csak akkor marad fenn a tartási kötelezettség - de erre a jelenlegi adatok alapján kis esélyt látok. Ha nem is szüntetik meg a fizetési kötelezettséget, akkor is kérjenek másodlagosan csökkentést - ehhez a párja összes jövedelmét, kiadását, vagyonát fel kell tárni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

76. kérdés

vonal
kisuzsgyi
1:51:04
2013-06-20
Tisztelt Ügyvédnő! Az lenne a kérdésem, hogy az édesapánk halála után örökölt házba költözött a testvérem a feleségével és gyermekeivel. 2013. 06 03-án kimondták a válásukat,de a sógornőm nem akar kiköltözni a mi örökségünkből.A haszonélvezeti jog pedig édesanyánké. Mit tehetünk ebben az esetben? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel Kovácsné.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-26 07:35:54

Lakáskiürítés

Bár a kérdés nem családjogi- de családjogi ügyekben sajnos sokszor előfordul. A haszonélvező jogosult használani az ingatlant, ő szólítsa fel tértivevényes levélllel, hogy költözzön ki, mert ha nem elindítják a kilakoltatási pert. Ha nem költözik, akkor sajnos meg kell indítani az ingtlan kiürítése iránti pert - ezek viszonylag rövid eljárások szoktak lenni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

75. kérdés

vonal
Annamari79
2:59:59
2013-06-07
Tisztelt Ügyvédnő! szeretném a segítségét kérni,hogy mit tudok tenni,mivel a 3 éves kislányom édesapja hónapok óta nem fizeti a gyerek tartást, és állandóan csak hiteget a fizetéssel.Tanácsát előre is köszönöm. Tisztelettel:Bánfiné.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-11 11:26:21

Végrehajtás

Tisztelt Asszonyom! Végrehajtási eljárást kell kezdeményezni. A "végrehajtási lapot" ki kell tölteni, és be kell adni az illetékes bíróságra. Amikor ezt a bíróság jóváhagyja, kijelöl egy végrehajtót. Vele érdemes a kapcsolatot felvenni. Ő fogja a fizetésből, bankszámláról, ingóságokból vagy ingatlan árveréssel a tartozást behajtani. Sajnos a végrehajtás költésgeinek megelőlegezeést Öntől fogja kérni a végrehajtó, de végül az adós viseli. A tartásdíj fizetés elmulasztása büncselekmény is lehet, így rendőrségi feljelentés is tehető. Ekkor pénzbehajtásra nem fog sor kerülni, de felelősségre vonják az apukát. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

74. kérdés

vonal
ttimo82
1:01:51
2013-06-03
Kedves Ügyvédnő! Elkeseredésemben fordulok Önhöz, hogy hátha tud segíteni, kérdéseimre választ adni. Élettársammal 7 éve élünk párkapcsolatban, született egy kisfiunk, aki most 5 éves. Pár hónapja, vagy már nem is tudom mióta, viszonya van egy fiatal hölgygyel. A lakás, ahol lakunk és amire a hitelt is fizetjük, az az élettársam és a korábbi párja nevén van, illetve a kezesek a korábbi pár szülei és az ő házuk a fedezet. Szóval a nevemen semmi nincs, de 7 éve együtt fizettük a lakás, és az autóhitelt is. Kérdésem az lenne, hogy külön szeretnénk az életünket folytatni, mit követelhetek az élettársamtól. Gondolok itt gyerektartásra, a 7 év alatt megszerzett közös vagyonra, és hogy a hiteleket is együtt fizettük. Remlem tud segíteni, választ adni kérdésemre. Köszönöm Timi
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-05 09:44:18

Élettársi viszony

Kedves Asszonyom! Gyermektartást természetesen mindenképp követelhet - ezt vita esetén a bíróság már ideiglenes intézkedéssel is megállapítja. A vagyonjogi kérdés bonyolultabb. A 7 év alatt szerzett vagyont jövedelem arányosan osztja a bíróság - de amíg az anyuka otthon van a gyermekkel, arra az időszakra 50-50% szokott lenni a szerzési arány. Ami a hitelt törlesztő részleteket illeti, nem egységes a bírói gyakorlat, az én álláspontom az, hogy annak a megtérítését lehet kérni - ha a felek valóban közösen gazdálkodtak és a jövedelmeiket vegyítették, azt közösen használták fel. az, hogy mekkora részt kérhet, szintén a jövedelmeik aránya fogja meghatározni. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

73. kérdés

vonal
valaha1
1:36:23
2013-06-02
T. Ügyvédnő mamám alapitványi gondozóházban van egy hónapja. nem vagyunk megelégedve az ellátással ezért inkább egyenlőre hazaviszem, az egy hónap ki lett fizetve. gondoltam ha szólok utolsó nap akkor a következő hónapra már nem kell fizetnünk. hát közölték, hogy mivel a felmondási idő 15 nap (benne van a szerződésbe , de én azt hittem hogy ez csak kezdetkor van igy) igy a felét még ki kell fizetni- nem kevés pénz - azt szeretném megkérdezni hogy ez jogos-e ha én nem szeretnék már ott maradni és ezért a z összeget mégis kifizetni? köszönettel unoka
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-05 09:46:30

Tisztelt Uram/ Asszonyom! Kérdése sajnos nem családjogi, így segíteni nem tudok, polgár joggal foglalkozó ögyvédnek kell megmutatni a szerződést, ő fogja annak alapján megállapítani, hogy a 15 napos felmondási határidő kire vonatkozik. Üdvözlettel: Illés Blanka

72. kérdés

vonal
rozsa irma
4:19:39
2013-05-14
Tisztelt Ügyvédnő! Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e? Én olyan ügyben érdeklődnék, hogy két gyerekünkkel nagyobb albérletbe költöznénk. Az óvoda, orvos miatt fontos lenne a lakcím bejelentése, viszont a tulajdonos tart attól, hogy ebből problémái lehetnek, NAV vizsgálat meg ilyenek. Ez tényleg így van, vagy az okmányiroda nem indít ilyen vizsgálatokat, nem tesz jelentést? Remélem tudnak segíteni. Köszönettel: Irma
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-13 10:46:03

Tisztelt Asszonyom! kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, így segyteni sajnos nem tudok. Üdvözlettel: Illés Blanka

71. kérdés

vonal
kety1011
3:00:47
2013-05-08
Tisztelt Ügyvéd Nő! Számomra kellemetlen problémával fordulok Önhöz. A párommal majd 5 éve vagyunk együtt,2012. augusztus 2-án megszületett közös gyermekünk.A párkapcsolatunk tökéletes.Ami a komoly gondot okozza,az a párom édesanyja,aki nem hagy minket élni.Hol azzal vádol,hogy nem a fiáé a gyerek,hol azzal rágalmaz,hogy drogozom,pedig nem iszom,nem dohányzom.Azzal fenyegetőzik,hogy mindent elkövet annak érdekében,hogy a gyereket Ő nevelhesse fel,mert én alkalmatlan vagyok az anyaságra.Már a Gyermekjóléti Szolgálattól is voltak kint környezettanulmányon,ugyanis a nagymama bejelentést tett ellenünk,nem mondták,hogy bármi probléma is lenne.A terhességem alatt is rendszeresen részt vettem a terhesgondozásokon,ez a gyermek születése után sem ment másként.A nagymama viszont jogot tart a gyermekre.De hogyan tarthat jogot a gyermekre egy mentálisan problémás nagyszülő?Rendszeresen gyógyszert szed.Ha nem éppen őt jelentik fel valamiért,akkor Ő jelentget fel másokat.Jelenleg is két ügye van függőben.Mit tegyek,hogy nyugodt életünk lehessen?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-11 11:41:43

Nagyszülői láthatás

Sajnos a jog nem fogja tudni megakadályozni, hoyg magukra küldje a gyermekvédelmet, és hogy magukat is feljelentgesse. Amit tehet: nem kell őt beengedni a lakásukba, és nem kell vele szóba állni, telefont felvenni - ha ezzel a párja is egyet ért. Amihez joga van: kapcsolatot tartani az unokáival. Ezt ő a gyámhatóságtól tudja majd kérni, változó, de általában 2 havonta 2-3 órát ítélnek meg a nagyszülőknek. De ha ebben az eljárásban Maga és a férje is egybehangzóan azt nyilatkozzák, hogy a nagymama viselkedése miatt veszélyezteti a gyermekekt, mert folyton Maguk ellen hangolja őket, szidja magukat a gyerekek előtt, akkor elképzelhető, hogy nem kap egyáltalán kapcsolattartást. az eset összes körülménye alapján fog dönteni a gyámhivatal. Üdvözlettel: Illés Blanka

70. kérdés

vonal
Apalennék
2:48:12
2013-04-24
Üdvözlöm! Ez év februárjában született meg kislányom. A jogszabályok szerint mert az anya válása óta papírforma szerint nem telt el az előírt idő, a volt férj lett papíron az apa. Közben az anya úgy döntött minden erőfeszítésem ellenére, hogy egyedülálló anyaként szüli meg a gyermeket. Nemrég a volt férj és én megjelentünk az illetékes gyámügyi hivatalban, hogy rendezzük a papírokat. Kész voltam az anyát ezután én odavinni egy megbeszélt időpontban, hogy ő is aláírhassa az apasági nyilatkozatot. Ez elől azonban az anya kitért, és úgy tűnik a gyámügyi hivatal idézésére sem jelenik meg, mondván, hogy " a bírósági út egyszerűbb és gyorsabb". Kérdéseim, hogy mi történik ilyen esetben, mi az eljárás menete? A bírósági eljárás automatikusan vonja maga után az apasági vizsgálatot is? Az apaság papírformai rendezésével miképp alakul a kislányom vezetéknév használata? Mivel sajnos különélő szülők lettünk, hiába harcolok azért, hogy a gyermekem életének mindinkább része lehessek, az anya önkényessége mégis azt hozza majd hogy övé lesz a kizárólagos felügyeleti jog? Tájékoztatását előre is köszönöm Apalennék / aki már azóta az :)
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

69. kérdés

vonal
monalisa
5:25:45
2013-04-14
Hogyan működik a nagyszülői láthatás, ugye nem viheti el a gyermekemet? Nem igazán jó a kapcsolatunk élettársam édesapjával, de 2 hetente elmegyünk hozzá 3 éves gyermekünkkel. Most úgy néz ki, hogy gyámügyre fog menni láthatás ügyben, azt szeretné, hogy elvihesse a gyermeket. Azonban én ragaszkonék ahhoz, hogy mi is jelen legyünk a találkozások alkalmával és nem is szeretném azokat sűríteni. Köszönöm
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

68. kérdés

vonal
f.szabone
3:24:03
2013-04-05
Tisztelt Ügyvédnő! Azzal a kérdéssel fordulunk Önhöz, hogy édesanyám törvényes házastársi kapcsolatban él 20 éve. A férje súlyos beteg műtét előtt áll, egyenes ági leszármazottja(gyermek) nincsen, szülei nem élnek.A férjének két testvére van. A mai törvények szerint édesanyámat milyen öröklési jog illeti meg, ingó és ingatlan vagyon tekintetében. Köszönettel: Szabóné Ildikó
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-13 11:04:25

