Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > Gyed Extra - Szülők Lapja

Gyed Extra


2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint korábban. A gyed extra 2016. január 1-jén változott utoljára, részletek a cikkben.

Szerző: Szülők lapja
2015-01-01
Forrás: Szülők lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

Ez a cikk 1854 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Figyelem, változás! Frissítve 2016. január 4.
A gyed extra utoljára 2016. január 1-jén változott: a korábbi 1 éves kor helyett már a baba 6 hónapos korától jár - kattints a további részletekért! »


További változások 2016:

2015. december 31-ig gyedre jogosultak:
A gyed-re való jogosultsági időtartam meghatározásánál 2015.december 31-ig az előzetes biztosításban töltött napok számától függött  a gyed hossza. A régi szabály vonatkozik a 2015. december 31-ig megkezdett gyed időtartamára.

2016. 01.01.-től a gyed hossza:
2015. december 31-ét követően gyed-re jogosulttá váló biztosítottak esetében követően a gyed a csed, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejáratát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 
Változás: Kérelem benyújtása
A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is.
 
Változás: Munkavállalás gyed mellett
2016. január 1-jétől a gyed igénybevétele mellett a folyósítás első napjától kezdődően lehetőség van teljes munkaidőben munkát vállalni.
A 2016. január elseje után  munkavégzés mellett gyedet igénylők esetében megszűnik a 60 napos késleltetett gyed fizetés, akkor is, ha a gyermek elmúlt egyéves és a gyedet igénylő első alakalommal igényli a gyedet. Az új szabályozást azon gyermekekre kell alkalmazni, akik 2015. december 31-ét követően töltik be első életévüket.

Változás: Diplomás Gyed
A diplomás gyed-et igénybe vevők a szülést követő 169. napon munkát vállalhatnak anélkül, hogy elveszítenék a gyed-et. ( Csedre nem jogosultak az anyukák, gyest a gyedre való jogosultságig kérhetnek.)

Gyermekgondozási díj havi összege

A diplomás gyed könnyebb értelmezhetősége miatt, részletezzük, hogy mikor minimálbér és mikor garantált bérminimum ennek az alapja.
a) a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 70 százaléka
b) a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka.


AZ OEP 2015.01.01.-ÉN ÉLETBE LÉPETT, KORÁBBI HIVATALOS TÁJÉKOTATÓJA ALÁBB OLVASHATÓ (EZ VÁLTOZOTT):

Ki kaphatja a Gyed Extrát?
Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani. Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született.

Mi változott 2014-ben?
2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint korábban. Több gyermek esetében, akkor folyósíthatóak gyermekenként külön – külön az ellátások, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra.

Például, ha a biztosított anyának a 2013.02.01-jén született első gyermeke jogán járó gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. 01.01-én (vagy azt követően) megszületik a második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és emellett a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyt, majd ennek lejárát követően gyermekgondozási díjat kaphat.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A legkisebb gyermek után járó ellátás iránti kérelmet (csak úgy, mint eddig) a foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Milyen nyomtatványon kell kérni, és mit kell hozzá csatolni?
Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A gyed esetében pedig az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

A kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,
- „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű
nyomtatványt,
- Jövedelemigazolást.

Munkavégzés gyed folyósítása mellett
 
Kire vonatkozik?
A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása mellett (a gyes folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.

— Ha Ön még nem dolgozik, de gyermeke elmúlt már 1 éves, és 2014. 01.01-jét követően szeretne visszamenni, vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába állását nem kell bejelenteni a gyed-et folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni. (A gyed folyósításában ez nem okoz változást.)

— Ha Ön munkavégzés miatt 2014. 01.01-jét megelőzően szüneteltette a gyed folyósítását, akkor a szüneteltetett gyermekgondozási díj továbbfolyósítását kérheti.
Ebben az esetben a korábban megállapított gyed-et tovább fogják folyósítani a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben.

