Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > Megváltozott a csed és gyed számítás - Mire kell figyelni 2015. július 1-je után? - Szülők Lapja

Megváltozott a csed és gyed számítás - Mire kell figyelni 2015. július 1-je után?

Szülőklapja kép2015. július elsejétől változások történtek a gyermekgondozási díj, azaz gyed, valamint a csecsemőgondozási díj, azaz csed számításában. Az alábbiakban részletezzük a változásokat, valamint példákat is mutatunk a számolásokra.

Szerző: Szülők lapja
2015-08-24
Forrás: Szülők lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

A Csed és Gyed számításában 2015. július 1-jétől új számítási módot vezettek be, melyet a következőkben részletezünk.

Változás a Csed számításában 2015. július 1-jétől


A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása - az Ebtv. 42. §-a a következőkkel egészül ki:
- Ha a  gyermek gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a (2)-(4) bekezdés alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.
- Az előző bekezdés csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

Azaz ha a Gyed, gyes alatt érkezik a kistestvér és a Csed alapja alacsonyabb lenne,mint az előzőleg megállapított (Tgyás) Csed alap, akkor az előző babára kapott Csed alap lesz a kistestvérre szóló Csed alapja!
Azonban ez csak akkor alkalmazható, ha az előző Csed (Tgyás) alap (a nagyobbik testvérre kapott) szerzett jövedelemből lett megállapítva.

Példák a Csed új kedvezményszabályára


1. példa
Az igénylő 2010.03.01-től munkaviszonyban állóként jelenleg is biztosított. Munkaviszonyában heti 40 órás (napi 8 órás) munkaidőben dolgozott. Munkabére havi 400.000.-Ft. Az igénylő terhességi-gyermekágyi segélyben részesült a 2014.01.02-án született gyermeke jogán. A terhességi-gyermekágyi segély naptári nap alapja 12.200.-Ft. 2014. 06.19-től gyermekgondozási díjban részesül. 2015.01.02-től a gyed mellett napi 4 órás munkaidőben visszament a munkahelyére dolgozni. Munkabére havi 200.000.-Ft. A gyermekgondozási díj folyósításának ideje alatt, 2015.08.01-jén megszületik a második gyermeke. 2015.08.01-től csecsemőgondozási díjat igényel.

A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja 800.000 Ft/120 = 6.666,66 Ft (100%).  A kismama részére az első gyermeke jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély napi alapja kedvezőbb, mint a második gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj nap alapja, ezért a második gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díjat a kedvezőbb, azaz a napi 12.200 Ft alapulvételével kell megállapítani, így a csecsemőgondozási díj nap összege 12.200x70%-a= 8.540 Ft.

2.példa
Az igénylő 2010.03.01-től munkaviszonyban állóként jelenleg is biztosított. Munkaviszonyában heti 40 órás (napi 8 órás) munkaidőben dolgozott. Munkabére havi 400.000 Ft. Az igénylő terhességi-gyermekágyi segélyben részesült a 2014.01.01-jén született gyermeke jogán a gyermek születése napjától. A terhességi-gyermekágyi segély naptári nap alapja 12.200 Ft. 2014. 06.18-tól gyermekgondozási díjban részesül. A gyermekgondozási díj folyósításának ideje alatt, 2015.08.15-én megszületik a második gyermeke, aki után 2015.08.01-től csecsemőgondozási díjat igényel. Az irányadó időszak 2014.01.01-től 2015.05.31-ig tart.

Mivel a jogosultnak nincs az irányadó időszakban tényleges jövedelme, ezért a második gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapját az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell(ene) megállapítani. Mivel azonban az új kedvezményszabály értelmében a biztosított második gyermeke az első gyermek jogán folyósított gyermekgondozási díj igénybe vétele alatt született, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély naptári napi alapja magasabb összegű, mint a minimálbér kétszeresének harmincad része, ezért részére a magasabb összeg alapulvételével kerül sor az ellátás naptári napi összegének megállapítására (12.200 x70%=8.540 Ft).

A fenti két példában azért lehet a kedvezményszabályt alkalmazni, mert a jogosult megfelel annak feltételnek, hogy az előző gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

Változás a Gyed számításában


ÚJ kedvezményszabály
Ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy  gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint az Ebtv. 42/D.§ (2)-(3) bekezdés alapján számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.
A kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsó gyermek születését közvetlenül megelőzően született gyermekre megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

Az új szabályokat azon biztosítottak esetében kell alkalmazni, akik 2015. június 30-át követően válnak jogosulttá gyermekgondozási díjra.