Öröklés

Tisztelt Asszonyom! Elnézését kérem, sajnos egy adminisztratív hiba miatt most kaptam csak meg a levelét. az öröklési jog nem családjogi kérdés, így csak röviden néhány alapvető dolog: Ha nincs végrendelet a törvényes örökösök a leszármazók. A házastárs özvegyi jogot kap -vagyis holtig taró haszonélvezetet minden vagyontárgyon. Azt kell végiggondolni - bár őszintén remélem nem történt semmi baj - hogy házastársi vagyonközösség jogcímén mindennek az 50%-a az édesanyjáé - vagyis a hagyatéki eljárásban be kell jelenteni, hogy hiába van valami csak a férje nevén, attól még a fele az övé, nem mint örökös, hanem mint házastárs. Ha ezt az örökösök - leszármazók - elismerik, akkor rendben is van. Üdvözlettel: Illés Blanka

67. kérdés

vonal
Karimoni
3:39:51
2013-04-04
T.Dr.Illés Blanka!Lakáshasználati jog után érdeklődnék. A Csjt.31/C.§ szerint jár a volt férjemnek a közös lakásunk után....ellenben épp a napokban hallottam,h pont a gyermekek védelmében ezt változtatták.....sajnos nem találom sehol a neten,h erre tudnék hivatkozni! Esetleg tudna mondani erről valamit? 2012.július 4-én elköltözött szó nélkül,azóta ide nem akart visszajönni és ma kaptam egy ügyvédi levelet melyben ezt kér /25eFt/....jegyzem rezsit azóta nem fizet,csak én mondván én lakom a lakásban a 2 gyermekkel....sőt én fizetem most az ő elmaradásait amit még akkor terhelt a lakásra mikor itt lakott. Amúgy 6 éve váltunk el...osztott lakáshasználat lett megítélve közös rezsifizetéssel! Továbbá,én hírdettem a lakást,nem tehetek róla,h nem ment el eddig....Ő EGY LÉPÉST NEM TETT AZ ELADÁSÉRT! A szoba amit a Bíróság megítélt neki üres volt,ő engedte be a gyereket,h lakjon ott....ÉN NEM HASZNÁLOM A SZOBÁT! Ellenben az ő ruhái az én szobámban a szekrényben vannak....hiába nem lakik itt a ruhái fele itt van,gondolom azét,h bármikor visszaköltözzön...Kérném ha tudna nekem valami megoldást vagy valami ötletet mondani,megköszönném,mert én azt gondolom nem jár neki ez! Ja,és még annyit,h amikor összeházasodtunk,nekem volt egy 1,5szobás lakásom,kicsi lett eladtuk,nagyobbat vettünk...az én lakásom ára és hitel....ő semmit nem hozott csak a hitel fele ugyebár,azonban a szerződésre sajnos 1/2-1/2 lett írva tulajdoni hányadnak :( Így mondhatjuk,h én elbuktam a lakásomat! Na ezt is gondoltam,h visszakérem,hisz minden papirom meg van,h nekem volt neki meg semmilye csak a hitel fele /hisz a másik fél engem terhelt/...Mivel nem ajándékozással adtam,így akár kérhetném is a részének kiszámolásást és annyi jár neki....csak rengeteg pénz lenne ami nekem nincs! Szóval,már csak ezért sem gondolom,h járna neki.....csak ugye jogilag más a helyzet! :( Aztán még arról nem is írtam,h mellettem a házasság allatt össezspórolt pénzből vett 1 telket pontosan a bontóper után....ezt is támadhatnám.....gondolom én. Most,h ezt mindenki elolvassa,mondhatja,h jó nagy ididóta vagyok! Igaza van :( Köszönöm előre is a segítséget-ötletet ha van! Szép napot! K.M.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

66. kérdés

vonal
Karimoni
3:26:42
2013-04-04
T.Dr.Illés Blanka!Lakáshasználati jog után érdeklődnék. A Csjt.31/C.§ szerint jár a volt férjemnek a közös lakásunk után....ellenben épp a napokban hallottam,h pont a gyermekek védelmében ezt változtatták.....sajnos nem találom sehol a neten,h erre tudnék hivatkozni! Esetleg tudna mondani erről valamit? 2012.július 4-én elköltözött szó nélkül,azóta ide nem akart visszajönni és ma kaptam egy ügyvédi levelet melyben ezt kér /25eFt/....jegyzem rezsit azóta nem fizet,csak én mondván én lakom a lakásban a 2 gyermekkel....sőt én fizetem most az ő elmaradásait amit még akkor terhelt a lakásra mikor itt lakott. Amúgy 6 éve váltunk el...osztott lakáshasználat lett megítélve közös rezsifizetéssel! Továbbá,én hírdettem a lakást,nem tehetek róla,h nem ment el eddig....Ő EGY LÉPÉST NEM TETT AZ ELADÁSÉRT! A szoba amit a Bíróság megítélt neki üres volt,ő engedte be a gyereket,h lakjon ott....ÉN NEM HASZNÁLOM A SZOBÁT! Ellenben az ő ruhái az én szobámban a szekrényben vannak....hiába nem lakik itt a ruhái fele itt van,gondolom azét,h bármikor visszaköltözzön...Kérném ha tudna nekem valami megoldást vagy valami ötletet mondani,megköszönném,mert én azt gondolom nem jár neki ez! Ja,és még annyit,h amikor összeházasodtunk,nekem volt egy 1,5szobás lakásom,kicsi lett eladtuk,nagyobbat vettünk...az én lakásom ára és hitel....ő semmit nem hozott csak a hitel fele ugyebár,azonban a szerződésre sajnos 1/2-1/2 lett írva tulajdoni hányadnak :( Így mondhatjuk,h én elbuktam a lakásomat! Na ezt is gondoltam,h visszakérem,hisz minden papirom meg van,h nekem volt neki meg semmilye csak a hitel fele /hisz a másik fél engem terhelt/...Mivel nem ajándékozással adtam,így akár kérhetném is a részének kiszámolásást és annyi jár neki....csak rengeteg pénz lenne ami nekem nincs! Szóval,már csak ezért sem gondolom,h járna neki.....csak ugye jogilag más a helyzet! :( Aztán még arról nem is írtam,h mellettem a házasság allatt össezspórolt pénzből vett 1 telket pontosan a bontóper után....ezt is támadhatnám.....gondolom én. Most,h ezt mindenki elolvassa,mondhatja,h jó nagy ididóta vagyok! Igaza van :( Köszönöm előre is a segítséget-ötletet ha van! Szép napot! K.M.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-06-13 10:57:11

Lakáshasználati jog

Tisztelt Asszonyom! Elnézését kérem, de a levele adminisztratív hiba miat csak most jutott el hozzám. A jogszabály csak 2014.03. hóban fog megváltozni, de azt nem érinti, hogy ha osztot használat van megállapítva, akkor járhat használati díj a volt férjének. Amit bizonyítania kell: a férje önként költözött ki, ő engedte meg hogy a gyerekek a szobáját használják, oda soha visszaköltözni nem akart, de ha vissza akarna azt Maga nem akadályozza. Vagyi bizonyítani kell, hogy a használat jogától ő elzárva nem volt, az ingatlanhoz kulcsa volt, bármikor használhatta volna. Ami a rezsit illeti, azt csak annak kell fizetnie a ki ténylegesen ott lakik az ingatlanban. A vagyonjogi kérédést illetően ha jól értem, Önnek volt egy különvagyoni ráfordítása, tehát ennek a megtérítését biztosan követelheti - az Ön tulajdoni hányada ennyivel nagyobb! DE 5 év az általános elévülési idő, tehát csak tualjdonjogi igények érvényesíthetőek 5 éven túl, megtérítési igények nem. Üdvözlettel: Illés Blanka

65. kérdés

vonal
BarBia
3:15:25
2013-03-23
Kedves Blanka! Kérdésem a következő: 9 éve élünk a párommal élettársi kapcsolatban (papír nélkül), a kapcsolatból 2 gyermek született, akiket apasági nyilatkozattal elismert. Az ingatlan amiben élünk a páromé és a családjáé, de 2003-ban vásároltunk egy panel lakást, ami az én nevemre került, deviza hitellel és önrésszel, ami így nyílván közös szerzeménynek minősül. A párom minimálbéren van a családi vállalkozásban, ami 49 %-ban az övé. Van továbbá egy lakása, amit megismerkedésünk előtt a szüleitől kapott, de csak tavaly jegyezték be a tulajdoni lapra, mint tulajdonost. Ha felbontanánk ezt a számomra boldogtalan kapcsolatot, mire számíthatok anyagilag? A sógorom 15 év házasság után is szinte üres kézzel volt kénytelen távozni a házasságból, párom és családja meg van róla győződve, hogy nekem se járna sokkal több. Tényleg így van? Ha a gyerekek velem maradnak mennyi gyerektartásra számíthatok? Vagy számíthatok arra is, hogy anyósomék maguknak követelik őket? Válaszát előre is köszönöm!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2013-03-27 06:07:27

Élettársi viszony

Tisztelt Asszonyom! A válaszok az alábbiak: -mire számíthatok anyagilag? A panel lakás közös, élettársi kapcsolat esetén az ingatlanba ténylegesen beleforgatott vagyon arányában. Mivel gyermeket nevelnek, ezért ez az arány miattuk eltolódhat 50-50%-os arányba, de ez majd egy bírói döntés lesz. A hitel is közös, így az ingatlan értékét és a hitelt együtt kell elszámolni, így derül ki, Önnek mi jár... Nyilván vannak még közös ingóságok, azoknak is az Ön és a párja jövedelmi arányainak megfelelően jár - a gyerekek miatt jó eséllyel 50-50%. - Ha a gyerekek velem maradnak mennyi gyerektartásra számíthatok? 20-20.000.-Ft-ot jó eséllyel megítél a bíróság, hiába csak minimálbéren van a párja, ez a minimális összeg szokott lenni. Vagy számíthatok arra is, hogy anyósomék maguknak követelik őket? Jogilag követelhetik, de semmi esélyük nincs arra, hogy megnyernek egy ilyen pert. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

64. kérdés

vonal
Erma32
2:01:27
2013-03-07
Elnézést kérek Ügyvédnő! Egy dátumot elrontottam. A tartozást 2013. márciusig számoltam ki. A segítségét előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Németh Mária
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