Például, ha a 2012. 09.01-jén született gyermek szülője (aki egyébként a gyermek 2 éves koráig jogosult az ellátásra) 2013. 10. 01-jétől visszament dolgozni, és emiatt le kellett mondania a gyed-ről, úgy a szülő 2014. 01.01-jétől kérheti, hogy részére ismét, azaz továbbfolyósítsák a gyed-et. Ebben az esetben 2014. 01.01-jétől a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, azaz 2014. 09. 01-jéig kapni fogja a gyed-et. Ha azonban 2013.10.01-jétől heti 30 órában vállalt munkát, és kérte a gyermek után a gyes-t, akkor 2014.01.01-jétől le kell mondania a gyes-ről, csak akkor tudják részére a gyed-et megállapítani. Munkát
azonban már korlátlan időtartamban végezhet.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol – a folyósítás szüneteltetését megelőzően - legutoljára folyósították a kérelmezőnek a gyermekgondozási díjat. Azaz vagy a fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez vagy a foglalkoztatója által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez.

Ha az igénylő időközben munkáltatót váltott és a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoztató nem működtet társadalombiztosítási kifizetőhelyet, akkor a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell a kérelmet benyújtani. Az igény bejelentése személyesen vagy postai úton történhet.

Fontos, hogy a gyed-et nem folyósítják újra automatikusan, a gyed továbbfolyósítást kérni kell!

Hogyan kell igényelni a gyermekgondozási díjat?
Biztosítási jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása
A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” GYED. 1. elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani.
A gyermekgondozási díj iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat.

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” (KPE160/A)  elnevezésű nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyv) is mellékelni kell.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnálnyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél írásban nyújthatja be a kérelmét, az "Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

Ezeket az igazolásokat kell benyújtani a kérelemmel
A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásával együtt a következő igazolásokat is be kell nyújtani, illetve be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a csecsemőgondozási díjat/terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították, örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást, családbafogadó gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozat, magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot,
a biztosítás megszűnését követően benyújtott gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyvet) is mellékelni kell, aki 2015. január 01-jét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel gyed-et, annak a kérelméhez csatolni kell az ellátás igénylését megelőző év első napjától az igénylés napjáig terjedő időtartam vonatkozásában, a korábbi foglalkoztatók által kiállított "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához elnevezésű nyomtatványt.

A gyermekgondozási díjra jogosultság időtartama ikrek esetében
Ki kaphat?
2013. 12. 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a
terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól
gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel
meghosszabbodik.

Például: A 2012. 01.01-től biztosított kismama 2014.05.10-én ikreket szül. A szülést megelőző
biztosítási jogviszonyára figyelemmel, 2017.05.10-ig, a gyermekei két éves korától számított
további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra. (Ikrek esetében nem jár dupla gyed, mert
azonos várandósságból születtek.)

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
Ha biztosított a gyed igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor
nem kell külön igényelni, automatikusan 1 évvel meghosszabbodik a gyed jogosultság
időtartama.

Kinek jár a diplomás Gyed?
2014. január 1-jétől bevezetik a „diplomás gyed” intézményét.
- Annak jár, aki magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
- a szülést megelőző két éven belül
- 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
- és a hallgatói jogviszony fennállása alatt,
- Illetve annak szüneteltetését vagy megszűnését követően 1 éven belül szül.

Mitől függ annak összege?
- Attól, hogy a hallgató alap vagy mesterképzésben részesül a szüléskor vagy azt megelőzően.
A hallgató alapképzésben vesz, vagy vett részt
- Akkor a gyed havi összege a minimálbér 70%-a.
Amennyiben mesterképzésen tanult, vagy tanul, akkor:
- A gyed havi összege a garantált bérminimum 70%-a.
A beküldendő nyomtatványokat letöltheti Az Oep oldaláról

Mit kell tenni, ha az adataimban változás következik be?
Az ellátásban részesülő szülő köteles 15 napon belül minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek, amely az ellátásra jogosultságát vagy ellátása folyósítását érinti.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírságot szabhat ki az egészségbiztosító.

Amennyiben az ellátásra jogosult körülményeiben olyan változás következik be, amely alapján már nem járna az ellátás, azt 8 napon belül kell bejelenteni az ellátást folyósító kifizetőhelynek, vagy egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek.
Ha a biztosított részére az ellátást az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv folyósítja és a biztosítási jogviszony az ellátás folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles haladéktalanul értesíteni az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervet a jogviszony megszűnésének időpontjáról.