Példák a Gyed új új kedvezményszabályára


1. példa
Az igénylő 2010.03.01-től munkaviszonyban állóként jelenleg is biztosított. Munkaviszonyában heti 40 órás (napi 8 órás) munkaidőben dolgozott. Munkabére havi 400.000.-Ft. Az igénylő terhességi-gyermekágyi segélyben részesült a 2014.01.02-án született gyermeke jogán. A terhességi-gyermekágyi segély naptári nap alapja 12.200.-Ft. 2014. 06.19-től gyermekgondozási díjban részesül. 2015.01.02- től a gyed mellett napi 4 órás munkaidőben visszament a munkahelyére dolgozni. Munkabére havi 200.000.-Ft. A gyermekgondozási díj folyósításának ideje alatt, 2015.08.01-jén megszületik a második gyermeke. 2015.08.01-től csecsemőgondozási díjat, majd 2016.01.16-tól gyermekgondozási díjat igényel.

A kismama részére az első gyermeke jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély napi alapja kedvezőbb, mint a második gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díj napi alapja, ezért a második gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díjat a kedvezőbb, azaz a korábbi terhességi-gyermekágyi segély (napi 12.200 Ft) alapulvételével kell megállapítani, így a gyermekgondozási díj nap összege 12.200x70%-a= 8.540 Ft, de a havonta folyósított gyermekgondozási díj nem lehet több mint a 2016.01.01-től érvényes maximum összeg.

Azért lehet a kedvezményszabályt alkalmazni, mert a kismama megfelel annak feltételnek, hogy az előző gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segélyének alapja kizárólag a jelenleg fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

2. példa
Az igénylő 2010.03.01-től munkaviszonyban állóként jelenleg is biztosított. Az igénylő terhességi-gyermekágyi segélyben részesült a 2012.01.01-jén született gyermeke jogán. A terhességi-gyermekágyi segély naptári nap alapja 8.500.-Ft. 2012.06.01.-től 2015.01.01-ig gyermekgondozási díjban, majd gyermekgondozási segélyben részesült. A gyermekgondozási segély lejártát követően ismét dolgozik. Munkabére havi 200.000.-Ft. 2015.01.03-tól 2015.03.31-ig baleseti táppénzben részesül.

2015.08.01- jén megszületik a második gyermeke. 2015.08.01-től csecsemőgondozási díjat, majd 2016.01.16-tól gyermekgondozási díjat igényel.
 Az irányadó időszak 2015.01.01-től 2015.10.31-ig, a számítási időszak 2015.04.03- tól 2015.10.31-ig tart.
(Nincs 180 napi jövedelme, ezért csak a 120 napra jutó jövedelmet, azaz 786667 Ft-tal és 120 nappal számolhatunk!)

A gyermekgondozási díj naptári napi alapja 786.667 Ft/120 = 6.555,55 Ft (100%) Mivel az első gyermek jogán megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra és a kismama részére az első gyermeke jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély napi alapja kedvezőbb, mint a második gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díj napi alapja, ezért a második gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díjat a kedvezőbb, azaz a napi 8.500 Ft alapulvételével kell megállapítani, így a gyermekgondozási díj nap összege 8.500x70%-a= 5.950 Ft, de a havonta folyósított gyermekgondozási díj nem lehet több mint a 2016.01.01-től érvényes maximum összeg.

Ha az ellátásra jogosult részére a gyermekgondozási segély az általánostól eltérően a gyermek három éves koránál hosszabb ideig kerül folyósításra (például tartósan beteg gyermek esetében a gyermek 10. életévének betöltésig), mind a csecsemőgondozási díj, mind a gyermekgondozási díj napi alapjának megállapításánál alkalmazni kell az új kedvezményszabályt, ha az egyéb jogszabályi feltételek is fennállnak.