63. kérdés

vonal
Erma32
1:55:15
2013-03-07
Kedves Dr. Illés Blanka! Segítségét szeretném kérni. 2007. szeptemberében a lányom apja elismerte, hogy tartozik 180.000 ft elmaradt gyermektartással. Ezt írásba adta, illetve azt is, hogy a bíróság által megállapított 10.000 ft gyerektartás helyett, 15.000 ft-ot fog fizetni, mivel a lányunk cukorbeteg, és több kiadás merül ezáltal fel. A megállapodás óta semmit sem fizetett. Végrehajtást többször kértem, a tartozás behajthatatlan volt. Feljelentettem a rendőrségen 2011. decemberében, mert tudtam, dolgozott is, munkanélküli segélyt is kapott. Az ügyészség pert indított ellene. A tartozás 2012. márciusig a bíróság által megállípított 10.000 foritjával 800.000 forint, a 15.000 forinttal 1.130.000 ft. A gyermek apja a per folyamán becsatolt iratokat, melynek értelmében az alábbi végzés született.: A vádlott a jövőben rendszeres jövedelmre tehet szert, ezért a bíróság úgy ítélte meg, hogy az eljárás felfüggesztésétől az elmulasztott tartásdíj fizetési kötelezettség teljesítése várható. 1 évre felfüggesztették az ügyet. A végzés 2013. február 11-én született. Kérdésem az lenne, indítsak-e újabb pert, hogy az elmaradt tartásdíjat a bíróság számomra állapítsa meg kamataival együtt, és kötelezze az apát annak törlesztésének megkezdésére. A teljes elmaradt tartásdíjat kérhetem-e, tehát elfogadja-e a bíróság az apa 15.000 forintját havonta? Az 1.130.000 forintra, vagy a 800.000 fortintra vagyok jogosult? Kérhetem-e, hogy havi 20.000 forintra, de minimum a jövedelmének a 25%-át adja ezentúl tartásdíjként? Született egy lánya 3 éve.vMilyen törlesztőrészletet kérhetek az elmaradt összegre?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

62. kérdés

vonal
MMarcsi
4:32:03
2012-10-09
Tisztelt Ügyvédnő! Élettársamtól 5 hónapja élünk külön, 2,5 éves kislányunk elhelyezéséről és a láthatásról megállapodtunk, amit bírói végzés is megerősített. A szokásosnak mondható minden 2. hétvége ill a kétnapos ünnepek másnapja a hivatalos láthatási idő az apa számára. Igyekszem ettől függetlenül rugalmasan kezelni ezt, azonban volt élettársam szerintem már túl rugalmas benne, úgy érzem ez nem jó a gyereknek. Jön ahogy eszébe jut és elvárja, hogy olyankor jöhessen is. Volt hogy hetekig nem jött hétvégén, hétközben meg össze-vissza 1-2 órára, ahogy a munkája engedte. Mostanában szinte minden hétvégén elvinné a kislányt, igaz csak egy napra és szeretné, ha hétközben is "beugorhatna" hozzá. Elég csúnya vitánk volt ebből. Én szeretném hétköznap élni nyugodtan, egy rendszer szerint élni az életünket és hogy csak akkor jöjjön a bölcsibe a kicsiért, amikor biztosan jönni tud és legaláb 2-3 órát tud is maradni, nem csak max felet. A másik pedig, hogy ő a saját családjával is megszakította a kapcsolatot, nem igazán tudjuk,miért, lehet az új barátnő hatása, így volt anyósomhoz és a volt sógoromhoz is én viszem el a kislányt, hogy ne szakadjon el tőlük sem. Ez az idő tudomásom szerint az apa idejéből kellene, hogy "jusson" nekik, erre hivatkozva kérhetem tőle jogosan, hogy hétköznap lehetőleg ne zavarja meg az amúgy is elég rohanós életritmusunkat a váratlan beugrásaival? A másik kérdésem pedig, hogy hétvégén sajnos egyik nap késő este részegen állított be váratlanul és mikor méltatlankodtam emiatt, agresszívvá vált,ezért bezártam az ajtót, amit ő megpróbált többször berúgni. Két napra rá láthatásra vitte a kislányt és bár ez nyilván nem bizonyítható,csak az én benyomásom, de szerintem mikor hazahozta, volt benne szintén kis alkohol (ő vezetett). Még sosem történt ilyen, de tudom, hogy amúgy elég sokat iszik. Ha ez ne adja Isten,de rendszeressé válik, mit tehetek a kicsi érdekében? Segítségét előre is köszönöm!
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

61. kérdés

vonal
kicsi81
1:27:51
2012-10-07
Üdvözlöm! Az unokahugom és férje családba fogadta a sógóra kisfiát aki 4 hónapos volt akkor.A Kicsi vér szerinti szüleit kilakoltatták a lakásukból és mivel az utcán laknak,nem tisztálkodnak,ápolatlanok.Viszont a láthatást be kell tartani,de így hogy Ők nem tisztálkodnak,köteles-e az unokahugom vinni láthatásra a kisbabát?Illetve van-e erre valami jogszabály vagy törvény ami előírja,hogy így is köteles-e láthatásra vinni.Várom mielőbbi válaszát! Tisztelettel:Bencsicsné Ildikó
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

60. kérdés

vonal
Lupo
9:57:24
2012-10-01
Kedves Dr. Illés Blanka! Jelenleg 18 hetes terhes vagyok. A gyermekem apjával megromlott a kapcsolat ahogy megtudta,hogy állapotos vagyok tőle. Elmaradt az esküvő is és csak akkor látom,ha az orvosra ad pénzt. Nem élünk együtt és nincs bejegyzett élettársi kapcsolatunk sem.Kérdésem arra irányulna,hogy a gyermek viselheti az én vezetéknevemet úgy,hogy az apja aláírja az apasági nyilatkozatot? Szeretném, ha elismerné a gyermeket és szintén felvállalná a szülői kötelességeit,de másból nem kérek. Milyen lehetőségeim vannak? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel.: M. Zsanett
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

59. kérdés

vonal
margareta1
0:10:42
2012-09-24
Kedves Szakértők! Az lenne a kérdésem, hogy hallottam, hogy a gyes meghosszabbítható, ha a gyermek beteg. Pontosan milyen betegségek esetén van ez a "kedvezmény", illetve hogyan működik a hosszabbítás igénylése? Gondolok itt házi vagy gyermekorvosi papír kiállítására, vagy esetleg csak szakorvosi igazolás jó? Válaszukat előre is hálásan köszönöm! Üdvözlettel: egy anyuka
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 18:00:24

Sajnos a kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, társadalom biztosítási jogi kérdés, így nem tudok válaszolni rá.

58. kérdés

vonal
Kingaxia
9:20:31
2012-09-23
Tisztelt Ügyvédnő! Elváltam előző élettársamtól, s van egy hatéves gyermekem, aki eddig rendszeresen járt az apjához, de valamilyen oknál fogva most nem akar menni.( Nem mondja meg az okát) A volt élettársam minden héten jön ide hozzánk, hogy láthassa. Tehet-e jogi lépéseket ellenem ebben az esetben?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:59:32

Kapcsolattartás

Ha jól értem, nincs bírói határozat, tehát akkor nem tud gyámhatósági eljárást kérni a kapcsolattartás végrehajtására. Azonban a kapcsolattartás akadályozása - és 6 éves gyermeknél azt fogják mondani, hogy Maga a hibás - az bűncselekmény, tehát feljelentheti Magát. Sajnos sok hasonló ügy van, és én azt látom, hogy nem tudják az anyukák bizonyítani, hogy azért nem akar menni a gyermek, mert az apukánál valamiért rosszul érzi magát. Általában az édesanyákat marasztalják el. Tehát ha kell, akár pszichológus segítségével próbálják meg kideríteni, hogy mi a baja a gyerkőcnek, és azt próbálják meg orvosolni.

57. kérdés

vonal
katika31
3:50:55
2012-09-23
Tisztelt Szakértő! 2012. április végéig GYED-en voltam a 2. gyerekemmel (előtte GYED-ről mentem újra TGYÁS-ra és később GYED-re), utána GYES-t igényeltem. Augusztustól kivettem a felgyült szabadságaimat, október 1-én kezdenék ténylegesen a munkahelyemen, de valószínűleg kirúgnak. Tervezzük novembertől a 3. gyermeket, de már nincs "időm" új munkahelyre menni és 365 napot dolgozni, mert már 37 éves leszek, illetve szeretnék a gyermekeimmel itthon maradni. A kérdésem: hogyan járok jobban, ha a felmondási idő után visszamegyek GYES-re jövő év tavaszig és a szülés előtt (remélhetőleg ősszel) regisztrálok munkanélküliként, vagy valami más ötlete van-e? Sajnos az én esetemre nem tudom, hogyan érvényesülnek a 180 és a 365 napos feltételek. Mivel már 14 éve a munkahelyemen vagyok, a felmondási időm 30+25 nap (amitől remélem majd eltekintenek). Ön szerint van-e valami mód arra, hogy ne csak GYES-t kapjak a 3. gyerekkel, hanem TGYÁS-t és GYED-et is. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: katika31
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:52:29

Sajnos a kérdése nem a családjog témakörébe tartozik, hanem társadalom biztosítási jogi kérdés, így nem tudok rá válaszolni.

56. kérdés

vonal
bildis
7:44:33
2012-09-20
Kedves Blanka! Arról szeretnék érdeklődni,hogy én mint rehabititácios járadékot kapó magánszemély érvényesíthetek -e családi adókedvezményt?A férjem a Magyar Honvédségnél dolgozik ott szeretne igényelni,olvastuk hogy a rokkantsági nyugdíjat kapó személyek után lehet,csak nem egyértelmű hogy mi tudunk-e kérni.Két gyermekem van utánnuk kérjük,illetve folyamatban van. A férjem munkahelyén kérték,hogy nyomtassunk ki jogszabályt,hogy utánam lehet-e igényelni. Várom válaszát,és kérem írja le nekem honnan tudnék nyomtatni erre vonatkozo jogszabályt. Válaszát előre is köszönöm! Ildiko
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:51:29

Sajnos a kérdése nem a családjog témakörébe tartozik, így nem tudok rá válaszolni.