Forrás: OEP
Fotó: FreeDigitalPhotos

CSED (TGYÁS), GYED, GYES KALKULÁTOR >>

CSED (TGYÁS), GYED, GYES, kismama ellátások kisokosa >>

Címkék: Gyed Extra, diplomás gyed, ikergyermek, munkavégzés gyed mellett

Feliratkozás hírlevélre

Érdekesnek találtad ezt a cikket? Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkeinkről, iratkozz fel hírlevelünkre.

Email*
Név*
hirdetés

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

SZÉP-kártyád van? Erre figyelj most oda, hogy el ne vesszen a rajta lévő összeg!
SZÉP-kártyád van? Erre figyelj most oda, hogy el ne vesszen a rajta lévő összeg!

Legkésőbb 2017. május 31-ig használhatók fel a SZÉP-kártyákra két éve feltöltött juttatások - jelenleg mintegy 4,2 milliárd forint van a kártyákon - ezt követően a kártyakibocsátó bankok visszautalják a munkáltatóknak a megmaradt pénzt.

tovább a cikkre
Adóbevallás 2017: már csak néhány napig kérheted az szja-bevallásod tervezetének postázását a NAV-tól!
Adóbevallás 2017: már csak néhány napig kérheted az szja-bevallásod tervezetének postázását a NAV-tól!

Már csak néhány napig lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a személyi jövedelemadóról (szja) szóló adóbevallási tervezet postázását - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

tovább a cikkre
Munkaszüneti napok 2017: hivatalosan is munkaszüneti nap lett nagypéntek! - Így  a húsvét 4 napos munkaszüneti ünneppé vált
Munkaszüneti napok 2017: hivatalosan is munkaszüneti nap lett nagypéntek! - Így a húsvét 4 napos munkaszüneti ünneppé vált

Az Országgyűlés kedden a Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

hirdetés

BABÁT VÁRSZ?

Kíváncsi vagy, hogy mekkora? Mit érez? Hallja-e, ha beszélsz hozzá? Tudj meg mindent a babavárás csodájáról, miközben életed legfontosabb naplóját töltögeted a saját pocakos és ultrahang fotóiddal, érzéseiddel, élményeiddel. Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Videók

Recept ajánlatunk

Spenótfelfújt

Spenótfelfújt

Egytálételek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 20 g vaj 20 g liszt 150 ml tej, vagy babatej 50 g spenótpüré 20 g reszelt sajt tojás fele

Recept:

A vajat felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet és habzásig hevítjük. Felöntjük a tejjel (babatejjel) és sűrűre főzzük. Hozzáadjuk a megfőzött, ledarált spenótpürét, a reszelt sajtot és egy fél tojást.
Ha a massza túl lágy, akkor egy kevés zsemlemorzs(...) tovább a teljes recepthez...


Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Pocakosnapló

Pocakosnapló

2 800 Ft.-

Megnézem

Legfrissebb szakértői válasz

Dr. Árvainé Koczok Márta

Dr. Árvainé Koczok Márta

tanácsadó szakpszichológus

tovább a szakértőhöz >>

Éjjeli felriadás

Kedves Édesanya!
Gyermeke valószínűleg az őt érő stresszt így tudja kezelni, a szülő közelsége a nyugtató számára. Ez valóban sok feszültséget generálhat otthon. Én első körben ki próbálnám deríteni, mi jelent most neki fokozott stresszt. Ki lehet próbálni relaxációs technikákat, melyeket könnyedén egy-egy relaxációs mesekönyv segítségével is megtanulhat. A technika rendszeres alkalmazása, a mindennapi feszültségek átbeszélgetése, a több játék, több szülői figyelem, megoldást hozhat. Ha azonban ez nem eredményez jelentős javulást, érdemes konzultálni egy szakemberrel.

Ezt olvastad már? [x]
Hírek, érdekességek

A magyar gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak - Legtöbbjük aggódik a jövő miatt

vissza vissza