A gyerekek az édesanyjuktól öröklik intelligenciájukat - A kutatások is bebizonyították

Szülők lapja

Gyerek fejlődése

Szülők lapja


A gyerekek az édesanyjuktól öröklik intelligenciájukat - A kutatások is bebizonyították

Az erre vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy a gyermekek intelligencia-hányadosa jellemzően az anya IQ-értékéhez közelít jobban.

Génjeinkben számtalan dolgot kaptunk örökbe nem csak szüleinktől, nagyszüleinktől, dédszüleinktől; alapvető testi jellemzőinken túl az érzékenységi faktorokon és betegségre való hajlamon keresztül az egyes viselkedési formákig. Az intelligencia kapcsán azonban több tanulmány eredménye is arra utal, hogy annak mértékét édesanyánktól örököljük. Emellett természetesen más tényezők is befolyásolják az intellektust.
 
Tudományosan alátámasztott, hogy az anyától származik az IQ?
 
Néhány éve a Psychology Spot publikálta azt a tanulmányt, mely szerint az intelligenciát az anyai gének határozzák meg, vagyis azok az X-kromoszómán találhatók. Ugyanerre a következtetésre jutott a Cambridge-i Egyetem is, már 1984-ben. Az utóbbi években is bizonyítást nyert, hogy a kognitív képességekkel összefüggő gén az X-kromoszómán található, és mivel a nőknek két X-kromoszómája van, kétszeres eséllyel örököljük édesanyánk intellektusával kapcsolatos tulajdonságokat. Mindezeket csak megerősítette az amerikai Medical Research Council elemzése, mely számtalan egyéb tényező vizsgálata után állapította meg, hogy a várható intelligenciaszint legjelentősebb befolyásoló tényezője az anya IQ-ja. Mindez a férfiak esetében egyértelműen feltételezhető, hiszen az X-kromoszómát az édesanyjuktól öröklik.
 
De mi a helyzet a lányokkal?
A lányok két X-kromoszómával rendelkeznek, egyet az apjuktól, egyet pedig az anyjuktól kapnak. Feltételezhetjük, hogy mindkét szülőé egyforma mértékben befolyásolja a gyermek intelligenciáját? Igen...és nem.
Egy 1984-es tanulmány arra mutat rá, hogy bár az lányok az apjuktól is kapnak kromoszómát, annak intelligenciával összefüggő részei deaktiválódnak.
Egy másik szemlélet szerint az apai kromoszómából is az apa női felmenőitől származó intelligencia-gének adódnak tovább. Ne feledjük azonban, hogy a tudomány folyamatosan fejlődik, és mindkét fenti elmélet azon a feltevésen alapszik, hogy az X-kromoszóma hordozza az IQ-gént.
 
Az intelligenciát meghatározó más tényezők
Tudományos körökben egyetértés van annak kapcsán, hogy az IQ-t csak nagyjából 40-60 százalékban a genetika határozza meg. A fennmaradó százalék egyéb tényezők közt oszlik meg.
Egy 2012-es kutatás eredményei azt mutatták, hogy a gondoskodó anya jelenléte nagyban hozzájárul a későbbi intellektushoz. Az anyához és apához való erős kötődésen alapuló, szeretetteli kapcsolat szintén előnyösen befolyásolja a racionális gondolkodást, az érzelmek egészséges megélését, és az intuíciót.
Az érzelmileg elérhető szülők megléte alapjaiban meghatározza a gyermek fejlődését és személyiségét.
Ha a magas IQ-hoz szükséges genetikával is születik valaki, ám oktatás és változatos környezeti hatások szempontjából hiányos környezetben nő fel, az intelligencia fejlődése hátrányt szenved, és kisebb hányadát éri el intellektusának, mint amelyre más körülmények közt lehetősége lett volna.
A genetikai előny tehát önmagában nem pótolja a megfelelő oktatási háttér és érzelmi környezet hiányosságait.
  


Forrás: www.creativehealthyfamily.com
Fotó: Freepik


Szülők lapja

Gyerek fejlődése

Szülők lapja


2024.01.22