55. kérdés

vonal
Szederke2012
4:39:47
2012-09-06
Tisztelt Ügyvédnő! 2011. szeptemberében váltam el a volt férjemtől. Gyermekünk 2007. októberében született. Tartásdíj megállapítását ügyvédi okiratba foglaltuk: mindenkori jövedelmének 20 %-a, de minimum havi 15.000 Ft/hó. A végzésben ugyanakkor a bírónő sajnálatos módon belevette a rendszeres szót, vagyis mindenkori rendszeres jövedelmének. Volt férjem katona, és tavalyi évben kapott un. szerződéshosszabbítási díjat, aminek a honvédség automatikusan levonva a 20 %-át utalt a részemre. Majd rá 3 hónap múlva kaptam egy levelet a honvédségtől, hogy ezt fizessem azonnal vissza, mert ez nem minősül rendszeres jövedelemnek... A bíróság letiltó végzésében pedig szerepel: minden bérjellegű juttatás is... az ügyvédem írt a honvédségnek egy válaszlevelet, hogy ezt az összeget jóhiszeműen vettem fel, és a gyerekre fordítottam. Erre válasz nem érkezett. Majd most 6 hónap múlva jött az újabb levél a munkáltatótól, hogy 30 napon belül kamatokkal növelten fizessem vissza, mert különben perbe fognak jogalap nélküli gazdagodás miatt. Tájékoztattak továbbá hogy közben ez az összeg a volt férjemnek is kifizetésre került, így most őket kár érte... Tudtommal az életfenntartásra tévesen kiutalt pénzt nem vagyok köteles visszafizetni... Mi a teendő? Hogyan lehetnek a bírói elírást is módosítani? És megjegyezném, ez a visszakövetelt összeg jóval meghaladja a havi nettó fizetésemet.... hol van ilyenkor a gyermekvédelem? a gyereket miből tartom el?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:46:49

jogosulatlanul felvett tartásdíj

Sajnos a jogosulatlanul felvett összeget vissza kellett volna azonnal fizetni. akkor nem kérhetnek kamatot. A felszólítástól kezdve viszont igen - és ha perre kerül a sor, akkor sajnos nem csak az összeget, a kamatokat kérik, hanem komoly költség vonzata is lesz. Én javaslom próbáljon meg részlet fizetést kérni, de ha nem megy, akkor hitelből fizesse vissza, mert ezek az összegek a sokszorosára növekednek egy bírói eljárás során.

54. kérdés

vonal
milus2012
7:24:53
2012-09-06
Tisztelt Ügyvédnő! El szeretnék válni a férjemtől, hamarosan beadom a válókeresetet, összesen 2,5 évig voltunk házasok van egy 1,5éves kislányunk. A lakás amiben lakunk az övé én nem is tartok rá igényt. Van egy házunk is, aminek a fele ugyan az enyém, de arról lemondok a kislány javára. Jelenleg gyeden vagyok, de bármikor vissza vesznek a munkahelyemre, van hová mennünk, amit igazolni is tudok valamint anyáék is tudnak támogatni pénzzel, amiről szívesen írnak papírt is, amennyiben a bíróságon erre szükség van. A férjem munkanélkülin van hivatalosan, természetesen a kicsi velem marad! Az lenne a kérdésem, hogy Ön szerint mennyire fog simán menni a válás, amennyiben nem tartok igényt csak gyerektartásra ill. van egy személyi kölcsönünk és esetleg a havi törlesztő felére? Se kocsi se lakás se bútor nem kell nekem. Valamint szeretném tudni, hogy a láthatásra mi a gyakorlat illetve hogy mennyi időre utazhatok el a kislányommal úgy, hogy az apja nem fogja látni? Erre van valamilyen időkorlát? Fogadjak válóperes ügyvédet, vagy mehetek egyedül is a válóperre? Ugye a kislányomat nem vehetik el tőlem, mert el tudom tartani és rendesen nevelem, ellátom sokat foglalkozok vele?! Szeretném, ha neki ebből semmilyen kára nem származna! Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Dudás Ildikó
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:43:47

Tisztelt Asszonyom! Igen sok kérdést tett fel, amelyek hosszas kifejtést igényelnének, arra itt nincs lehetőség. Ami a lényeg: Az hogy mennyire megy simán egy bontóper, az megjósolhatatlan, amíg a másik fél elképzelését nem ismerjük. Általában nem kell ügyvéd - én azt szoktam mondai, hogy egyedül a gyermek elhelyezési vita az, amihez viszont mindig kell. A tartásdíjról nem mondhat le, az a gyermeké. A láthatás a bírói gyakorlat szerint minden második hétvége, a szünetek fele, kettős ünnepek második napja, nyáron 4 hét. Ezt biztosítani kell, a fennmaradó idővel Maga rendelkezik. Tisztelettel: Dr. Illés Blanka

53. kérdés

vonal
vizo12
0:45:38
2012-09-05
Tisztelt Ügyvédnő! Kérdéseinkhez röviden a történetünk: Párom beadta a válóperét miután férje külföldre távozott, az első tárgyalás megléte közös tartást eredményezett a gyerekekre (négy kiskorú) és nevetséges gyerektartási összeget közös megegyezéssel. Én már ott új párjának lettem bejelentve ami igaz is. A bíróságon ítélt nyári szüneti láthatásra nem vitte el a gyerekeket és egyéb módon (telefon, internetes telefon) is csak kétszer vette a fáradságot a kapcsolattartásra a gyerekekkel, egyhavi gyermektartási díjon kívül semmi mást nem küldött és már háromhavi elmaradása van minden téren. A kötelező második tárgyalás kitűzött időpontja hamarosan eljön. Párom megigényelte volna az ingyenes étkezést az óvodához, de ott már az én jövedelmem is beleszámítva ezt nem kapta meg. Így akkor hivatalosan is élettársak lettünk (Hatósági bizonyítvány a 2004. évi CXL. törvény 83.§-a szerint) bízva abban, hogy mivel már több hónapja együtt élünk és könnyítsünk a helyzetünkön, mint közös nevelésű gyerekekre igénybe vehetem az adókedvezményt, amit a munkahelyemen állítólag nem kaphatok. Kérdéseink: - A közös tartás a következő tárgyalásra megváltoztatható és ha igen milyen módon? Ne csak nekünk kelljen alkalmazkodni a be nem tartott ígéretekhez. - Annak ellenére, hogy nem fizet gyerektartást, de a csekélysége (bevallott jövedelméhez képest is!) miatt emelhető az összeg? - A nem fizetett összeg milyen módon hajtható be? - Az adókedvezményt tényleg nem tudom igénybe venni csak ha házasok lennénk? Ahhoz meg a válás kell, emiatt a gyerekeket és magunkat is kevesebből kell eltartanunk, pláne hogy így már az étkezéstől kezdve mindenért fizethetünk, nem értem miért nehezítik meg azoknak a dolgát (gondolom nem csak mi járunk hasonló cipőben) akik tisztességgel nevelnének gyerekeket?! Válaszát előre is köszönjük! Tisztelettel: vizo12
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-09-26 17:39:58

Sajnos a leírt adat kevés, a kérdések viszont igen hosszas kifejtést igényelnének, amire itt nincs lehetőség, de a lényeg: egyezséget 2 éven belül nem lehet megváltoztatni, de amit leírt, abból arra következtetek, hogy ebben az ügyben nem volt jogi értelemben vett egyezség - tehát a kereseti kérelmet viszont megváltoztathatja a párja az utolsó tárgyalás berekesztéséig. Tehát ha ez a helyzet, akkor kérhet többet. Az összeg nagyságának meghatározása igen bonyolult, valamennyi érintett fél jövedelmi és vagyoni viszonyai + a gyermekek szükségletei alapján határozzák meg - tehát erre a kérdésére nem tudok válaszolni. A tartásdíj behajtását számtalan nemzetközi egyezmény garantálja, ha meglesz a jogerős végrehajtható határozat, akkor az Igazségügy Minisztérium Nemzetközi Főosztálya segítséget nyújt a tartásdíj külföldi behajtásában.Az adókedvezmény kérdése nem családjogi témakör, sajnos arra a kérdésre nem tudok választ adni.

52. kérdés

vonal
Kyera
0:03:08
2012-08-28
Üdvözlök mindenkit Megpróbálom elmesélni a történetem . Van egy nem sokára 16 éves nagylányom akit az édesanyja, akitől10 éve elváltam, és nem hajlandó beszélni velem egy ideje, nem hajlandó elengedni hozzám . A nyári szünet ideje elején kérte tőlem a gyámügyön keresztül , hogy legyek otthon amíg nálam van a leányom ez sajnos megoldódott mivel baleset ért és többszörös töréseket szenvedtem mivel azóta nem mehettem el érte autóval, így kértem , hogy had jöhessen busszal el hozzám persze állom az úti költséget a következő kifogása az volt , hogy csak a hosszabb úton jöhet ami persze kényelmetlenebb is. A kérés ellenére rábeszéltem és meg győztem a másik rövidebb út előnyeiről . Azóta már persze ismételten változott a véleménye az ex nejemnek augusztus 2. án már azt üzente nekem " ne szokjak hozzá , hogy busszal jön a leányom ". hál istennek nagy nehezen sikerült még egyszer megoldani az eljövetelét . Azóta a helyzet a következő: én vagyok a hibás mert nem küldök autót a leányomért, én vagyok a hibás amiért elmentem a gyámügyre ( levelet írtam ) és kértem a keressenek valami kompromisszumot a láthatás megoldására mi az amit megtehetek még ha azt éreztetik velem , hogy a lányom ellenem nevelik és jelenleg nem hajlandó meghallgatni az ésszerű érveket amik a jogon alapulnak és én neki akarok jót hosszabb távon . A múltkor közölte velem mikor telefonon beszéltünk , hogy hazudni fog mindenképpen még hivatalos helyen is , hogy otthon megmaradjon a békesség . Számomra úgy tűnik ellenem nevelik és eléggé félre van vezetve szegény pedig én csak az igazságot szeretném és azt , ha a leányom jobb életet élhetne . A kérdésem az volna mi az amit tehetek még , van e valami jogi lépés is a gyámügyön kívül?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 16:00:26

kapcsolattartás

A 16 éves gyermek akaratát már figyelembe veszi a bíróság, gyámhatóság, rendőrség, és ha ő egyáltalán nem is akarja meglátogatni Önt, nem kell. Az más kérdés, hogy ha megszakad a kapcsolat, akkor csak 18 éves koráig kell fizetnie a tartásdíjat mert nagykorúan már érdemtelen rá ilyen magatartás miatt. Tehát jogi megoldás nincs. Gyakorlatilag segíthet ha a helyi családsegítő szolgálatnál mediációs eljárást kér - kapcsolattartási ügyekben ez igen általános - és ott mediátor segítségével fel lehet tárni a problémákat, és talán kompromisszumra lehet jutni, hogy legyen a kapcsolattartás. Azt hiszem egy próbát megér. Ha viszont a gyermek hajthatatlan, akkor ennyi idősen - a jog szerint 14 éves kortól - akarat ellen kényszeríteni nem lehet, sajnos akkor se ha az akaratát a másik szülő negatív befolyásolása okozta. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

51. kérdés

vonal
Alexandra18
6:45:07
2012-08-25
Tisztelt szakértő! Kell-e tovább fizetnem tartásdíjat az alábbi esetben: 18 éves gyerekem érettségizett egy szakközépben, de nem jelezte továbbtanulási szándékát.Nekem rajta kívül még 3 kiskorú gyerekről kell gondoskodnom, egyedüli családfenntartó vagyok.A gyerek anyukájának a közös gyerekünk mellett még 2 kiskorú gyereke van a saját családjában.Kapcsolat egyáltalán nincs, sem a gyerek sem az anyukával már születése óta, csak a tartásdíj ügyében. 1,Fizetnem kell tovább? 2,Ha kiderül, hogy mégis beiratkozott valahová, pl okj-s vagy felső végzettséget adó képzésre (ugyanolyan szakmába pl. manager képzés) esetleg főiskola, és erről a szándékról nem tájékoztatott eddig, akkor is tovább kell fizetnem akár saját kisgyerekeim kárára? 3,Lehet rokontartást kérni? Köszönettel Sándor
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 15:48:37

nagykorú tartás

Mivel csak bíróság szüntetheti meg a tartásdíj fizetési kötelezettséget, minél előbb adja be a kérelmet, adja elő saját bevételeit, és kiadásait. A bíróság meg fogja vizsgálni a nagykorú gyermek körülményeit is, de a kiskorúak eltartása megelőzi a nagykorúét, tehát vagy nagyon le fogják csökkenteni a mértékét, vagy az is igen valószínűnek látszik, hogy teljesen megszüntetik. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka ügyvéd

