Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > Kismamákra, kisgyermekes szülőkre vonatkozó munkajogi szabályok - Szülők Lapja

Kismamákra, kisgyermekes szülőkre vonatkozó munkajogi szabályok


Milyen munkajogi szabályok vonatkoznak a kismamákra? Felmondási védelem, felmondási idő, munkakör, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, kismamáknak bér, mentesülés a munkavégzés alól, pótszabadság, túlórák, jó tanácsok kismamáknak...

Szerző: Dr. Hajdu - Dudás Mária
2013-12-02
Forrás: Szülők lapja
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

Ez a cikk 3651 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

szakértő Dr. Hajdu - Dudás Mária
Munkajogi ügyvéd
kérdezd szakértőnket a témában >>
A munkáltatók egy része kiemelt védelemben részesíti a kismamákat, biztosítja a részmunkaidőt, nem sérti meg a felmondási szabályokat, biztosítja az egészségi állapotnak megfelelő munkakört, örömmel várja vissza az anyukákat (apukákat) a fizetés nélküli szabadság lejártát követően. Jelen cikk célja, hogy a többi munkaadó számára is követendő példa érdekében ismertesse a törvényi rendelkezéseket.

Diszkrimináció tilalma
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egyenlő bánásmód elvébe ütközik az az eljárás, amikor az állásinterjún a pályázó egy nő, és a cég ezt a hátrányára értékeli gondolván, hogy biztosan hamarosan babát tervez, sőt már vannak gyermekei, akik várhatóan sokat fognak betegeskedni. 
 
A kismamákat tehát megilleti az egyenlő bánásmód követelménye (ez azt jelenti, hogy nem lehet indokolatlan megkülönböztetést tenni a munkavállaló neme, egészségi állapota, családi állapota, fogyatékossága, meggyőződése, vagy bármely egyéb helyzete, vagy tulajdonsága tekintetében), melynek a munkáltató már a kiválasztás során köteles eleget tenni. A munkaviszony fennállása alatt a munkáltató nem kötelezheti arra, hogy vesse alá magát terhesség megállapítására irányuló eljárásnak, sőt igazolást sem kérhet arról, hogy várandós-e (természetesen ez alól kivétel, ha a munkavállaló maga hivatkozik e tényre a felmondási védelem érdekében). 
 
Abban az esetben, ha a munkáltató nem ennek megfelelően jár el, a munkavállaló az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat. Az eljárás során a kismamának elegendő valószínűsítenie az érdeksérelmet, (anyaságából eredően következett be a megkülönböztetés), míg a munkáltatónak bizonyítania kell, hogy nem emiatt szüntette meg a munkaviszonyt (hanem azt a munka jellege, vagy természete indokolta, intézkedése arányos és jogszerű volt).
 
Felmondási védelem
Minden kismama tudja: a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyát a várandósság tartama alatt. Mit jelent ez?
 
A korábbi munkajogi szabályok szerint, ha a munkavállaló a felmondás közlésekor terhes volt, abban az esetben a védelem fennállt akkor is, ha a felmondáskor arról sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem tudott. A hatályos szabályok szerint felmondási védelem csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha erről a munkáltatót még a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta. A bejelentést a bizonyíthatóság érdekében írásban javasolt megtenni.
Felmondási védelem illeti meg továbbá a kismamát a szülési szabadság (erre az időszakra kapja a tgyást), a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyed és gyes folyósításának ideje), valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.
 
A felmondási védelem azt jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyt. Ebből pedig az következik, hogy azonnali hatályú felmondással (amikor a munkavállaló próbaidő alatt áll, vagy ha lényeges kötelezettségszegést követ el) élhet a munkáltató, és az is, hogy a határozott idejű munkaviszony esetén nincs felmondási védelem (az sajnos megszűnik, ha lejár a munkaszerződés szerinti időtartam).
 
Amennyiben az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa, szülési, vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe, kikerül a felmondási tilalom alól, azaz a jogviszonya megszüntethető felmondással. Erre elegendő indokul szolgálhat a munkáltató részéről, hogy nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkozatásra irányuló ajánlatot elutasítja. 
 
Felmondási idő
A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, azaz előfordulhat az is, hogy amikor a kismama visszatér gyes után, azonnal kézhez kapja a felmondást. Természetesen szabadsága pénzbeli megváltására ebben az esetben is jogosult.
 
Egészségi állapotnak megfelelő munkakör
A munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható (pl. cipelnie kell, sugárzásnak kitett helyen dolgozik). A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges.
 
A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.
 