Példa a minimálbér kétszerese alapján megállapított gyermekgondozási díjra:
A kismama 2010. 01.01-től 2015.05.10-ig társas vállalkozóként volt biztosított. 2015.05.11-jén szült és a szülés napjától csecsemőgondozási díjban részesül 2015.10.25-ig (passzív jogon 2015.05.11-től). A csecsemőgondozási díj lejártát követő naptól, 2015.10.26-tól újabb biztosítási jogviszonyt létesít, ahol 2015.10.26-tól gyermekgondozási díjat igényel. A havi szerződés szerinti jövedelme 500.000 Ft. Mivel a jogosult az irányadó időszakban az új munkáltatójánál nem rendelkezik jövedelemmel és nincs a jogosultságot megelőzően 180 napnyi -Tbj.5.§ szerinti - folyamatos biztosításban töltött ideje, ezért a gyermekgondozási díj napi alapját az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani, mivel a szerződés szerinti jövedelme több mint a minimálbér kétszeresének harmincad része.

Cikkünk megírásában az OEP tájékoztatója volt a segítségünkre.

Címkék: csed, gyed, hivatalos, állami támogatás gyerek után, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj

Feliratkozás hírlevélre

Érdekesnek találtad ezt a cikket? Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkeinkről, iratkozz fel hírlevelünkre.

Email*
Név*
hirdetés

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

SZÉP-kártyád van? Erre figyelj most oda, hogy el ne vesszen a rajta lévő összeg!
SZÉP-kártyád van? Erre figyelj most oda, hogy el ne vesszen a rajta lévő összeg!

Legkésőbb 2017. május 31-ig használhatók fel a SZÉP-kártyákra két éve feltöltött juttatások - jelenleg mintegy 4,2 milliárd forint van a kártyákon - ezt követően a kártyakibocsátó bankok visszautalják a munkáltatóknak a megmaradt pénzt.

tovább a cikkre
Adóbevallás 2017: már csak néhány napig kérheted az szja-bevallásod tervezetének postázását a NAV-tól!
Adóbevallás 2017: már csak néhány napig kérheted az szja-bevallásod tervezetének postázását a NAV-tól!

Már csak néhány napig lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a személyi jövedelemadóról (szja) szóló adóbevallási tervezet postázását - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

tovább a cikkre
Munkaszüneti napok 2017: hivatalosan is munkaszüneti nap lett nagypéntek! - Így  a húsvét 4 napos munkaszüneti ünneppé vált
Munkaszüneti napok 2017: hivatalosan is munkaszüneti nap lett nagypéntek! - Így a húsvét 4 napos munkaszüneti ünneppé vált

Az Országgyűlés kedden a Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

hirdetés

BABÁT VÁRSZ?

Kíváncsi vagy, hogy mekkora? Mit érez? Hallja-e, ha beszélsz hozzá? Tudj meg mindent a babavárás csodájáról, miközben életed legfontosabb naplóját töltögeted a saját pocakos és ultrahang fotóiddal, érzéseiddel, élményeiddel. Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Videók

Recept ajánlatunk

Spenótfelfújt

Spenótfelfújt

Egytálételek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 20 g vaj 20 g liszt 150 ml tej, vagy babatej 50 g spenótpüré 20 g reszelt sajt tojás fele

Recept:

A vajat felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet és habzásig hevítjük. Felöntjük a tejjel (babatejjel) és sűrűre főzzük. Hozzáadjuk a megfőzött, ledarált spenótpürét, a reszelt sajtot és egy fél tojást.
Ha a massza túl lágy, akkor egy kevés zsemlemorzs(...) tovább a teljes recepthez...


Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Pocakosnapló

Pocakosnapló

2 800 Ft.-

Megnézem

Legfrissebb szakértői válasz

Dr. Árvainé Koczok Márta

Dr. Árvainé Koczok Márta

tanácsadó szakpszichológus

tovább a szakértőhöz >>

Éjjeli felriadás

Kedves Édesanya!
Gyermeke valószínűleg az őt érő stresszt így tudja kezelni, a szülő közelsége a nyugtató számára. Ez valóban sok feszültséget generálhat otthon. Én első körben ki próbálnám deríteni, mi jelent most neki fokozott stresszt. Ki lehet próbálni relaxációs technikákat, melyeket könnyedén egy-egy relaxációs mesekönyv segítségével is megtanulhat. A technika rendszeres alkalmazása, a mindennapi feszültségek átbeszélgetése, a több játék, több szülői figyelem, megoldást hozhat. Ha azonban ez nem eredményez jelentős javulást, érdemes konzultálni egy szakemberrel.

Ezt olvastad már? [x]
Hírek, érdekességek

A magyar gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak - Legtöbbjük aggódik a jövő miatt

vissza vissza