50. kérdés

vonal
Kata67
6:18:07
2012-08-25
Üdvözlöm! Egy éve együtt élek a barátommal,akinek 2 gyermeke van(8-5)évesek. A párom el van maradva 2 havi gyermektartással,és az anyjuk ezért korlátozza a láthatást,illetve nem hozhatjuk el őket addig,amíg az utalás nem lesz rendszeres. Korlátozhatja-e az anyuka a láthatást ezzel az indokkal??? Válaszát köszönöm! Szép napot! Kata
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 15:45:50

Kapcsolattartás akadályozása

Egyértelműen nem! A tartásdíjnak és a kapcsolattartásnak az égvilágon semmi köze egymáshoz! Javaslom, jelentsék ezt be a gyermekek lakóhelye szerinti gyámhatóságnak, ők majd elmagyarázzák az anyukának, hogy súlyosan veszélyezteti a gyermekeit az ilyen magatartás! Azzal azonban legyenek tisztában, hogy a tartás elmulasztása bűncselekmény, tehát valamennyit mindenképp fizetni kell, olyan nincs, hogy semmit. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

49. kérdés

vonal
Jenő
6:20:06
2012-08-24
Tisztelt Ügyvédnő! Elváltam 2003-ban.Leányom 21 éves és túl van már egy gimnáziumon,valamint egy 2 éves szakmai iskolán amit el is végzett. Jelentkezett főiskolára és felvették--eddig nincs semmi gondom.Jelenleg,ezen a nyáron görög országban tölti a szakmai gyakorlatát,amit még az iskolája intézett neki,de csak október közepén jön haza,ezért úgy döntöttek az anyjával,hogy egy év halasztást kérnek az iskolától,hiszen szeptemberben nem tudja felvenni a szakokat,mert nincs itthon.A gyerektartást bírósági végzés alapján fizetés letiltással (20%) egyenlítem ki.A kérdésem az lenne a jövőre vonatkozóan,hogy az egy év halasztás után,azaz a 2013-2014-es tanévtől ugyan úgy kell-e fizetnem mintha nem is lett volna 1év kihagyás,illetve,a halasztás idejére kell-e fizetnem,ha munkát vállal és pénzt keres,vagy ha nem dolgozik csak lebzsel otthon,? Köszönettel és érdeklődve várom válaszát! Üdvözlettel:Jenő
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-30 15:43:10

nagykorú tartás

Kérnie kell a bíróságon a tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetését - ezt mindenképp bíró dönti el, a felek nem állapodhatnak meg róla külön. Ha a gyermek - mivel nagykorú, ezért nem az anyuka az illetékes már, hanem a gyermek - egyet ért, akkor írja alá ő is a kérelmet. Ha nem, akkor majd dönt a bíróság, majdnem biztos, hogy meg fogják szüntetni az Ön tartási kötelezettségét - valószínűleg az sem fog számítani, hogy majd ismét főiskolás lesz a gyermeke, mert csak az első képzésig kell eltartania, és az már megvolt. Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

48. kérdés

vonal
hoviraeg
9:04:18
2012-08-22
Tisztelt ügyvédnő! Olvastam a cikkét a kapcsolattartásról és felmerült bennem egy kérdés. Kisfiam 7 hónapos volt, mikor külön mentünk az apjával. A kapcsolattartás mindig hektikus volt, akkor jött mikor kedve volt (általában az új barátnő volt az indok). A bírósági ítélet szerint minden páros szombaton 9-18 óra között vihetné el, valamint megegyezés szerint. De nem teszi, viszont ha akarja és nekünk épp nem jó, akkor megsértődik és ismét eltűnik hosszabb időre. Kérdéseim: Mit tehetek az ügyben, hogy gyakrabban lássa a gyereket? Azon kívül, hogy nem merünk menni sehová, nehogy véletlenül épp jöjjön. Jogosan háborodtak e fel a következő ügyekben: Karácsony előtt megbeszéltük, hogy az ünnepeket a szüleinél töltik. Kértem, hogy amint van egy biztos időpont, hogy mikor vinné el, de legalább az elvitel napjának reggelén értesítsen, hogy össze tudjak pakolni a gyereknek (sajnos nagyon sokszor volt már, hogy megígérte nekem/a gyereknek és "elfelejtett" jönni). Nem kaptam értesítést csak délután 3-kor az utazás napján, hogy akkor úgy 10 percen belül indulnának. Épp nem voltunk otthon, közöltem, hogy jelenleg nem tudom átadni a gyereket, mert nem vagyunk otthon és különben is kértem, hogy előtte órákkal szóljanak, hogy úgy alakítsuk a napunkat. Megsértődtek. Másodszor a nagyszülők szerették volna elvinni. Megbeszéltük (a gyerekkel is beszéltek és megígérték), hogy július 4-én elviszik magukkal, mert akkor jönnek fel. Mondtam a nagymamának, hogy mindenórás terhes vagyok (a telefon utáni másnapon megszültem) és nem tudom, hogy hogyan tudják átvenni, tehát szeretném kérni, hogy időben szóljanak, mikor jönnének a gyerekért, akkor is, ha a 4-e biztos. A gyerek teljesen be volt sózva 4-én. Egész nap a telefont leste, hogy mikor jönnek már a nagyiék. Nem szóltak. Anyósom mondta, hogy akkor ő inkább elviszi magával egy kis időre, hogy lenyugodjon. Ezt megtette délután 4 körül. Este 6kor telefonáltak, hogy akkor inkább másnap jönnének, mire mondtam, hogy sajnálom, de a gyermek nincs jelenleg a városban, megkérdezem, mit lehetne tenni ez ügyben. Mint kiderült, anyósom már beígért egy programot a gyermeknek, így visszahívtam a nagymamát, hogy pár nappal halasszuk el az elvitelt, mert a gyermek épp programon vesz részt. A nagymama megsértődött, de azért másnap küldött egy sms-t, hogy legyek kedves és vigyem el a gyermeket a pályaudvarra délután 4-re. Nagyon felzaklatott ez a hozzáállás, hiszen szóltam nekik, hogy terhes vagyok, később jeleztem, hogy a kicsi megszületett. Egy hetes volt csak és azt várták volna el, hogy a nagy melegben a 3 gyerekkel én utazzak át a városon, hogy ők láthassák az unokájukat, aki ráadásul nem is volt velem, mint azt közöltem velük. Azóta nem jelentkeztek ők sem, apuka sem, csak a születésnapon, mikor apuka átadta nekem az ajándékot és elment. Köszönöm előre is a választ. Üdvözlettel hoviraeg
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-23 08:39:21

Kapcsolattartás

Önnek a kapcsolattartást kizárólag a bírósági határozatban lévő rend szerint kell betartania - vagyis a megadott helyen és időpontban otthon kell lenni. De ha apuka 15 percet késik, nyugodtan lehet más programot csinálni. Ha apuka nem él a kapcsolattartás jogával akkor ezt jelenheti a gyámhivatalnak, akik először megpróbálnak vele beszélni, és ha elzárkózik attól, hogy rendszeresen jöjjön, akkor lehet kérni a kapcsolattartás csökkentését - pl havi 10 alkalomra. A lényeg, nem kell órákig haptákban állni, de a határozat szerinti időben viszont ott kell lenni, amíg nincs új határozat a csökkentésről. A nagyszülői kapcsolattartás akkor kötelező, ha van róla gyámhatósági határozat - ezt kérjék a nagyszülők. Általában havonta pár órát szoktak kapni. Dr. Illés Blanka

47. kérdés

vonal
magony_e
4:12:22
2012-08-21
Kedves Blanka! Óvodakötelezettségben kérném tanácsát.A mai napon kijöttek hozzánk a családsegítő központból,hogy menjek be a nagyobbik lányomat beíratni az óvodába,mivel márciusban múlt 3 éves.Én úgy tudtam,hogy a kötelező 3 éves kor 2014-ben lép érvénybe.Segítségét kérem,mi az igazság? köszönettel,Böbe
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-23 08:18:11

Tankötelezettség

Valóban 2014.09.01-én lép csak hatályba a következő: (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Dr. Illés Blanka

46. kérdés

vonal
kis jolan
0:39:02
2012-08-16
Tisztelt Dr. Illlés Blanka! Szeretném megtudni, hogy válás után van-e beleszólása férjemnek abba, hogyha külföldre szeretnék költözni a gyerekeinkkel, illetve megakadályozhatja-e azt. Válaszát előre is köszönöm! A gyermekkel való folyamatos kapcsolattartás keretében határozott a bíróság. Üdvözlettel: K.Jolan
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-23 08:07:54

külföldi letelepedés

Ha nincs közös szülői felügyeleti jog, akkor is mindkét szülő beleegyezése kell a gyermek tartós - 1 évet meghaladó - külföldre költözéséhez. Emellett kérni kell a magyar gyámhatóság engedélyét is. Amennyiben az édesapa nem járul hozzá a külföldre költözéshez, ebben az esetben a bírósághoz lehet fordulni, és az apuka nyilatkozatát a bírósági határozat pótolja. Ezek soron kívüli eljárások, pár hónapon belül meg szokott lenni a döntés, legrosszabb esetben viszont eltarthat egy évig is. Dr. Illés Blanka ügyvéd

45. kérdés

vonal
Vali
1:13:36
2012-08-08
T. Szakértő! Azt szeretném tudni, hogy abban az esetben ha a házaspárnak nincs gyermeke, és egyikük halála bekövetkezik, de már a szülők nem élnek, ebben az esetben hogy alakul az öröklési rend az új szabályok értelmében. köszönettel: Vali
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 07:38:37

Öröklés

Kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, így válaszolni nem tudok. Emellett - bár épp szabadságon vagyok és nem figyelem a híreket - de nem tudok róla, hogy lenne végleges elfogadott szövegtervezet. Az eredeti tervezet csak a szülőkről szólt, ha ők meghaltak, a törvény szerint nekik járó rész a törvényes öröklési rend szerint oszlik tovább - a gyermekeik kapják, meghalt gyermek után pedig a törvényes örökös - az Ön párja után Ön. Dr. Illés Blanka

44. kérdés

vonal
vivett
6:29:57
2012-08-02
Kedves Blanka! Nekem olyan kérdésem lenne Önhöz, hogy jogosult leszek e tgyásra és gyedre, és, hogy hol kinél és mikor kell megigényelnem. 2010. szeptembertől 17-től 2010 december 21 ig dolgoztam 1 gyárba, majd 2011. február 1 től 2012 július 31 ig bölcsődében. Ez idő alatt 2012 márciustól- július 31 ig táppénzen voltam. Mit kell tennem hogy tgyást és gyedet is kapjak? Jelentkezzek be a munkaügyibe álláskeresésire? Tanácstalan vagyok.Kérem írjon meg nekem minden lépést, hogy mikor kihez forduljak. Előre is köszönöm.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 07:53:30

Sajnos a kérdés nem tartozik a családjog témakörébe, így nem tudok segíteni.