Szülési szabadság
Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult (annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette). A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen azzal, hogy ettől a felek megállapodása eltérhet.
 
Fizetés nélküli szabadság
A munkavállaló (nem a véletlen műve, hogy nem csak a kismama szerepel jogosultként feltüntetve) fizetés nélküli szabadságra jogosult gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából –, továbbá gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyes folyósításának tartama alatt.
A fizetés nélküli szabadság a munkavállalót a törvény erejénél fogva megilleti, annak igénybevételéhez elegendő egy erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
 
Fizetés nélküli szabadság megszakítása
A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. Itt is javasolt az írásban történő tájékoztatás, minden félreértés elkerülése érdekében.
 
Amikor a kismama munkára jelentkezik (mit és mennyiért?)
A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani, továbbá köteles a munkavállalónak a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően ajánlatot tenni a bérfejlesztésre. 
 
Mentesülés a munkavégzés alól
A várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálat a kismamát mentesíti a munkavégzési kötelezettség elől, azaz a munkáltató nem teheti meg, hogy a szabadsága terhére engedi el a vizsgálatokra. Ugyanez a szabály érvényes a baba megszületését követően is, ugyanis a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.
 
Hasonló a szabályozás a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés esetén is.
Amennyiben a munkavállaló a fentiekre tekintettel mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, a kiesett időre távolléti díjra jogosult.
 
Pótszabadság és munkaidő-kedvezmény
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár (a mérték fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő).
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
 
Éjszakai munka, túlóra, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
A munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, továbbá a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig, egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható, a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, éjszakai munka, rendkívüli munkaidő, vagy készenlét nem rendelhető el.
A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig.
 
Jótanács kismamáknak
Kedves Kismamák, azt javaslom, hogy a munkába történő visszatérés előtt mindenképpen legyetek tisztában a fenti szabályokkal, a határozott, magabiztos tudás fél siker. A nyilatkozatokat írásban tegyétek meg, közös megegyezést pedig csak abban az esetben írjatok alá, ha annak eredménye a Ti érdekeitek is szolgálja. 
 
 
Fotó: Freedigitalphotos.net
 
 

Címkék: kismama, munkajog, részmunkaidő, felmondás, terhesség, várandósság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, pótszabadság

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

Tündéri versek és mondókák a baba öltöztetéséhez, fürdetéséhez, játékhoz, altatáshoz
Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

Amit a felmondási tilalomról tudni kell

Mikor nem szüntethető meg a munkavállaló jogviszonya felmondással az új Mt. szerint? A várandósság esetén mi a tilalom feltétele, a keresőképtelenség továbbra is védelmet jelent?

tovább a cikkre
Várandós kismamákra vonatkozó munkajogi szabályok

Terhesség alatti munkavégzés szabályai. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy a várandós nőkre milyen munkajogi szabályokat kell alkalmazni, mikor illeti meg őket a felmondási védelem, próbaidő alatt milyen lehetőségeik vannak, elrendelhető-e túlmunka, elmehet-e a kismama a kötelező orvosi vizsgálatra munkaidőben, továbbá milyen munkaköri feltételek mellett foglalkoztatható.

tovább a cikkre
Munkába visszatérő kismamák adókedvezménye

A kismamák munkába való visszatérését igyekszik segíteni a törvény, amely szerint a GYES mellett, illetve GYESről visszatérő kismamák után adókedvezmény vehető igénybe.

tovább a cikkre
Terhesség bejelentése a munkáltató felé

Amint kiderül, hogy egy kismama babát vár, minél hamarabb be kell jelenteni a munkáltató felé a terhesség tényét, hogy felmondási védelem alá kerüljön. Hogyan kell bejelenteni a terhességet? Írásban, vagy szóban kell közölni a munkáltatóval, hogy egy kismama babát vár? Kire vonatkozik a felmondási védelem?

tovább a cikkre

A témával foglalkozó szakértőnk

Dr. Hajdu - Dudás Mária - Munkajogi ügyvéd

Vissza az előző oldalra

Legnépszerűbb

Recept ajánlatunk

Alma túróval

Alma túróval

Uzsonnaételek gyümölcsből >>
8 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: Alma Túró

Recept:

A megmosott, meghámozott almát lereszeljük. A kb. azonos mennyiségű sovány tehéntúrót szitán áttörjük, majd az almával simára keverjük.

(...) tovább a teljes recepthez...


Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Terhesség hétről hétre 

Nyereményjáték   /   Szakértők   /      Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Szerelmi horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok
Ezt olvastad már? [x]
Betegségek

Mert az ő egészsége a legfontosabb… (x)

vissza vissza