43. kérdés

vonal
mikulás
2:13:34
2012-08-01
Tisztelt Ügyvédnő ! 2 éve elváltam , a gyerekek az anyjuknál maradtak . Fiam betöltötte a 18 . életévét . Vannak -e jogaim vele szemben , vagy csak a gyerektartás fizetése jut nekem míg el nem végzi az egyetemet ?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 07:56:53

nagykorú rokon tartás

A gyermek 18 éves korától felnőtt, tehát valóban nincs elhelyezve már sehol, és nincs kapcsolattartás sem - oda és akkor megy amikor akar. Azonban a gyermektartásnak is vége, 18 éves kortól nagykorú rokontartásról beszélünk, amelynek mások a szabályai - általában lényegesen kevesebb az összege, mint a gyermektartásé. Emellett ha egy nagykorú gyermek nem tartja a kapcsolatot az édesapjával, akkor érdemtelen arra, hogy tartásdíjat kapjon. Tehát pert kell indítani a tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése érdekében, és ebben a perben fogja a bíró megvizsgálni, hogy jogosult-e és mekkora nagykorú rokon tartásra a gyermek. Dr. Illés Blanka

42. kérdés

vonal
tke9
9:25:21
2012-07-17
Párommal 35 éve ismerjük egymást, fiatalabb korunkban 6 évig kapcsolatban is voltunk. Majd 13 év szünet után (családi körülményeink megváltozásával) 15 éve folyamatos élettársi (érzelmi, gazdasági életközösség) kapcsolatba kerültünk, melyről "Nyilatkozat"-unk is van megfelelő tanúkkal. Mára mindketten nyugdíjasok vagyunk, gyermekeink - de nem közös - felnőttek külön háztartásuk van. 5 éve vidékre költöztünk párom ingatlanába (ő háztartása), ahol párom a növény "szakértő", én pedig az állattartáshoz szakértek. 5 év alatt jelentős baromfiállományt, kecskeállományt "neveltem" fel, melyeknek tojás- és tej (sajt) haszna saját háztartásunkat gyarapítja. Míg én korán reggel elkezdem az állatok etetését, itatását, fejést, addig párom kb. délelőtt 10-kor csodálkozik a világra. Míg én azt csinálom amit kell kint és bent (háztartás, állatok ellátása), olykor úgymond "férfi" munkát is (tüzelőfa behordása, tyúkól, kecskeól takarítása, nagy vödör víz többszöri hordása az állatoknak), párom azt csinálja, amihez éppen kedve van (barkácsolás, fűnyírás, permetezés, ami nem minden nap aktuális, vízhordás, amikor eszébe jut). Ha szólok is, hogy segítsen, mire felfogja, hármat fordulok. Ha meg már végeztem egy "műszakkal", ártatlanul megkérdezi, hogy mit segítsen, amikor már nincs mit. Míg én 57 kg vagyok, ő felszedett 20 kg-ot 5 év alatt, tehát 100 kg jelenleg. Tekintettel arra, hogy 3 éve volt egy életmentő hasi aorta műtétem, bizony orvosi javallatra 5 kg-nál többet nem lenne szabad emelnem, ami ugye egy háztartásban kivihetetlen. Természetesen elfáradok, ezért ebéd után lefekszem. Majd délután 6 körül újból végzem az állatok körüli teendőket. Párom nem fekszik le ebéd után, ő ülve alszik a tévé előtt, mert elfáradt, viszont nekem sérelmezi, hogy miben fáradtam el és miért fekszem le. 5 éve másból sem áll az életem, mint mosogatás annyiszor, mintha egy 6 fős család lenne, holott csak ketten vagyunk, háztartás, állattartás. Kb. 1 hónapja sorozatosan kapom (már nem először), hogy miben fáradtam el, semmit sem csinálok, potyázok, lusta vagyok és ő tart el, ezért hazajöttem, mert ráadásul még sportot is űz abból, hogy esetleg mit csinálok rosszul, pedig nem ma kezdtem a pályát. Nos a helyzet a következő. Amit nem lát, az nincs, tehát az a semmi. Potyázok, mert megiszom a kecsketejet, míg ő csak a kávéjába tesz. Lusta vagyok, mert már a napi kilométerembe nem fér több méter megtétele (elég nagy a kert), mert leszakadnak a lábaim, és nyomást érzek a hasamban, ahova 10 cm-es "kütyüt" műtöttek be. Takarítás, rendcsinálás meddő dolog annál, aki alig várja, hogy egy káoszt teremtsen magakörül, hogy még csak a kezét se kelljen kinyújtani, a rendet pedig nem tudja tartani. Hogy ő tartana el!? Az ő dupla nyugdíja az enyémhez képest tart 2 hétig (ebből legalább 2 család is megélne), az én fele nyugdíjam a másik 2 hétig, amiből dupla csodát vár. Úgy alakult ki, hogy ő a nyugdíját maga kezeli, rezsi és tankolás után amit felírok megveszi, pluszban figyelmeztetésem ellenére sorozatosan beleesik a "mert olcsó volt" csapdájába, és olyanokat vesz hármasával, négyesével, amire legfeljebb egy fél év múlva kerülne sor, ezért úgy kifolyik a kezéből a nyugdíja, mint a füst, utána mindenki hibás, hogy nincs pénze. Az ő igénye a hasa (2 óránként "mit eszünk"), mócsingost a zsírossal, + több kg édesség. Gyakori vendégek a rokonai, míg az enyémek 1 évben egyszer tudnak csak meglátogatni bennünket anyagi lehetőségeik miatt. Az én igényem nem igazán kívánja a húst, de nem vagyok vegetáriánus. Többnyire csak bőségesen ebédelek, és estére a 2 l tej, amihez ragaszkodom. Magyarán a saját nyugdíjam amennyiben egyedül élek a saját lakásomban, az igényeimnek megfelel, párom népes rokonságának etetése már nem igazán fér bele. Jelenleg saját lakásomban vagyok. Ingatlan vitánk nincs, ingóság sincs, mert én is tudom, hogy mit vittem oda (berendezési tárgyak), amit el is hozok. Kérdésem mindezek fényében, hogy ha átmegyek, tojásért, tejért kellene-e fizetnem? Vagy egyáltalán mihez van jogom, lehet-e valamilyen jogos elvárásom akár elméletileg, akár gyakorlatilag, amire most nem tudnék konkrét példát felhozni. A megtisztelő választ előre is köszönöm. Tisztelettel: Erzsébet
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 08:09:19

Élettársi vagyonközösség

Jogilag élettársi közös vagyonnak minősül minden, amit Önök az életközösség alatt szereztek - az állatok is. Amíg együtt élnek nincs elszámolási kötelezettség. Azonban ha megszakítják az életközösséget meg kell osztani az ingóságokat, állatokat - feltételezem vannak mezőgazdasági gépek ... stb. Javaslom írja össze a vagyonukat, jelölje meg hogy most mi mennyit ér, és találja ki mit szeretne. Ha otthagy mindent - nyilván az állatokat nem viheti a lakásába - akkor kérje az értéküket. Amit leírt, abból arra következtetek, hogy 50-50%-os szerzési aránnyal nyugodtan számolhat, nem számít, hogy a párjának nagyobb volt a nyugdíja, hiszen Ön tevőlegesen rengeteget dolgozott, ezért a vagyon felére igényt tarthat. Dr. Illés Blanka

41. kérdés

vonal
kovilo
4:48:34
2012-07-14
Tisztelt Dr. Illés Blanka! A kérdésem a következő: Szülés után gyes-re vagy gyed-re leszek jogosult és mekkore ezek összege? A gyerek születése januárra van kiírva. ebben az évben,2012-ben kb.5 hónapot dolgoztam, 2011-ben 4 hónapot,végig egy munkahelyen, 2011. szeptember 21-től-2012. jun. 10-ig. Azóta táppénzen vagyok veszélyeztetett terhességgel. Az ezelőtti 2 évben nem volt bejelentett munkám csak 2010-ben jártam egy államilag támogatott tanfolyamra jan. 1-től máj.10-ig. Az utóbbi években máskor nem voltam biztosított kivéve a mostani táppénzem,ezt beleszámítják a biztosított napjaimba? Lehetséges,hogy jogosult legyek GyED-re? Előre is köszönöm a válaszát. .
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-08-09 08:09:55

Kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, így sajnos nem tudok válaszolni.

40. kérdés

vonal
czellath
2:38:55
2012-07-14
Üdvözlöm! Az érdekelne, hogy 2010.szept.1-2012.08.31-ig folyamtatos munkaviszonyom van határozott szerződéssel. Most 5 hetes vagyok, 2013.márc.17.-én fogok szülni. Érdekelne, hogy milyen ellátásban fogok a terhesség ideje alatt és szülés után részesülni. Milyen lehetőségeim vannak?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 08:15:52

A kérdése nem tartozik a családjog témakörébe, így sajnos nem tudok rá válaszolni.

39. kérdés

vonal
Ani01
2:57:50
2012-07-10
Tisztelt Dr. Illés Blanka Egy olyan kérdéssel fordulnék Önhöz hogy a férjemnek az előző házasságából van egy lánya 19 éves. A gyerektartás vonják a férjemtől mert előző év februárjában 2 nappal később adtuk fel a gyerektartás s az exe bírósághoz fordult egyből s így vonják a fizetéséből. De a lány most 2012 májusában befejezte az iskolát s dolgozik bejelentett minkahelyen s nem is tanul tovább de a férjemtől még mindig vonják a gyerektartást. Beadtuk a bírósághoz a lemondó kérelmünk most ebben a hónapban mert nem tudtuk hogy azt nekünk kell lemondani. S ezzel lenne két kérdésem hogy a férjemtől még jövö hónapban is vonni fogják a gyerektartást? S mivel a lány már június óta nem tanul akkor azt amit ebben a hónapban levontak a férjemtől azt visszaigényelhetjük?
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 08:11:59

Gyermektartásdíj

Amíg nincs bírósági határozat a fizetési kötelezettség megszüntetéséről addig vonni fogják. Eltér a bírói gyakorlat, van bíró aki a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kötelezi a másik felet - de erre, legalább is szerintem, nincs jogi lehetőség. jogalap nélküli gazdagodás jogcímén van lehetőség külön perben ezeknek a visszakövetelésére. De ezek igen kétesélyes perek - megvizsgálják mindenkinek a jövedelmi és vagyoni viszonyait, és ezt követően döntenek... Nem tudom mekkora összegről van szó, de lehet hogy magasabb a perköltség, nem biztos hogy megéri a per. Hosszú évekig tartó jogosulatlan fizetés esetén szoktak pert indítani, az az általános. Dr. Illés Blanka

38. kérdés

vonal
kaktusz29
6:58:44
2012-07-09
Tisztelt Ügyvédnő! A párom gyermeke miatt írok. A barátom több mint 2 éve hagyta el a volt élettársát, a fiuk akkor volt 6 éves. Az asszony nagyon sok tartozást halmozott fel a párom nevére (10millió körül), lakásrezsi, bírságok, kölcsönök stb. Ezért a párom nem jelentkezik be hozzám állandó lakcímmel pedig majd két éve együtt vagyunk. A tartozásokat vonják, külföldön dolgozik 4 hetente 1 hétre jön haza, máskülönben éhen halnánk. A kisfiú velem van minden második hétvégén péntek este 7-től vasárnap este 7-ig. Nem kap rendesen enni, nem ismeri az ételeket az anyja nem főz neki, minden kisebb terhelésre rosszul van elájul, asztmás, allergiás és atópiás dermatitisze van, állandóan fullad, az anyja nem vesz neki semmi gyógyszert, mondván nincs pénze, pedig élelmiszer boltja van (ami a páromé volt) mindenhová kocsival jár stb. 8 éves de még iskolába is most kerül fel. Most gyerektartási perrel fenyegetőzik. De nem ez zavar. Nehezen kezelhető srác, én elég szigorú vagyok vele, ennek ellenére ott tart, hogy alig akar tőlem haza menni. El lehet venni az anyától? Milyen kitételeknek kell megfelelni? Vajon a gyerek iránti törődés hiánya elég? Előre is köszönöm a válaszát
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 08:05:35

Gyermekelhelyezés

A gyermekelhelyezés az egyik legbonyolultabb területe a családjognak. amit leírt igen aggasztó, tehát érdemes megpróbálni. azt tudni a kell, nincs 100%-os per, nem lehet biztos benne, hogy megnyeri-e, de ha a gyermeket elhanyagolják, jók az esélyeik. Ha viszont az anyuka a per hatására összeszedi magát, és elkezd foglalkozni a gyerekkel - ez gyakran előfordul - akkor csupán a múltbéli nem megfelelő viselkedés miatt nem veszik el tőle. Az is fontos,hogy mit akar a gyerek - bár csak 14 éves kortól veszik figyelembe az akaratát, mégis meg fogják kérdezni tőle, és számít, hogy mit nyilatkozik majd... Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

37. kérdés

vonal
lacidani
3:43:18
2012-07-08
Tisztelt Ügyvédnő! Ne haragudjon, hogy megint zavarom. Kezdek kiborulni csecsemőkorú gyermekem apjától. A kapcsolattartásra való tekintettel megadtam neki az e-mail cimem, azóta egyfolytában arra irogat. Engem minősit. Most azt találta ki, hogy nem biztositom a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást számára. Arra hivatkozik, hogy abban a szobában tartózkodom, amelyben Ő van a gyermekkel. Ez igaz is, csak azt nem teszi hozzá az apa, hogy nem velük foglalkozom, hanem a dolgomat végzem. Arról nem beszélve, hogy a kisfiam nagyon ragaszkodik hozzám és ha kimegyek a szobából, akkor van, hogy sir utánam, vagy a kis kezével mutatja, hogy jöjjenek utánam. Az apa arról is hallgat, hogy eddig Ő jött ki utánam a gyerekkel, ha én bármilyen okból kijöttem a szobából. S arról is hallgat, hogy nemrég úgy akarta banánnal megetetni, hogy nem pépesitette és majdnem megfulladt a gyerek, hogy fekete kávéba nyomta az ujját majd a gyerekkel leszopatta az ujjáról a kávét és az előszoba hideg padlózatára fektette a gyereket. Ezek után persze, hogy nem szivesen hagyom egyedül vele. Azzal fenyegetett meg, hogy nem látja jó dolognak, hogy a kisfiam nálam van és erre hivatkoztatva elveteti tőlem. Kérdésem: megteheti? Nem kell bizonyitania, hogy valóban zavarom a kapcsolattartást? Másik pedig: a biróság a gyermeket nálam helyezte el, nem rendelt el közös szülői felügyeletet. Az került bele a Végzésbel, hogy majd a gyerek 3 éves korában a kapcsolattartást az apa s a Pici között újraszabályozzák, valamint a szülői felügyeleti jogra is kitérnek, mivel az apa közös felügyeletet akart én viszont nem. Az apa nem tudja ezt elfogadni és most azzal jött, hogy az első tárgyaláson Ő jegyzőkönyvbe mondta, hogy csak azért egyezik bele a csecsemő nálam való elhelyezésére, mert a gyerek kicsi még. A második tárgyaláson ezt már nem emlitette. A végzésben ezen megjegyzése nem szerepel. A biróság elutasitotta azt a kérését, hogy a második tárgyalás jegyzőkönyvébe utólag kerüljön bele, a hogy a kisgyerek kora miatt lehet csak nálam. Kérdésem: akkor most ki rendelkezik a gyermek szülői felügyeleti jogával? Mi a mértékadó a jegyzőkönyv vagy a Végzés? Továbbá: a kapcsolattartás úgy került szabályozásra, hogy minden héten pénteken 14-15 óra között (pótló nap szombat ezen időtartamban)...az apa kitalálta, hogy a kapcsolattartás egy órájában Ő ellesz a gyermekkel utána pedig én számoljak be neki a gyerekről kötelezően. Köteles vagyok arra, hogy a lakásomban engedjem tartózkodni a láthatás idejének lejárta után? Valamint mik azok, amikről feltétlenül köteles vagyok Őt tájékoztatni, annak ellenére, hogy Ő semmit sem kérdez? Előre is köszönöm a válaszát! Maradok tisztelettel: Lászlóné
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-16 07:56:49

Kapcsolattartás

1. A kapcsolattartás idején valóban nem szabad bemenni, akkor se ha sír a gyerek - hangsúlyozom nem a saját véleményemet mondom! A kapcsolattartásnak az a lényege, hogy az apa és a gyerek egymáshoz szokjanak, hogy 3 éves korában, amikor elviszi, akkora már tudja kezelni ezeket a helyzeteket - itt nem csak a gyerek, hanem az apuka is tanul. Semmiképp nem mutat jól egy gyermekelhelyezési perben, ha Magának van pár elmarasztalása a kapcsolattartás akadályozása miatt. Ha tanácstalan meddig mehet el, szerintem érdemes bemenni a gyámhivatalba és segítséget kérni, ők mit javasolnak. Főleg azért, mert ha apuka bejelentést tesz, ők fognak majd eljárni, nem árt, ha már ismerik Magát. 2. A végzés számít. Emellett ma a magyar jog szerint nincs lehetőség közös szülői felügyeleti jogra bírói döntés alapján, csak ha Maga is belemegy... nyilván nem fog. 3. Nem nem köteles! Mondja meg az apukának, hogy magánlaksértés, ha a maga kérése ellenére nem távozik. Emellett nincs közös szülői felügyeleti jog, így nincs teljes körű tájékoztatási kötelezettség sem! Üdvözlettel: Dr. Illés Blanka

36. kérdés

vonal
czipott
2:02:59
2012-07-05
Üdvözlöm, én egy 27 éves kismama vagyok, és kétségbe vagyok esve.jelenleg nincs semmi jövedelmem, juniusban megszünt a határozott idejű szerződésem, szociális támogatást az bönkormányzattól max.6000ft-ot tudnék igényelni, és még a tb-t is magamnak kell fizetnem. Nem tudom milyen lehetőségeim vannak, mire számíthatok, nem volt folyamatos munkavisz.az elmult 3 évben 1-2hónap kiesések voltak. mire számíthat egy ilyen helyzetben lévő kismama.A válaszát előre is nagyon köszönöm. Cz. Krisztina
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

2012-07-05 15:36:09

Sajnos ez a kérdés nem tartozik a család jog témakörébe, így nem tudok segíteni. A gyed-nél gyes-nél vannak méltányossági szabályok is - tehát bizonyos feltételekkel az is kaphat, akinek a főszabályok szerint nem jár. Illetve nagyszülő is igénybe veheti bizonyos feltételekkel - javaslom ezeknek járjon utána az illletékes szervnél.

35. kérdés

vonal
Wolf
3:04:46
2012-06-27
Jo napot. Köszönöm szepen,hogy välaszolt az elözö kerdesre. Kicsit reszletesebben leirnäm a körülmenyeket.. Az apuka kettös ällampolgär,magyar-nemet. Magyarorszägon született. Apasägi nyilatkozatot nem tudott tenni Magyarorszägon,mert nincs magyar irata es ez nem is lett elintezve.. Nemetorszägban tett egy apasägi nyilatkozatot amikor a kisfiam 1eves volt. Ezt en is aläirtam,de magyarorszägon nem fogadtäk el,mert a gyermek magyar ällampolgär. En mint magyar ällampolgär ha haza megyek a kisfiammal akkor az apuka elveheti tölem a gyermeket...,mind a ketten ragaszkodunk a kicsihez,szeretnem ha en nevelhetnem fel. En amikor kijöttem külföldre különösebben nem jelentettem be sehol Magyarorszägon a kiutazäsomat,bejelentett munkahelyem is van,de gyed-en vagyok. A vedönövel beszeltem meg a kiköltözesünket. Köszönöm a segitseget.
szakértő fényképe

Dr. Illés Blanka

Családjogi ügyvéd

Vissza az előző oldalra

hirdetés

BABÁT VÁRSZ?

Kíváncsi vagy, hogy mekkora? Mit érez? Hallja-e, ha beszélsz hozzá? Tudj meg mindent a babavárás csodájáról, miközben életed legfontosabb naplóját töltögeted a saját pocakos és ultrahang fotóiddal, érzéseiddel, élményeiddel. Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

Szakértők

Képgaléria

Hivatalos ügyek

Koronavírus: Közölték az első részletes adatokat a járványban elhunytakról - Ezt lehet tudni a vírus magyar áldozatairól tovább

Ezentúl részletesebb adatokat osztanak meg a kormány hivatalos koronavírussal foglalkozó oldalán: látható lesz az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége(i) is. Március 31-én megérkeztek...

Babát várok, mi lesz, ha elkapom a koronavírust? - Az országos tisztifőorvos tanácsai várandósoknak, otthon dolgozóknak, időseknek tovább

Mit tanácsolnak az időseknek? Mi a helyzet a kismamákkal? Mit tegyen az, aki észleli a koronavírus-fertőzés tüneteit? Van-e gyógyszer a betegség ellen? ...

Koronavírus-járvány: Kijárási korlátozás lép életbe március 28-tól - Orbán Viktor jelentette be ma reggel  tovább

Magyarországon március 27-re 300-ra nőtt a regisztrált koronavírusos betegek száma, az Oparatív törzs a csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hamarosan belépünk a tömeges megbetegedések...

Családtámogatások a koronavírus-járvány idején: Gyed, gyes, gyet, nagyszülői gyed és gyes változások tovább

Megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról szóló rendeletek a Magyar Közlöny legfrissebb számában....

Kivihetem a kisbabámat babakocsiban levegőzni? Mi lesz velem, ha most jár le a gyes, gyed? - Ezek hangoztak el a sajtótájékoztatón tovább

A tömeges megbetegedések időszaka jön, mondta el a hétfői sajtótájékoztatón Orbán Viktor, és további intézkedéseket is bejelentett, ami az egészségügyet vagy a gazdaságot illeti....

Hatósági házi karantén koronavírus idején: Mit szabad és mit nem, ha házi karanténba kényszerülsz? - Hivatalos tájékoztató tovább

A koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed, ezért a tömeges járvány megelőzéséhez az a legfontosabb, hogy ne fertőzzük meg egymást. Ezért azokat, akik potenciálisan fertőzöttek,...

Nyolcadikos a gyerek? Fontos változás a felvételi eljárásban a koronavírus miatt - Az Oktatási Hivatal tájékoztatása tovább

A középiskolába felvételizőknek eredetileg március 19. és 20. között nyílt volna lehetősége arra, hogy változtassanak a megjelölt tanulmányi területeken - ezt a határidőt módosította...

Orbán Viktor: Húsba vágó döntéseket hoztunk - Ezeket jelentette be a miniszterelnök ma délután tovább

2020. március 18-ra már 58 regisztrált koronavírusos személy van Magyarországon, és az országos tisztifőorvos szerint ez a szám a napokban több száz, vagy akár több ezer is lehet....

Országos tisztifőorvos: Már az ország minden területén van koronavírusos beteg tovább

Jelenleg 58 regisztrált koronavírusos beteg van Magyarországon, de beléptünk a csoportos megbetegedések szakaszába, mondta el Müller Cecília a szerdai sajtótájékoztatón....

12 dolog, amit tarts be, hogy elkerüld a koronavírus-fertőzést! - Tanácsok kismamáknak, szülőknek az NNK-tól tovább

Mint a szakemberek nem győzik hangsúlyozni, az új koronavírus járvány terjedésének megelőzésének legfontosabb pontja, hogy maradjon otthon és mosson rendszeresen kezet. Ugyanakkor a további...

Szoptatás

Ezért is fontos, hogy szoptasd a kisbabád! Újabb nyomós érvet találtak a kutatók az anyatejes táplálás mellett tovább

Egy friss kutatásban megállapították, hogy a szoptatás általi immunitás átadása hosszú távú, a szoptatáson túl is tart - a védelmet az immunsejtek átadása biztosítja, teljesen függetlenül...

"9 éves koráig szoptattam a kislányomat - De engedném neki tovább is, ha akarná, nincs ebben semmi rossz" tovább

Hatalmas felháborodást váltott ki az internetezők körében az az anyuka, aki 9 éves koráig szoptatta legkisebb lányát - pedig szerinte nincs ebben semmi természetellenes....

"Még mindig szoptatom a 7 éves kisfiamat - és nem hiszem, hogy szégyenkeznem kellene emiatt" tovább

Hatalmas viták szoktak keveredni abból az anyukás csoportokban, hogy meddig is kell, vagy éppen meddig "elfogadott" szoptatni egy gyermeket. Most egy olyan anyuka mesél, aki ma hétéves fiát még...

Ezért fontos, hogy legalább 6 hónapig szoptasd a kisbabád! Milyen betegségek és problémák ellen véd az anyatejes táplálás? tovább

A kisgyermekek egészségét elsősorban anyatejes táplálással lehet megalapozni, az utóbbi 15 évben világszinten mégis szinte stagnált a kizárólagos szoptatás aránya. Milyen betegségek ellen...

Tejkiütés babánál: okai, tünetei, kezelése - Mikor szükséges orvoshoz vinni a kisbabád a kiütések miatt? tovább

A tejkiütés (más néven crusta lactea) már nevében is utal arra, hogy okának a tejet – legtöbbször az anyatejet – tartják, hiszen általában szoptatott babáknál látható, de ugyanolyan...

Babaétrend 2017: régi alapelvek dőltek meg a szoptatással, hozzátáplálással kapcsolatban! - Új javaslatok a szakembertől tovább

Meddig ideális a kizárólag anyatejes táplálás? Hogyan kerülheti el a baba az ételallergiát? Kell-e speciális étrend szoptatás alatt? A szakember új alapokra helyezi a szoptatás és hozzátáplálás...

Szoptatás: legalább hány hónapig szoptasd a kisbabád? Milyen előnyökkel jár a szoptatás a babának és a mamának? tovább

Születés Hete Fesztivál - milyen előnyökkel jár a szoptatás a babának és mamának? Milyen betegségek kockázatát csökkenti a szoptatás? A szoptatás előnyei és jótékony hatásai, az anyatej...

Szoptatás világhete: 6 hónapos korára már csak a babák fele kap anyatejet tovább

Miért az anyatej a legtökéletesebb táplálék a babának? Miért hagynak fel általában a szoptatással a kismamák? Mi történik, ha a baba 1 éves kora előtt kap tehéntejet? A Szoptatás Világhete...

Szoptatás világnapja - Miért fontos az anyatej a babának és az anyának? tovább

Az anyatej természetes, speciális anyagai révén biztosítja a csecsemő aktuális tápanyagszükségletét, a szoptatás pedig megalapozza a kiegyensúlyozott fejlődést - hívta fel a figyelmet Bábiné...

Túl sok az anyatejed? - Most még többet fizetnek érte, ha leadod az anyatejgyűjtő állomáson! tovább

Másfélszeresére emelik a leadott anyatej áráért kapott juttatást - jelentette be a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerdán, Budapesten....

Párkapcsolat

Párkapcsolat

A boldog házasság a genetikán is múlik - Így tudhatod meg, hogy jól választottál-e párt magadnak tovább

Párkapcsolati problémák babavárás alatt és után: Így oldjátok meg hatékonyan a konfliktusokat a szakember szerint tovább

Boldog párkapcsolatra vágysz? 10 fontos dolog, amit minden nap mondj el a párodnak - Ezt tanácsolja a szakértő tovább

Ez az oka, hogy sok párkapcsolat tönkremegy, miután megszületett a gyerek! - Miben hibázik a legtöbb apa és anya? tovább

10 dolog, amiről a boldog párok rendszeresen beszélgetnek - A párterapeuta elárulja tovább

Még hogy nincsenek romantikus férfiak? 14 fotó, ami bizonyítja, a férfiak is mindent megtesznek a szerelmükért tovább

Miért panaszkodsz, ha megvan mindened? Tényleg olyan nehéz ma boldognak lenni? - Fontos üzenetet fogalmazott meg egy édesanya tovább

Otthon, barkács

Otthon, barkács

Így készíts szájmaszkot házilag: Van, amelyiket varrni sem kell! - 5 videós ötlet, lépésről lépésre elkészítéssel tovább

Alumínium rendezvénysátor kültéri programokhoz tovább

Mezítlábas ösvény házilag: Így készítsd el lépésről lépésre! - Hasznos tanácsok az építéshez és a tisztításhoz  tovább

5+1 tökéletes koktél szilveszterre és más különleges alkalomra tovább

Kreatív ötletek parafadugóból! 17 hétköznapi tárgy, amit házilag is elkészíthettek a gyerekkel - Fotós diy ötletek tovább

Zöld smoothie veszélyei: Ezért vigyázz, ha zöld turmixot adsz a gyereknek vagy te iszod! - Károsíthatja az egészséged tovább

Látványos húsvéti dekoráció fakorongból, házilag: Ha van kerted vagy erkélyed, feltétlenül próbáld ki idén! tovább

Babakonyha

Babakonyha

Kívül ropogós, belül puha házi tejes kifli recept: Így készítsd lépésről lépésre! - Kezdőknek is menni fog tovább

Növényi tej vs tehéntej: Mit kell tudni a legnépszerűbb növényi italokról? Mi mindenben különböznek a tehéntejtől? tovább

Dinnyetorta recept: mennyei, lédús finomság, ami 5 perc alatt kész! A legjobb desszert kánikulában tovább

5 mennyei süti recept képpel, ételallergiás gyerekeknek! - Kipróbált receptek a gasztroblogger anyukától tovább

Így kerülheti el a gyerek a betegségeket akkor is, ha ételérzékeny! Tejmentes, fruktózban szegény ételek recepttel tovább

Pofonegyszerű házi pizza recept: finomabb lesz, mint ha házhoz rendelnéd! - Így készítsd lépésről lépésre tovább

Hozzátáplálás: hány hónapos korban vezesd be a tejet és a glutént a baba étrendjébe? Ez lenne az ideális a gyermekorvos szerint tovább

hirdetés

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Videók

Recept ajánlatunk

Hamis tepertős pogácsa

Hamis tepertős pogácsa

Egytálételek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 20 dkg liszt 10 dkg Graham-liszt 5 dkg zabkorpa 5 dkg búzakorpa 2 db tojás 2 dl tejföl 2 dkg élesztő 15 dkg margarin só bors 1 dl tej cukor tojás a tetejére

Recept:

A tejet langyosra melegítjük, hozzáadunk egy kevés cukrot, majd az élesztőt, megvárjuk, amíg felfut. A lisztet, a korpát összekeverjük a sóval, ízlés szerinti borssal, hozzákeverjük a tojásokat és a lágy margarint, végül a felfutott élesztőt. Alaposan &ou(...) tovább a teljes recepthez...


Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Pocakosnapló

Pocakosnapló

2 800 Ft.-

Megnézem

Legfrissebb szakértői válasz

Dr. Árvainé Koczok Márta

Dr. Árvainé Koczok Márta

tanácsadó szakpszichológus

tovább a szakértőhöz >>

Éjjeli felriadás

Kedves Édesanya!
Gyermeke valószínűleg az őt érő stresszt így tudja kezelni, a szülő közelsége a nyugtató számára. Ez valóban sok feszültséget generálhat otthon. Én első körben ki próbálnám deríteni, mi jelent most neki fokozott stresszt. Ki lehet próbálni relaxációs technikákat, melyeket könnyedén egy-egy relaxációs mesekönyv segítségével is megtanulhat. A technika rendszeres alkalmazása, a mindennapi feszültségek átbeszélgetése, a több játék, több szülői figyelem, megoldást hozhat. Ha azonban ez nem eredményez jelentős javulást, érdemes konzultálni egy szakemberrel.

Ezt olvastad már? [x]
Hivatalos ügyek

Orbán Viktor: Ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak - A miniszterelnök csütörtöki bejelentése

vissza vissza